Strengere coronaregels kerkbezoek

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar onderstaande tekst:

Uit het moderamen: Beste mensen,

We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op attent, mocht u klachten hebben, een vriendelijk verzoek om dan thuis te blijven.

U hebt allemaal een aantal weken geleden vernomen dat het aantal kerkgangers in een kerkdienst weer terug moet naar 30 en dat reservering voor het bijwonen van een kerkdienst weer verplicht is.

Nu hebben we juist vanaf vorige week de aanmeldprocedure gewijzigd, in die zin dat aanmelden vooraf niet meer nodig is en dat registratie bij de ingang van het kerkgebouw volstaat.

Het op korte termijn terugdraaien van die procedure is niet goed mogelijk omdat we dan alle gemeenteleden op zeer korte termijn moeten informeren en dat lukt ons niet.

De afgelopen zondag waren er ca. 40 gemeenteleden aanwezig in de kerkdienst. Als het aantal bezoekers niet groter wordt, behoeft de huidige procedure naar onze mening ook nu niet aangepast te worden.  We blijven erop letten dat iedereen zich veilig genoeg voelt. Groeit het aantal bezoekers echter, dan zullen we weer terug moeten naar het vooraf reserveren.

Voor degenen die nu de kerkdiensten volgen via de kerkomroep of via You Tube, en die van plan zijn om de kerkdiensten weer te gaan bijwonen, dan verzoeken wij u dat nog even uit te stellen
totdat er weer meer mensen naar de zondagse kerkdienst mogen komen.

Uiteraard worden de kerkdiensten uitgezonden op Kerkomroep en via You Tube. De link naar de livestream is te vinden op de website van onze wijkgemeente.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze nare tijd en hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten.


Hartelijke groet, namens het moderamen van de kerkenraad, Dick Heyse

Ambtsdragers

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


In de dienst van 18 oktober besteden we aandacht aan de ambtsdragers die stoppen en ambtsdragers die hun termijn verlengen.

Jet Alberts en Ellie Bal nemen afscheid als ambtsdrager, maar zijn helaas niet aanwezig vanmorgen. Hartelijk dank voor jullie inzet tijdens jullie ambtsperiode.

De volgende ambtsdragers verlengen hun ambtstermijn, te weten  Betty Beukers, Fennie Boerhof, Hennie Hendriks, Marjan Hut en Tjalling Reitsma. Fijn dat jullie je ambtstermijn verlengen, heel veel dank hiervoor.                                  Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,  Hennie Hendriks

Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie: voor het werk van Rwandese zusters.

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden.  Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel!

Collecte 25 oktober 2020 (Bijbelzondag)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Bijbelzondag, 25 oktober 2020,  is een dag om te vieren en te delen. Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen?

Stilstaan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een bijbel hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is het allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk en thuis, als we de dienst op afstand meevieren.

Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel. Daarom vragen we op deze dag steun voor het  werk van het Nederlands Bijbelgenootschap dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil brengen. Doet u mee?                                                                                                    NBG, afdeling Emmen

Vieren van het Heilig Avondmaal

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We vieren deze zondag avondmaal in de kerk en ook thuis. We worden blijvend gedragen door de Levende, in tekenen van brood en wijn.

Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt:

Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat als het tafelgebed is uitgesproken we samen met hen die fysiek aanwezig zijn in de kerk en wie thuis meedoen brood en wijn kunnen delen.

Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en in gebed bij de Heer kunnen brengen.

We zijn dankbaar dat we nieuwe bidders mogen verwelkomen, dit staat iedereen uiteraard vrij, stem even af met onderstaande contactpersoon. Dat is elke twee weken om 19:30 uur in zaal 2, de eerstvolgende keer is 5 oktober.

Helaas moeten we ook afscheidnemen van twee hele trouwe deelnemers. Vanaf het begin, 42 jaar geleden!, waren zij betrokken bij de Gebedsgroep. We willen Hans & Fieke Breekveldt bedanken voor hun bediening en betrokkenheid in al die jaren en wensen hen Gods zegen toe voor de komende tijd in Boven-Smilde. „Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (Rom. 12: 12).

             Namens de Gebedsgroep, Annelies Alons (telefoon: 618 659)

Appelgebakactie World Servants

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Beste mensen, laten we ons even voorstellen: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Bolivia.

World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit Nederland over de hele wereld via bouwprojecten in ontwikkelingslanden de wereld veranderen en zelf veranderen. In Bolivia gaan wij samen met de plaatselijke bevolking bouwen aan een moderne kliniek in Santa Martha. Om daaraan mee te kunnen doen, moeten we voor de reis, maar vooral voor de bouwmaterialen, per persoon ongeveer 3000 euro inzamelen via acties. Wij zijn alle drie lid van de Opgang, maar willen graag in alle wijken actie voeren om het geld bij elkaar te krijgen. En de eerste actie is een appelgebakactie. Wij bakken voor zondag 11 en zondag 18 oktober appeltaart van de plaat die wij bij u thuisbezorgen, om thuis van te genieten tijdens of na de (online) kerkdiensten. Per stuk taart kost het €2,- inclusief bezorging. Bestellen kan via bakkeveenworldservants@gmail.com (wij vormen samen met de World servantsgroep van Bakkeveen één actiegroep, vandaar het emailadres). Graag aangeven voor welke zondag u appelgebak bestelt en hoeveel. Wij bezorgen het gebak op beide zondagen vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur. U kunt uw bijdrage achteraf overmaken op ons rekeningnummer, wat u bij de taart zult ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun en bestellingen!

Bijzondere ervaringen van eenheid

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd.

Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid, maar één was met alles wat leeft en is om mij heen. Ik kon het niet plannen, had het niet verwacht zelfs, maar het was er, zomaar. Als waaide de geest en ik wist niet waar hij vandaan kwam. ‘

Hoe je zo’n ervaring ook noemt, dat maakt niet uit. Het is eigenlijk ook moeilijk onder woorden te brengen, maar van wezenlijk belang, op het niveau van de ziel.

Afgelopen zondag hebben we aan het begin van de startzondag dienst hierbij stil gestaan aan de hand van een verhaal van Frans Gerrit waarbij hij een filmpje en foto liet zien en muziek liet horen.

Een bijzondere ervaring die hij gehad heeft, verbond zich met het verhaal van Elia (uit 1 Koningen 19), die op de vlucht was en zich verborgen had in een grot, waar hij niet meer uit wilde.  Maar God riep hem uit de grot en voerde een show voor hem op met veel natuurgeweld, gevolgd door een lichte bries. Elia ontmoette God niet in het geweld maar in die lichte bries. Hij bedekte zijn gelaat, want hij had veel respect voor God.  

Mocht u/jij ook een bijzondere ervaring hebben gehad, dan nodigen we jou/u daarvoor uit, dit te delen met ons. En stel: een verhaal uit de bijbel verbindt zich er op een wonderlijke manier mee, dan is dat ook mooi, maar het hoeft niet.

Als er verlangen is om dat ook met de gemeente te delen in een viering, zoals we dat gedaan hebben bij het psalmproject, dan zou dat een volgende stap zijn.

U kunt ons mailen, of bellen, ook als je vragen hebt.

Als u iets voor ons heeft, dan komen wij gewoon even langs.  Misschien zelfs bij binnenkomst met chirurgisch mondkapje op, waar Frans Gerrit voor zorgt voor ondergetekenden, om daarna weer met open vizier veilig op anderhalve meter te gaan zitten.

Frans Gerrit van Zwieten en Janneke de Valk

NIEUWSBRIEF 18, 23 juli

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog maar meer actueel. Hij schreef mij: dat we niet meer in een voetbalstadion kunnen zitten te joelen, of naar een ‘pinkpop’ evenement of zo kunnen, om maar een dwarsstraat te noemen, dat vind ik persoonlijk nog niet zo erg, maar wat de bedoeling is om niet meer naar de kerk te kunnen en daar met de gemeente Gods’ lof te zingen, dat kan ik niet zo goed verdragen/begrijpen. Een vraag die een vraag zal zijn die velen hebben, rond de kerkdiensten, en misschien ook nog wel breder, wat is nu de bedoeling van corona? En, vul ik dan ook een beetje in: welke bedoeling heeft God daarmee? Heeft God er wel een bedoeling mee. Goede vragen om het komend seizoen eens mee aan de slag te gaan. En dat hoop ik het komend seizoen ook met u te doen. Ik heb al wat boekjes gekocht met titels als: God en de pandemie en Waar is God in de crisis? Het zou heel mooi zijn om daar samen met u over na te denken in gesprekgroepen, dat moet kunnen!

Hier een heel klein voorschotje, om al een idee te geven in welke richting ik dan zelf als eerste denk. En ik zeg vooraf al, daar kan u natuurlijk heel anders over denken!

Voor mij is God geen god die met iets als de corona een doel heeft. Hij is er niet de oorzaak van en heeft er geen bedoeling mee.

Als hij er al iets mee te maken heeft, dan achteraf, de crisis uiteindelijk ten goede kerend, door samen met ons te gaan voor een beter nieuw normaal bijvoorbeeld, dat spreekt me nog wel aan.

Maar als eerste denk ik daarbij toch aan zijn rol als adres van onze angst, van onze noodroep, ook nu nog als het virus wereldwijd enorme brokken maakt en dood en verderf zaait.

God als adres, als luisterend oor voor onze nood en onze machteloosheid, ons uithouden. Een beetje zoals de eekhoorn in het verhaal van Toon Tellegen, over de wandelende tak en de eekhoorn. (Na te lezen op https://femmyblog.wordpress.com/2014/09/27/ontmoeting-4/). Eekhoorn zegt bijna niets, alleen maar ja en nee en de wandelende tak bedankt hem voor zijn luisterend oor, zodat hij niet helemaal alleen was. De eekhoorn was even nabij, hij was even met grote woorden een ‘huis voor zijn ziel’. Om mee te beginnen, dat kunnen wij zijn voor elkaar, als kerk, ieder op zijn of haar eigen plek, en dat kan God zijn. Ons horend en helpend ons eigen coronaverhaal te vertellen, zodat we even niet meer eenzaam zijn. In de psalmen roept het volk zo ook vaak tot God, o.a. in psalm 130. Het uitschreeuwen naar God geeft al iets van vrijheid en hoop.

Dat wensen we elkaar toe, voor de weken die komen. Dat u in ieder geval een huis voor uw ziel vindt, of kan zijn voor een ander!

Namens het moderamen,

Gerben Kajim

NIEUWSBRIEF 17, 16 juli

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis. Een interessante titel, vooral dat eerste deel: Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid? Dat is de vraag die vaak klinkt in deze dagen. Waren alle maatregelen wijs? Is de versoepeling wijs? Of in onze kerk: is misschien weer kunnen zingen wijs? Of moeten we geen risico nemen? Of kijkend naar het maatschappelijk debat: als we praten, of eigenlijk meer schreeuwen over stilstof, over racisme, over zwarte piet, over corona. Wat is wijsheid of waar halen we onze wijsheid vandaan?

Van de week werd ik geboeid door het verhaal van Salomo, die van God de vraag krijgt: je mag alles wat je wilt aan mij vragen en je zult het ontvangen. Hij kiest ervoor om goed te kunnen onderscheiden. Zo kan hij zijn land goed regeren. En god prijst hem hierom. Dat hij niet kiest voor veel wapengekletter, of rijkdom en welvaart, maar voor wijsheid. Voor, zoals het dan in 1 Koningen 3 staat, het vermogen te kunnen luisteren en het vermogen om recht en onrecht van elkaar te onderscheiden. Fascinerend hoe wijsdom hier verwoord wordt: de gave te kunnen luisteren en recht en onrecht van elkaar te onderdscheiden. Wijsheid in de bijbel is niet wie het meest weet, of het knapst is, maar is meer praktische wijsheid, die rust op God, of eigenlijk bijna God zelf is en later Jezus zelf zal zijn. Wijsheid is Gods kant van bij mensen zijn en begint bij ontzag voor God en wat hij voor deze wereld wil. En dat is, als we het verhaal van Salomo mogen geloven: luisteren naar mensen en recht en onrecht van elkaar blijven onderscheiden. En wat dat dan betekent voor het maatschappelijk debat, voor maatregelen en versoepelingen, daarover kunnen we mooie gesprekken voeren. Voor de schrijvers van het boek Wat is wijsheid betekent wijsheid in ieder geval dat we als samenleving kiezen voor duurzaamheid, om zo anders uit de coronacrisis te komen, dan we er in gingen, wijzer, omdat de coronacrisis ons die les leert. En dat lijkt mij wijsheid, maar misschien denkt u daar heel anders over.

Ik wens u in ieder geval wijze dagen toe en tot zondag vanuit de Kapel of volgende week woensdag bij voorlopig de laatste woensdagmorgenontmoeting!

Namens het moderamen,

Gerben Kajim

NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Aan de gemeente,

Voetstappen

Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik

op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan niet zien, we voelen ons wel verbonden met u, jou die op dat moment of later meeluistert.

In het nieuwe liedboek dat ondertussen al lang in gebruik is, staan vele liederen. Mooie, ook wel onbekende. Ik wilde stilstaan bij lied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”. Het is een Frans lied, en in de Franse titel lees je het woord ‘pas’, voetstap.  Velen kennen het gedicht over de voetstappen in het zand, waarbij het in eerste instantie leek, in de ogen van de dichter, dat omdat er maar één paar stappen te zien was, hij alleen was gegaan. Maar dan blijkt dat hij of zijn niet alleen ging, maar gedragen was.

In lied 1000 wordt stil gestaan bij momenten waarop voetstappen, sporen van God sporen van mensen kruisten. En toen ‘Zagen we licht, een vuur laait op.

Momenten waarin hoop te voelen was, maar ook die momenten waarop hij ver weg leek. Momenten waarin ik mij vol leven en energie voel, maar ook die waarin ik me machteloos, niet krachtig voel, ik mij verloren voel: dit laat sporen achter en op een of andere wonderlijke niet goed te bevatten manier kruisen die sporen met de sporen van de Levende. En dat zet ons leven in een ander licht. Dan ‘gloort de schepping nieuw, zonder einde.’ Lees het lied nog maar eens na.

Ik wens ons voor deze zomer toe dat onze sporen, ook van ons mensen, elkaar kruisen, nieuwe ontmoetingen brengt en dat ons hart ervan opengaat net zoals het lied eindigt: ‘Wij zagen Gods hart opengaan: levend water, rijke stromen. ‘

De volgende keer zal Gerben nog één of twee keer het meditatief moment verzorgen.  Voorlopig ronden we de meditatieve momenten op woensdagochtend

tot aan de zomervakantie af.

NIEUWSBRIEF 15, 25 juni

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Aan de gemeente:    Nabijheid

Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen.

We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen.

Een hand te voelen, te geven.

Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets op te nemen, aan te geven.

Handen worden op een hoofd gelegd, als je iemand zegent, op de schouder, of arm bijvoorbeeld om een ander te bemoedigen, aan te moedigen. Als uiting om nabij te zijn. We kunnen moeilijk lang zonder met die handen aan te raken of aangeraakt te worden.  Het voelt ongemakkelijk, ze niet te gebruiken.

In een schilderij van Rembrandt die het verhaal van de verloren zoon afbeeldt, zegent de vader zijn zoon. Hij legt zijn handen op zijn hoofd.

Jezus raakt vaak mensen aan, zelfs melaatsen. In psalm 143: 5 en 6 beschrijft de psalmist “Ik denk terug aan vroeger dagen, ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.”

Verlangen naar nabijheid. Afgelopen woensdag besloot ik mijn korte meditatie met een nummer bekend gemaakt door Norah Jones, die het zingt en begeleidt op de piano, ‘The nearness of you’.  De nabijheid van jou.

Laten we in ieder geval het verlangen naar nabijheid levend houden en de nabijheid van de Levende in ons hart sluiten.

Namens het moderamen

  Janneke de Valk

Nieuws

Strengere coronaregels kerkbezoek
In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar onderstaande tekst: Uit het moderamen: Beste mensen, We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op attent, mocht u klachten...
Ambtsdragers
In de dienst van 18 oktober besteden we aandacht aan de ambtsdragers die stoppen en ambtsdragers die hun termijn verlengen. Jet Alberts en Ellie Bal nemen afscheid als ambtsdrager, maar zijn helaas niet aanwezig vanmorgen. Hartelijk dank voor...
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie: voor het werk van Rwandese zusters. Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk....
Collecte 25 oktober 2020 (Bijbelzondag)
Bijbelzondag, 25 oktober 2020,  is een dag om te vieren en te delen. Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen? Stilstaan bij de Bijbel en ons...
Vieren van het Heilig Avondmaal
We vieren deze zondag avondmaal in de kerk en ook thuis. We worden blijvend gedragen door de Levende, in tekenen van brood en wijn. Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt: Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Appelgebakactie World Servants
Beste mensen, laten we ons even voorstellen: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Bolivia. World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit...
Bijzondere ervaringen van eenheid
Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd. Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid,...
NIEUWSBRIEF 18, 23 juli
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog...
NIEUWSBRIEF 17, 16 juli
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de...
NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...