Bijeenkomst contactpersonen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Aan alle contactpersonen, ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en pastores (verder voor het gemak genoemd: contactpersonen),

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat wij als contactpersonen bij elkaar zijn gekomen. Intussen is er veel veranderd. Zo heeft Annie Wubs afscheid genomen en hebben Bé Hoeksema en Henk Feitsma plaats genomen in het team. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het zorgt er ook voor dat we opnieuw hebben gekeken hoe we e.e.a. zullen organiseren.

En ook het proces van samengaan met Opgang gaat verder. Hoewel wij voorlopig onze eigen opzet blijven behouden, vindt overleg van de pastorale teams al gezamenlijk plaats.

Kortom, het leek ons goed om weer eens samen te komen en elkaar bij te praten. Daarom nodigen wij je van harte uit op de middag voor contactpersonen op

woensdag 6 december van 14.00 – 15.30 uur in de Zeihuuv’ zaal.

De middag kan er zo uitzien:

 • Welkom en opening
 • Met elkaar inhoudelijk in gesprek
 • Bespreking veranderingen en nieuwe situatie
 • Hoe we (voorlopig) verdergaan
 • Wat jij nog wilt delen….
 • Afronding

Zeer zinvol om over deze dingen na te denken, dachten wij. Pastorale zorg, aandacht, omzien naar elkaar – het blijft het cement van ons gemeente zijn, hoezeer er ook dingen veranderen. Door hiermee bezig te zijn ontdekken wij wat er toe doet, en weten wij ons als gemeente verbonden met elkaar.

Dus: kom, laat je bijpraten en praat mee! Heel graag tot dan.

Laat even weten dat je komt, dat kan bij één van ons.

Namens het pastorale team,

Ds. Gerben Kajim g.c.kajim@hetnet.nl Ds. Janneke de Valk – Boerma jannekedevalkboerma@gmail.com pastor Dineke van Oort dinekevanoort@pgemmen.nl

Want een Kind is ons geboren!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Want een Kind is ons geboren!

In Ichthus is het project “Want een kind is ons geboren”,  liederen voor Advent en Kerst, gestart. |
Zondag 3 december hebben we de eerste Adventsdienst gezamenlijk in de Opgang. Wat is de bedoeling?

Met de geboorte van het Christuskind is er een prachtig en overweldigend  nieuw begin ontstaan dat er zonder zijn geboorte niet zou zijn geweest. Ook bij de geboorte van een kind is er eigenlijk altijd sprake van een nieuw begin.  

Wij vragen aan onze gemeenteleden van zowel de Opgang en Ichthus;

Waaraan denk jij bij een geboorte, het mogen maken of het hebben meegemaakt van een (soort) nieuw begin in je leven? Welk lied komt daarbij in je op of past daarbij?

Geef je liedkeuze met of zonder toelichting ( ca. 4 regels) door aan onze pastores (ze zijn op de hoogte) of mail of bel naar:
Frans Gerrit van Zwieten vzwieten@hotmail.com tel 06-15376733 of mail het naar heleenhornstra@pgemmen.nl.
Heleen Hornstra leidt samen met Gerben Kajim de 1e adventsdienst.

Je verhaal wordt samen met je naam via de beamer of in de zondagsbrief getoond. Je lied wordt gezongen door de gemeente. Het geheel vindt op 3 december tijdens de gezamenlijke dienst in de Opgang plaats in het begin van de dienst rond het ontsteken van de eerste adventsster.

In de adventsdiensten van 10 en 17 december en de dienst op Eerste kerstdag 25 december in Ichthus, zal het geheel plaats vinden als de predikanten plaats hebben genomen, maar voordat de klok luidt

Doe je mee?

Project Thuisgevers PG Emmen: 29 november 2023 in Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op woensdag 29 november is er een bijzondere gemeentevergadering voor alle leden van de PG Emmen in Ichthus. De kerkenraad en de diaconie nodigen u van harte uit om die avond aanwezig te zijn. U bent als leden van onze kerk de oren en de ogen daar waar het gaat om het vinden van geschikte woonruimte. Op woensdag 29 november wordt u daarover helemaal bijgepraat.
Misschien denkt u ‘ik zou niet weten wat ik over woonruimte zou moeten zeggen’. Of u denkt ‘goed dat er maatjes of buddy’s zijn die de statushouders die we huisvesten begeleiden, maar ik kom daar niet aan toe, heb ik domweg geen tijd voor’. Dan toch roepen we u op om op woensdag 29 november naar Ichthus te komen. Met uw aanwezigheid geeft u aan dat u het Thuisgevers initiatief steunt. Maar nog veel meer, nog veel belangrijker is dat u, als christen, vluchtelingen die een statushouder zijn gunt hun leven weer op te bouwen. Weer hoop geeft.
Dus ook al ziet u zichzelf geen woonruimte regelen en ook niet een directe taak weggelegd, dan toch komen op 29 november. We kunnen u niet missen. Want we willen Emmen laten zien dat we het serieus menen om mensen te helpen. Er voor hun te zijn.
De avond in Ichthus begint om 19.30 uur.

In gesprek over geloof en kerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Geloof en kerk, wat en hoe wil ik er nog iets mee? Daarover gaan we in gesprek op de donderdagen 2, 16 en 30 november. In gesprek over de vraag wat ú nog wilt met uw geloof en met de kerk. Ziet u kansen of is er geen verbinding meer. Vragen die u ongetwijfeld zo nu en dan bezighouden en waar u best met anderen over van gedachten zou willen wisselen. Persoonlijke gesprekken, waarvoor we inspiratie vinden in het boek ‘Opener dan ooit – nieuwe kansen voor kerken’ van Tim Vreugdenhil.

Bij voldoende deelname beginnen we met een maaltijd. Als dat het geval is zijn er wat kosten aan deze gesprekken verbonden en dat in de vorm van een vrije gift. Alle informatie over deze avonden is te vinden op www.pgemmen.nl. Daar is ook een gesprek met Tim Vreugdenhil te zien.

Aanmelden kan nu al door een app te sturen naar 06-52664763 (bellen kan ook) of door een mailtje sturen naar kor.louissen@ziggo.nl. Om alles goed te laten verlopen (de gesprekken, de catering etc.) kost e.e.a. veel voorbereidingstijd en is het belangrijk dat u zich voor 26 oktober aanmeldt.

FACEBOOK PG EMMEN

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Dagelijks tussen de vier tot acht berichten over zaken die spelen op het kerkelijk erf en ook wel daarbuiten. Die komt u tegen als het Facebook Account van de Protestantse Gemeente Emmen gaat volgen. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons dan op met ‘PG Emmen’ of ‘Protestantse Gemeente Emmen’. En mocht u geen Facebook account hebben dan zijn de berichten van Facebook ook te volgen op de website van de PG Emmen, www.pgemmen.nl.  

AED cursus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op dit moment loopt er een cursus AED (reanimatie bij hartstilstand), hieraan doen een aantal mensen uit onze gemeente aan mee.

Er is besloten een tweede cursus te organiseren voor geïnteresseerden. De cursus bestaat uit een theorieavond en praktijkavonden.

De cursus wordt centraal door de PG Emmen georganiseerd. De kosten worden gedragen door de
PG Emmen.

Ben je geïnteresseerd, geef je op bij Gerrit Fleming,
e-mailadres: g.fleming@planet.nl, tel 0612102707

Zoektocht penningmeester CvK gaat verder

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we zoeken nog steeds naar U.  U bent boekhoudkundig onderlegt en kan het CvK financieel ondersteunen met uw kennis. De dagelijkse administratie wordt door het Kerkelijk bureau uitgevoerd. We vergaderen ongeveer 10x in het jaar met het voltallig College van Kerkrenmeesters. Daarnaast maakt u deel uit van het moderamen CvK. Onze gemeente kan NIET zonder een penningmeester CvK. Heeft u belangstelling neem dan contact op met Gerard Huising (voorzitter CvK – 0657993298) of met Dirk de Vries (secretaris CvK – 0629219496). Reageer snel! Wij zullen het heel fijn vinden om met U kennis te maken!

VOEDSELKAST

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar.
Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Vanwege overlast en verbetering van het toezicht daarop heeft de CGK onlangs besloten de voedselkast alleen op bepaalde tijden buiten te zetten. We kunnen dus blijven helpen om de voedselkast te vullen voor mensen die het echt nodig hebben.

Alvast dank. Team Helpende Hand

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Dringend gebruikte fietsen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….     

Telefoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen. 

Postzegels en ansichtkaarten

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

 • In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt.
 • Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars.
 • Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op voor Kerk in Actie.
 • Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.
 • De ZWO-commissie.

Nieuws

Bijeenkomst contactpersonen
Aan alle contactpersonen, ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en pastores (verder voor het gemak genoemd: contactpersonen), Het is alweer meer dan een jaar geleden dat wij als contactpersonen bij elkaar zijn gekomen. Intussen is er...
Want een Kind is ons geboren!
Want een Kind is ons geboren! In Ichthus is het project “Want een kind is ons geboren”,  liederen voor Advent en Kerst, gestart. | Zondag 3 december hebben we de eerste Adventsdienst gezamenlijk in de Opgang. Wat is de bedoeling? Met...
Project Thuisgevers PG Emmen: 29 november 2023 in Ichthus
Op woensdag 29 november is er een bijzondere gemeentevergadering voor alle leden van de PG Emmen in Ichthus. De kerkenraad en de diaconie nodigen u van harte uit om die avond aanwezig te zijn. U bent als leden van onze kerk de oren en de ogen...
In gesprek over geloof en kerk
Geloof en kerk, wat en hoe wil ik er nog iets mee? Daarover gaan we in gesprek op de donderdagen 2, 16 en 30 november. In gesprek over de vraag wat ú nog wilt met uw geloof en met de kerk. Ziet u kansen of is er geen verbinding meer....
FACEBOOK PG EMMEN
Dagelijks tussen de vier tot acht berichten over zaken die spelen op het kerkelijk erf en ook wel daarbuiten. Die komt u tegen als het Facebook Account van de Protestantse Gemeente Emmen gaat volgen. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons...
AED cursus
Op dit moment loopt er een cursus AED (reanimatie bij hartstilstand), hieraan doen een aantal mensen uit onze gemeente aan mee. Er is besloten een tweede cursus te organiseren voor geïnteresseerden. De cursus bestaat uit een theorieavond...
Zoektocht penningmeester CvK gaat verder
Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we...
VOEDSELKAST
De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar. Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...