Inleveren Zendingsbusjes 40-dagentijd Soupkitchen Namibië

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Er zijn al heel wat busjes teruggekomen, waarvoor dank. Tot nu toe leverde dat, met de ontvangsten op de bankrekening, een bedrag van € 842,00 op.

De actie sluit op 30 juni. Hebt u nog een busje thuis, dan kunt u dat tot zondag 26 juni inleveren.

Wilt u een bedrag overmaken? Dat kan nog tot 30 juni op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 t.n.v. ZWO Ichthus onder vermelding van Soupkitchen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit prachtige werk voor kinderen.                   De ZWO-commissie

Lectio divina: lezen met je hart: 22 en 29 juni (14.00 – 16.00 uur)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In de komende Op Weg staat een uitnodiging om een paar keer, in de maand juni, een Bijbeltekst te lezen op de manier van Lectio Divina. Lectio divina is manier van lezen om langzaam, stap voor stap, meer open voor de gelezen tekst te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. In Ichthus hebben we er al eerder ervaring mee gehad.

Ik volg nu het laatste jaar van de opleiding Geestelijk Begeleiding en een onderdeel daarvan is het oefenen van „Lectio Divina”, met wie daar belangstelling voor heeft.

Graag nodig ik je daarvoor uit. Als je vragen hebt, kun je me mailen of bellen. Deze uitnodiging stuur ik ook naar de zondagsbrief van de Opgang.

Ik denk aan ongeveer maximaal 8 mensen. Mochten er meer opgaven zijn, dan overleggen we dat met elkaar. Data zijn woensdag 22 juni en 29 juni, 14.00 – 16.00 uur in Ichthus.

Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij!  Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com of telefoon: 645673

Scipio app: het prikbord

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op deze plek kunnen we elkaar inspireren en dingen met elkaar delen. Het prikbord is alleen toegankelijk voor leden en niet voor gasten. Openbaar nieuws kunt u delen via het kopje nieuws. Op het prikbord deelt u bijvoorbeeld over:

* lief en leed, bijvoorbeeld de geboorte van uw (klein)kind of dat u een operatie moet onder gaan

* bedankje voor….

* een inspirerend lied of gedicht

* iets wat u wilt weggeven

* vraag/aanbod voor hulp

* nieuws dat alleen voor leden is

* oproepjes, bijvoorbeeld: wie gaat er mee wandelen/naar

   de zangavond/wie wil een keer samen eten/etc.

* stukje over een vergadering

* acties van jeugdwerk, worldservants, etc.

* bijzonderheden over een activiteit of kerkdienst

* een goed idee

* en meer…

Wil iemand meer weten over het instellen van de scipio app, over hoe je een berichtje plaatst of hoe je een foto toevoegt? Aarzel niet, je mag me aanschieten in de kerk, bellen, mailen, appen. Door actief met elkaar te communiceren o.a. via de app zijn we meer bij elkaar betrokken.                            

                                                                                                                                  Hartelijke groet, Gea Dost

Reis naar Taizé vanuit Emmen deze zomer

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Van 14 tot en met 21 augustus gaat er vanuit Emmen weer een groep jonge mensen naar Taizé. Voor een bezoek aan de oecumenische geloofsgemeenschap aldaar. Voor veel mensen een hele bijzondere belevenis. Er zijn al 11 aanmeldingen binnen en er worden nog een paar meer verwacht. Aanmerkelijk meer dan vorig jaar.

Door deze toename van het aantal reizigers is er een tekort aan chauffeurs. Interesse? Mail dan naar taize.emmen@gmail.nl of bel met 06-52664763. De reis wordt georganiseerd door de Werkgroep Taizé Emmen. En die hebben ook een website en die is te vinden op www.taize-emmen.nl.

Aantrekken kerkelijk werker t.b.v.(ouderen) pastoraat wijkgemeente Emmermeer

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


In de laatste gemeente vergadering hebben we gesproken over het besteden van de legaten t.b.v. het pastoraat.
De kerkenraad is van mening dat de tijd voor het besteden van deze legaten nu is aangebroken.
Daarom hebben wij een verzoek naar de Algemene Kerkenraad gestuurd om toestemming te verlenen voor 0,5 FTE een kerkelijk werker te mogen aantrekken in onze wijkgemeente en dan met name met het oog op (ouderen) pastoraat. De financiële middelen zijn ruim voldoende voor in ieder geval drie jaar. De AK vergadert de komende week en we hopen dan groen licht te krijgen voor het invullen van de vacature.
De sollicitatiecommissie, die nog in functie is omdat Emmen breed ook nog een vacature voor ouderenpastoraat beschikbaar komt, wil ook voor onze wijkgemeente gaan werven.
We hopen u binnenkort meer te kunnen berichten.

Namens de kerkenraad, Gea Dost, voorzitter.

Aanvulling op het bovenstaande:
Het bovenstaande stond zondag 17 april in de schakel.
Inmiddels heeft de Algemene Kerkenraad (AK) vergaderd en heeft ons verzoek besproken.
De AK heeft ingestemd met ons verzoek om een kerkelijk werker voor 0,5 FTE aan te stellen voor (ouderen) pastoraat.
De sollicitatiecommissie gaat hiermee aan de slag.
Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u/jou op de hoogte.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:30 -11:30 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Wilt U graag komen, maar heeft U geen vervoer, dan mag U de dag daarvoor contact opnemen met Gea Warringa (647677)

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Benoeming kerkelijk werker

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Ter informatie.
Zoals u weet is het afgelopen jaar besloten om in de vacature van ds. Jan Fischer samen met de wijkgemeente Emmen-Zuid een kerkelijk werker te benoemen. Deze kerkelijk werker zal dan samen met ds. Janneke de Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim, aangevuld met jeugdwerker Jedidjah de Haan, een team vormen van predikanten en kerkelijk werkers, dat in beide wijkgemeenten werkzaam zal zijn.

De sollicitatiecommissie heeft in januari en februari een profielschets opgesteld en een vacature geplaatst. Er zijn een vijftal reacties binnen gekomen en met twee kandidaten zijn gesprekken gevoerd en de commissie is unaniem tot een voordracht gekomen.

De kerkenraden van Ichthus en Emmen-Zuid zijn dan ook dankbaar en verheugd om u te kunnen meedelen dat unaniem besloten is om tot kerkelijk werker te benoemen: mw. Heleen Hornstra. Mw. Hornstra is nu kerkelijk werker in Wolvega.

Als geen bezwaren worden ingediend zal een arbeidscontract worden opgesteld en kan mw. Hornstra haar huidige betrekking opzeggen en kan zij bij ons in dienst treden per 1 juni aanstaande als fulltime kerkelijk werker.

Op een later moment zullen wij organiseren dat u als gemeente kennis kunt maken met mw. Hornstra.

Tenslotte willen wij de sollicitatiecommissie, met als voorzitter dhr. Geert Renkema, hartelijk bedanken voor het goede werk en de voordracht.

Wijkkerkenraden Emmen Zuid en Ichthus Emmermeer                                             

Vrijwilligers gezocht opvang Oekraïners in Emmen.

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De Gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie voor noodopvang te openen voor 350 Oekraïners in Emmen.

Er is een vraag binnengekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 Oekraïners die met spoed wordt opgezet in Emmen.

Het Leger des Heils is hierbij betrokken. E.e.a. wordt landelijk aangestuurd. Zo zal b.v. de nodige kleding worden aangeleverd door ReShare(ophaaldienst kleding, Leger des Heils) en wordt de kerkelijke afdeling Emmen gevraagd om vrijwilligers te leveren die mee willen en kunnen draaien bij de 1e opvang van Oekraïners in Emmen.

We zoeken dus VRIJWILLIGERS DIE EEN “EXTRA MIJL” WILLEN GAAN!

Veel is nog onduidelijk zoals ook de exacte taken en ook is men nog op zoek naar een locatie. We willen echter graag voorbereid zijn als deze daadwerkelijk is gevonden.

Daarom wil men nu graag binnen 48 uur een lijst met namen en andere gegevens.

Daarna zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd waarin nadere informatie gegeven zal worden.

Bent u bereid om enkele uren per week als vrijwilliger te helpen bij deze opvang?

Stuur dan vóór a.s. vrijdag 18.00 uur de volgende gegevens naar sjaak.vanhese@home.nl

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Woonplaats:

Leeftijd:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Beschikbare dagen/dagdelen:

Welke talen spreekt u:

Bent u in het bezit van een rijbewijs: Ja/nee

Gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens: Ja/nee

Op de website www.legerdesheils.nl/privacy-hrm leest u hoe uw privacy wordt gewaarborgd.

We zien uw aanmelding graag tegemoet en zeggen u bij voorbaat dank voor wat u hierin wilt doen.

Vriendelijke groet,

Sjaak van Hese  (06 512 17 664)

Kerk in Actie voor Oekraïne

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Beste diaken, ZWO´er of lid van de zendingscommissie,

Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! 

Steden zijn gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg.
Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter om te vechten.

Kerk in Actie werkt al jaren in Oekraïne en is direct begonnen met het verlenen van noodhulp, via kerken en lokale partners. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Kom in actie met uw gemeente!
We roepen u op om komende zondag (of de zondag erop) aandacht te besteden aan Oekraïne. Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie: “Ik denk dat iedereen geschokt is door wat er in Oekraïne gebeurt. We voelen ons machteloos. Maar het geloof geeft de kracht om hoe dan ook het goede na te streven. Hoe wanhopig de situatie ook is. Daarom roep ik de kerken op om ook juist nu te laten zien dat we geloven in delen van wat we ontvangen hebben.” Hier leest u zijn oproep.

U kunt op verschillende manieren in actie komen:

Door geld in te zamelen..
Door te bidden en te zingen voor Oekraïne in de kerkdienst…
Door solidair te zijn met Oekraïne…
Door mee te bellen voor Giro 555….

Komende maandag 7 maart is de landelijke actiedag voor de Giro555-actie ‘Samen in actie voor Oekraïne´.
Wij zijn hard op zoek naar vrijwilligers die via de telefoon giften in ontvangst willen nemen. Er zijn twee belplekken voor vrijwilligers, uiteraard coronaproof en op afstand, in Den Haag, Houten en Utrecht. Het tijdstip kunt u zelf kiezen. Helpt u mee? Aanmelden kan hier.

We doen een dringend beroep op u voor een gift.
Ook roepen wij op tot gebed ter ondersteuning en bemoediging van
onze partnerkerken in Oekraïne. Uw betrokkenheid is hen tot onmisbare steun.
Samen zijn we de Kerk in Actie.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

Met vriendelijke groet,

Daan Damsteeg, Menno Hanse en Annemarieke Voorsluijs, 
Consulenten Kerk in Actie

Betreft: wisselende aanvangstijden diensten en koffiedrinken

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Beste gemeenteleden,
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 30  januari is het weer mogelijk om met elkaar koffie te drinken na de dienst.
Zoals vorige week is aangegeven, kunnen wij ook weer fysiek in de dienst zijn, van harte welkom om de dienst weer fysiek bij te wonen.
Weliswaar houden wij ons aan de coronamaatregelen: We blijven afstand houden en mondkapje dragen tijdens het lopen en handen desinfecteren.
Het zal u inmiddels bekend zijn dat we, samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk vanaf 6 februari gezamenlijk gebruik maken van de Ichthuskerk, informatie hierover hebben jullie per brief ontvangen via de post of mail. Dit houdt in dat we wisselende aanvangstijden per week hebben van de diensten. De éne week is de dienst om 09.00 uur en de andere week 10.30 uur.  

De dienst van de gemeente Ichthus begint op 6 februari om 10.30 uur. De dienst op 13 februari begint dan om 09.00 uur, enz. (even weken aanvang 10.30 uur enoneven weken 09.00 uur).

Het zal wennen zijn voor beide gemeenten, we doen ons best om het in goede banen te leiden.
In de dienst van 6 februari zal Jeltje Fransen bevestigd worden als diaken.  
Als de dienst om 10.30 uur begint, is het mogelijk om na de dienst koffie te drinken.
Allen van harte welkom in de diensten en bij de koffie! 
Namens de kerkenraad,  met een hartelijke groet,
Hennie Hendriks, scribaHerkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen.
Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken. Zie ook het uitgebreide verslag daarvan dat in „Op Weg” van december is geplaatst. We nodigen u van harte uit om daaraan ook deel te nemen.

U kunt zich aanmelden bij Kor Louissen: kor.louissen@ziggo.nl of  bij geertenlenierenkema@gmail.com

De Helpende Hand

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Beste gemeenteleden, allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die we rond dankdag van u mochten ontvangen.

Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege beperkte inkomsten behoefte hebben aan een extra voedselpakket. We delen deze doorgaans eens per twee weken uit aan gezinnen die zich daarvoor hebben aangemeld en gelet op hun inkomsten daarvoor in aanmerking komen. Soms is er ook sprake van een situatie waarbij voor een korte tijd extra hulp noodzakelijk is.
Mocht u voor een voedselpakket in aanmerking willen komen of in uw omgeving iemand kennen die daaraan behoefte heeft, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mevrouw F. Boerhof,

telefoon 0591-611889.                                     

Met vriendelijke groeten, het team van de Helpende Hand

Nieuws

Inleveren Zendingsbusjes 40-dagentijd Soupkitchen Namibië
Er zijn al heel wat busjes teruggekomen, waarvoor dank. Tot nu toe leverde dat, met de ontvangsten op de bankrekening, een bedrag van € 842,00 op. De actie sluit op 30 juni. Hebt u nog een busje thuis, dan kunt u dat tot zondag 26 juni...
Lectio divina: lezen met je hart: 22 en 29 juni (14.00 – 16.00 uur)
In de komende Op Weg staat een uitnodiging om een paar keer, in de maand juni, een Bijbeltekst te lezen op de manier van Lectio Divina. Lectio divina is manier van lezen om langzaam, stap voor stap, meer open voor de gelezen tekst te gaan en er...
Scipio app: het prikbord
Op deze plek kunnen we elkaar inspireren en dingen met elkaar delen. Het prikbord is alleen toegankelijk voor leden en niet voor gasten. Openbaar nieuws kunt u delen via het kopje nieuws. Op het prikbord deelt u bijvoorbeeld over: * lief en...
Reis naar Taizé vanuit Emmen deze zomer
Van 14 tot en met 21 augustus gaat er vanuit Emmen weer een groep jonge mensen naar Taizé. Voor een bezoek aan de oecumenische geloofsgemeenschap aldaar. Voor veel mensen een hele bijzondere belevenis. Er zijn al 11 aanmeldingen binnen en er...
Aantrekken kerkelijk werker t.b.v.(ouderen) pastoraat wijkgemeente Emmermeer
In de laatste gemeente vergadering hebben we gesproken over het besteden van de legaten t.b.v. het pastoraat. De kerkenraad is van mening dat de tijd voor het besteden van deze legaten nu is aangebroken. Daarom hebben wij een verzoek naar de...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:30 -11:30 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Benoeming kerkelijk werker
Ter informatie. Zoals u weet is het afgelopen jaar besloten om in de vacature van ds. Jan Fischer samen met de wijkgemeente Emmen-Zuid een kerkelijk werker te benoemen. Deze kerkelijk werker zal dan samen met ds. Janneke de Valk-Boerma en ds....
Vrijwilligers gezocht opvang Oekraïners in Emmen.
De Gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie voor noodopvang te openen voor 350 Oekraïners in Emmen. Er is een vraag binnengekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 Oekraïners die met spoed wordt opgezet in Emmen. Het Leger des...
Kerk in Actie voor Oekraïne
Beste diaken, ZWO´er of lid van de zendingscommissie, Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit!  Steden zijn gebombardeerd met vele doden en...
Betreft: wisselende aanvangstijden diensten en koffiedrinken
Beste gemeenteleden, De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 30  januari is het weer mogelijk om met elkaar koffie te drinken na de dienst. Zoals vorige week is aangegeven, kunnen wij ook weer fysiek in de dienst...
Herkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen
Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen. Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken....
De Helpende Hand
Beste gemeenteleden, allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die we rond dankdag van u mochten ontvangen. Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege beperkte...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
WEBSITE VAN DE PG EMMEN AANGEPAST EN UITGEBREID
De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site,...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...