Wijkontmoetingen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Dit jaar zullen er drie wijkontmoetingen georganiseerd worden, waarin we elkaar als leden van Ichthus en als predikanten kunnen treffen.

We zullen met elkaar in gesprek gaan rond het thema: op weg naar Pasen, over de Veertigdagentijhd en Pasen.

Er zal een eenvoudige maaltijd geserveerd worden., daarna is er ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid.

woensdag 27 maart voor de wijken 1 , 3, en 4

Dinsdag 2 april voor de wijken 2, 8 en 9

Dondardag 4 april voor de wijken 5, 6, en 7

De ontmoeting duurt van 18:00 -20:00 uur., uiteraard bent u ook welkom op een andere avond.

i.v.m. de maaltijd Graag opgave :

jannekedevalkboerma@gmail.com  of  g.c.kajim@hetnet.nl

Toekomst Ichthus: Tulp 5: Creativiteit

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Twee gemeente-avonden zijn er nu geweest rond het thema: De toekomst van Ichthus. Wat waarderen we in ons gemeente-zijn en hoe kunnen we de factoren die dat bevorderen meer aandacht geven? Dat waren de vragen. Die factoren noemen we de bloeifactoren. Tien zijn er uit de gemeente-avonden gekomen. Vijf daarvan hebben we al besproken. Met een rijke schakering van ideeën als gevolg. Die vijf bloeifactoren en de ideeën zijn verwerkt op vijf prachtige tulpen. Op vijf zondagen laten we die tulpen een voor een zien tijdens de collecte. De afgelopen weken zagen we de tulpen rond Geloof, Openheid, Verdieping en Creativiteit. Vandaag de tulp rond het thema Saamhorigheid. Kijkt u er rustig naar en laat u inspireren! Al die ideeën worden verwerkt in werkgroepen rond elke tulp. (Behalve rond het thema Openheid, omdat dat meer een kwestie is van sfeer en klimaat. De kerkenraad ziet dat als haar taak.) Als u mee wilt doen en denken rond de tulpen en thema’s, bent u van harte welkom! U kunt dat melden bij ds. Kajim. De tulpen zijn ook te zien in de hal van de kerk.    

Zondag 24 maart: Taizé-gebed in de Grote Kerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Jaren werd dit gebed gehouden in de Bargeres in de Opgang en De Bron, maar om het gebed breder bekendheid te geven is vanaf januari gekozen voor de Grote Kerk als plek voor de Taizé-vieringen. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de prachtige liederen, de stilte en de rijke christelijke spiritualiteit van het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk mee te beleven. Anders dan anders, geen preek, wel aandacht en stilte. Een viering die je raakt. Tot 24 maart, 19.00 uur!

Vroeg op Pasen Viering

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote kerk te Emmen.
Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen.
Binnen is er vervolgens een korte viering waarbij afgevaardigden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.
Na afloop is er koffie en een krentenbol.
Het licht van Pasen  wordt door de afgevaardigden meegenomen naar hun eigen dienst of viering.
Iedereen die hier graag bij wil zijn is van harte welkom!

namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.
Hans van Os

PaasChallenge voor tieners

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Wil je dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang en ontbijt op Paasmorgen.
Tieners die mee willen doen, mogen zich opgeven bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl. Ook is zij op zoek naar mensen die de hele nacht mee willen als begeleider of die willen helpen tijdens een aantal opdrachten. Het wordt een onvergetelijke nacht die je niet wilt missen!

Contactpunt Mantelzorg bestaat 10 jaar

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Contactpunt Mantelzorg Emmen bestaat 10 jaar!

Op 20 maart 2019 viert het Contactpunt Mantelzorg Emmen zijn

10-jarig bestaan in de Dagblad van het Noordenzaal in het Atlas-theater met de theatervoorstelling „Miracles of Music”. Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Kom de kracht van muziek zelf ervaren! Muziek ontspant, inspireert, stimuleert, geeft energie en zorgt voor rust. En muziek is goed voor je ontwikkeling, je brein en je gezondheid. Een gespreksleider, een muziektherapeut en een artiest gaan muzikale interactie aan met het publiek. Een laagdrempelig programma voor een breed publiek, speciaal voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers.

U bent van harte welkom! Wel even aanmelden vóór 13 maart 2019 via:  http://www.els4organising.nl/inschrijven-of-interesse-in-bijeenkomsten/

Plastic doppen voor KNGF

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van bestemming komen. We moesten daar de doppen in een container gooien en zagen dat er ook veel zachte plastic deksels tussen zaten. Die mevrouw moet ze er allemaal tussen uithalen voordat zij ze kan afleveren. Dus de vraag is: Wilt u alleen dopjes van frisdrank en melkpakken inleveren!

   Bij voorbaat hartelijk dank! Nelleke en Herman van der Kamp.

Chocolade actie van het jeugdwerk van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Ieder jaar hebben wij een actie om geld op te halen voor allerlei activiteiten van het clubwerk. Uiteraard ook dit jaar staan we weer met heerlijke chocolade repen in de kerk. Een reep kost € 2,00. (3 voor € 5,00).

Wie helpt ons om het jeugdwerk gezond te houden? Zo’n clubjaar kost nogal wat. En wij willen de kosten voor de ouders en kinderen zo laag mogelijk houden maar dan hebben wij u hulp nog wel nodig! We hopen van harte op ieders medewerking.

Geen geld bij u, geen probleem het geld overmaken mag ook op rekeningnummer Nl95fvlb0225426889 t.n.v. CkV Protestantse  gemeenste Emmen inz  ovm van uw naam en chocoladeactie 2019.                                                                                             De leiding van de clubs.

Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

ZWO-nieuws 

Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia.

Daar wordt deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. Met de bouw van de 2 extra klaslokalen kunnen de 214 kinderen uit Lilanda twee jaar langer naar school. Omdat de klassen 8 en 9 nu niet aangeboden worden in de directe omgeving, stoppen kinderen al op jonge leeftijd met school en stromen er weinig kinderen door naar het middelbaar onderwijs. Dit met het gevolg dat veel van de meisjes op jonge leeftijd zwanger raken en op jonge leeftijd trouwen.

Met de uitbreiding van de school en het kunnen huisvesten van een extra leraar, hebben de kinderen uit Lilanda uitzicht op een betere doorstroom naar de bovenbouw van de middelbare school en hebben ze meer jaren onderwijs gehad.

 Jongeren uit Nederland geven (een deel van) hun vakantie op om met hun inzet bij te dragen aan beter onderwijs in Zambia. De jongeren moeten niet alleen hun reis zelf betalen maar ook geld inzamelen voor de benodigde bouwmaterialen en nog een extra bedrag (de challenge) voor de afronding van het project. Wat beweegt jongeren om zo’n reis te maken?

Mirte Kajim gaat van 5 t/m 24 augustus haar steentje (letterlijk en figuurlijk) bijdragen.

In de dienst van 17 maart komt Mirte daarover iets vertellen. Helpt u haar en ons mee om bouwmaterialen en de challenge bij elkaar te sparen?De busjes worden uitgedeeld op 3 en 10 maart.

Vanaf 21 april kunt u ze weer inleveren. (ook busjes van voorgaande jaren zijn nog welkom).

Als u liever geld overmaakt dan kan dat op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO-Ichthus-Emmermeer onder vermelding van Lilanda.

Veertigdagen-kalender

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De PKN heeft weer een veertigdagentijdkalender samengesteld. Het thema is dit jaar: Een nieuw begin.

Gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen zijn opgenomen rond dit thema. Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken. Het is de moeite waard deze kalender (voor € 1,00) te bestellen. Op de tafel in de hal ligt een intekenlijst waarop u tot en met 3 februari kunt intekenen. Tot 6 februari kunt u eventueel telefonisch doorgeven dat u deze kalender wilt bestellen.

Ons telefoonnummer is 0591-377460.

Vanaf 17 februari zal de kalender worden uitgereikt en kunt u contant betalen.

Het is dit jaar ook mogelijk om de kalender gratis te krijgen (maximaal

1) als u zelf op de website de kalender bestelt. Ga daarvoor naar de websitehttps://webwinkel.pkn.nl/assortiment/40dagentijdkalender-2019en volg de instructies. Als u het magazine Petrus ontvangt, krijgt u daarbij al een exemplaar van de 40dagentijdkalender.

Namens de ZWO, Jannes Hut

Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

  • Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden.
  • Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis.
  • Gelovig en ongelovig, kerkelijk gebonden of niet, iedereen is welkom!
  • Voor de jongeren in 2018 mee zijn geweest was het een ervaring om nooit te vergeten en dat zal het ook volgend jaar weer zijn.
  • Het unieke van de plek zorgt daarvoor. Met geloof en ontspanning, ernst en lol, zingen en dansen en zoveel meer.
  • Eigenlijk moet je er gewoon een keer geweest zijn!
  • De reis zal volgend jaar plaatsvinden van 21-28 juli (dat is de tweede week van de schoolvakantie).
  • Heb je interesse, vragen, opmerkingen of wil je je al aanmelden, neem dan contact op via taize.emmen@gmail.com of yoeri.pionier@pgemmen.nl.

Nieuws

Wijkontmoetingen
Dit jaar zullen er drie wijkontmoetingen georganiseerd worden, waarin we elkaar als leden van Ichthus en als predikanten kunnen treffen. We zullen met elkaar in gesprek gaan rond het thema: op weg naar Pasen, over de Veertigdagentijhd en...
Toekomst Ichthus: Tulp 5: Creativiteit
Twee gemeente-avonden zijn er nu geweest rond het thema: De toekomst van Ichthus. Wat waarderen we in ons gemeente-zijn en hoe kunnen we de factoren die dat bevorderen meer aandacht geven? Dat waren de vragen. Die factoren noemen we de...
Zondag 24 maart: Taizé-gebed in de Grote Kerk
Jaren werd dit gebed gehouden in de Bargeres in de Opgang en De Bron, maar om het gebed breder bekendheid te geven is vanaf januari gekozen voor de Grote Kerk als plek voor de Taizé-vieringen. Het Taize-gebed begint om 19.00 uur. Iedereen is...
Vroeg op Pasen Viering
Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote kerk te Emmen. Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen. Binnen is er vervolgens een korte...
PaasChallenge voor tieners
Wil je dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge...
Contactpunt Mantelzorg bestaat 10 jaar
Contactpunt Mantelzorg Emmen bestaat 10 jaar! Op 20 maart 2019 viert het Contactpunt Mantelzorg Emmen zijn 10-jarig bestaan in de Dagblad van het Noordenzaal in het Atlas-theater met de theatervoorstelling „Miracles of Music”. Aanvang...
Plastic doppen voor KNGF
Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van bestemming komen. We moesten daar de doppen in een...
Chocolade actie van het jeugdwerk van Ichthus
Ieder jaar hebben wij een actie om geld op te halen voor allerlei activiteiten van het clubwerk. Uiteraard ook dit jaar staan we weer met heerlijke chocolade repen in de kerk. Een reep kost € 2,00. (3 voor € 5,00). Wie helpt ons om het...
Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia
ZWO-nieuws  Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia. Daar wordt deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. Met de bouw van de 2...
Nieuwsbrief februari van de Classis Predikant
Hier is de Nieuwsbrief van de Classispredikant, ds. J. Hommes te lezen, februari 2019,...
Veertigdagen-kalender
De PKN heeft weer een veertigdagentijdkalender samengesteld. Het thema is dit jaar: Een nieuw begin. Gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen zijn opgenomen rond dit thema. Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken....
Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019
Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...