Israël producten te koop in Emmen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Hallo, ik ben Sandra Snippe en ik ben sinds kort Israël consulente voor het Israël producten centrum in Nijkerk. Israël is zo belangrijk voor ons christenen en mijn hart ligt er al van jongs af aan. Het is geweldig om me op deze manier voor het land in te kunnen zetten.  

Als consulente verkoop ik food en non-food uit Israël. Ik heb enkele producten op voorraad en op afspraak kunt u eens een kijkje komen nemen. Maar ook heb ik de producten in een eigen webwinkel gezet. Deze vindt u op www.israelproductenemmen.nl. Het aanbod is ruim en verrassend. Liever door de catalogus bladeren? Ik stuur u graag een exemplaar toe.

In de regio Emmen zal ik de bestelling persoonlijk bij u komen brengen.

Hopelijk tot snel, Shalom, Sandra Snippe (Tel.: 06 – 28 318 394)

Bonhoeffer – Voorstelling: Wie ben ik?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op dinsdag 14 september 2021 zal alsnog de voorstelling ‘Wie ben ik” van Kees van der Zwaard in de Grote Kerk plaatsvinden. Deze voorstelling stond al in 2020 gepland in het kader van de herdenking van 75 jaar Vrijheid Emmen. Door corona kwam het tot uitstel. We zijn als Inspiratieplein erg blij dat deze boeiende voorstelling alsnog door kan gaan.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiepte Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.

In de Grote Kerk (op het Marktplein) op 14 september 2021 om 20.00. Toegangsprijs is € 7,50, betaling bij voorkeur met PIN.

Reserveren via inspiratieplein@grotekerkemmen.nl of telefonisch 06 28 04 67 47.

Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen van 10 tot 11 uur

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.

We hopen dat velen aan deze uitnodiging gehoor geven. 

We hopen weer velen te mogen begroeten.

Studieavond met ds. Oscar Lohuis “Zegen door Israel”

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op dinsdag 5 oktober 2021 is er in Emmen een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zegen door Israël. De bijeenkomst vindt plaats in PKN kapel Emmen, Kapelstraat 63, 7811 HC Emmen. Aanvang om 19:30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden.

Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Thema:

Onder christenen leven er uiteenlopende meningen en gevoelens over Israël. Als we in de Bijbel lezen gaat het op bijna iedere bladzijde over wat God in, voor en door Israël heeft gedaan, om daardoor de hele wereld te zegenen. Ook bijna alles wat wij in het Nieuwe Testament lezen gebeurde in Israël en onder het Joodse volk. Wij leven in een tijd dat het Joodse volk weer woont in het land dat God aan Abraham, Izak en Jacob heeft beloofd. Israël staat weer op de kaart van de wereld. Wat doen wij als christenen daarmee? Wat kunnen wij leren als we kijken naar de moderne ontwikkelingen en deze leggen naast de profetieën uit de Bijbel? Hoe is de wereld gezegend door Israël en geldt die belofte uit Genesis 12:1-3 nu ook nog? Genoeg belangrijke vragen om bij stil te staan.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Evangelisch werkverband-retraite 2022

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De voorbereidingen voor de retraite van 2022 zijn al weer opgestart, ondanks alle beperkingen die nu nog gelden. Fijn dat het nu erop lijkt dat we ´corona´ achter ons kunnen / mogen laten en dat de retraite in 2022 nu waarschijnlijk wel kan doorgaan. Dank aan God daarvoor!

Ook voor het komende jaar zijn we weer van harte welkom bij de zusters Franciscanessen in Denekamp.

Metamorfose

Vernieuwing in en door Christus,

De hele Bijbel door zien we hoe God steeds een nieuw begin maakt.

Van Genesis tot Openbaring, van schepping tot Gods eeuwige toekomst. Telkens opnieuw is er een vernieuwing. Vernieuwing door eerst puin op te ruimen. Vernieuwing door verdieping. Maar hoe is dat in ons eigen leven? En hoe verhoud zich dat tot jezelf, maar ook tot de ander en de natuur om ons heen? Wat voor consequenties heeft vernieuwing in Christus?

Vragen te over waar we ons weer een heel weekend over willen buigen, bij stil willen staan, doordenken.  “Opdat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die we danken aan Jezus Christus, tot lof en eer van God (Filippenzen 1:9-11).”

Retraite… tijd om je even terug te trekken, even  los te komen. Tijd voor rust, stilte, gebed, een gesprek, een ontmoeting met God, een medemens en/of met jezelf en ook een tijd van verdieping van geloofsinzichten en -beleving.

We gaan vanuit het thema op zoek naar de troost, kracht en leiding die we door de Heilige Geest mogen ontvangen. Een aantal bekende programmaonderdelen zullen ook dit jaar weer terugkomen: ontmoeting en kennismaking op vrijdag, samen het Heilig Avondmaal vieren, samenzang bij het orgel in de kapel en ook een creatief moment zal niet ontbreken.

Op dit moment is het volledige programma nog niet tot in detail bekend, daar wordt nog verder over nagedacht.  Wat wel bekend is, is dat iedere deelnemer aan de retraite vrij is om zelf te bepalen aan welk onderdeel hij/zij wil meedoen. Als u op een bepaald moment een wandeling, een slaapje, een gesprek met vrienden of iets anders verkiest boven het programma- onderdeel van dat moment, dan bent u daar vrij in!

De kosten van het weekend bedragen € 200,– p.p. .
We logeren in een ander gedeelte van het klooster dan tot nu toe. Er zijn daar minder kamers, maar deze zijn wel geschikt als 2-persoonskamer. De nieuwe kamers beschikken over eigen douche en toilet, de bedden zijn opgemaakt en handdoeken mogen thuisblijven.
Het is fijn als mensen een kamer willen delen, bijvoorbeeld met een vriend(in), dan kunnen er meer deelnemers zijn. Het maximaal aantal blijft veertig mensen, dus wacht niet te lang met opgeven.

Het is voor de voorbereidingscommissie prettig als deelnemers zich vroegtijdig opgeven; we hebben dan tijdig inzicht hoeveel en wie er komen, zodat we het programma zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.  

U kunt zich vanaf nú opgeven op het volgende e-mailadres: retraite.cwn.drenthe@gmail.com.

Wilt u zich nog niet opgeven, maar wel de verdere informatie willen ontvangen over dit weekend, dan graag een berichtje naar hetzelfde e-mailadres, of bellen met : Henk Schiere

telefoonnummer 0591-618659.

We kunnen het hele weekend niet alleen vullen, maar vragen ook de “vaste” deelnemers hun gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van dit weekend.  

Bij de voorbereidingen zijn we dringend op zoek naar extra hulp. Nadat er 3 mensen gestopt zijn in het afgelopen jaar is de voorbereidingscommissie nu wel erg uitgedund. We hebben dus zeker versterking nodig.

Ook tijdens het weekend zijn er ook taken te vervullen en mogelijk kunt u een bijdrage hierin leveren.  Heel praktisch: hulp bij het kosteren of bijvoorbeeld een dagduo vormen. Of meer inhoudelijk: een workshop geven, meedoen met pastorale gebedsteam, lofprijzing. Laat het ons weten, via ons mailadres, als dit iets voor u is of als u meer informatie wilt. Ook dan kunt u contact opnemen met Henk Schiere.

En dan nog ons volgende verzoek: wilt u deze uitnodiging doorgeven aan vrienden en bekenden, parochie- en gemeenteleden?

Elk jaar zijn we blij met een verscheidenheid aan deelnemers uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen en uit heel verschillende delen van het land.

Iedereen die zich opgeeft zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de retraite en in december een brief ontvangen met het programma, een deelnemerslijst, wat praktische aanwijzingen en een routebeschrijving.

Met velen – hopen we – zien we uit naar een goede retraitetijd in Denekamp!
We verheugen ons op ontmoetingen en zien uit naar wat de Heer ons zal aanreiken.
Elke retraite kent zo zijn verrassingen; zeker is dat we ook nu weer de liefde van God zullen mogen proeven en ervaren.

We groeten u allen en vragen vrijmoedig of u de voorbereidingen in uw voorbeden wilt betrekken.

In Hem verbonden,

Henk Schiere – Hennie Haan – Wim Haan – Jan Buurma – Jeanette Volkers

De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl.

Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over gehad hebben: spiritualiteit. Wat is het precies en wat heb je eraan? Komt spiritualiteit en het ervaren van God steeds meer onder druk te staan in deze seculiere, gehaaste tijden? 

Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas spreken hierover met Nikolaas Sintobin: hij is priester, internetpastor en al 30 jaar jezuïet (een religieuze orde binnen de Katholieke Kerk waar paus Franciscus ook lid van is). Hij gaf het leven als talentvolle advocaat op voor een spiritueel bestaan, volledig gewijd aan het geloof. Sintobin heeft meerdere boeken geschreven over spiritualiteit en werd bekend als als geestelijk begeleider van het tv-programma ‘Op Zoek Naar God’. Een man met een bijzonder en inspirerend verhaal.  Een gesprek over vreugde, ratio en gevoel én de fascinerende Ignatius van Loyola.

Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden.

Als u het RSIN nummer invoert van de PG Emmen of van de Diaconie Emmen, vergemakkelijkt dat het zoeken.

U komt dan meteen bij de juiste Protestantse Gemeente en de juiste Diaconie terecht.

RSIN-nummer Protestantse Kerk Emmen: 824 339 551.

Het RSIN-nummer van de Diaconie Emmen is: 824 339 563.

Omzien naar elkaar

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken.

Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.
Helaas kunnen we elkaar nog steeds niet ontmoeten in de kerkdiensten en deelnemen aan kerkelijke activiteiten.

Vanaf vorig jaar 15 maart hebben we geen normale kerkdienst meer gehad. Geen diensten  waar je naast elkaar kunt zitten, mag zingen en waar de koffie na de dienst klaar staat. Maar we hebben gelukkig de onlinediensten, waar we toch wekelijks kunnen kijken en luisteren naar de kerkdienst uit de Ichthus gemeente.
Thuis kunnen we een kaars laten branden voor de gemeenteleden, die getroffen zijn door het corona virus of getroffen zijn door een andere ziekte.                                               Hartelijke groet, Pastoraat.

Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort.

Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een taxatie uitgebracht en hebben we een kostenberekening gemaakt van de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. De hoogte van deze bedragen wijst uit dat het niet verantwoord is om dit als Ichthus alleen te dragen. Dit mede vanwege het snelle teruglopen van ons ledental en pastorale eenheden. En het oplopen van de gemiddelde leeftijd, vooral ook van onze actieve vrijwilligers. Zij zijn de noodzakelijke ‘smeerolie’ om onze kerkelijke activiteiten draaiende te houden.

De CGK heeft aangegeven te willen onderzoeken of zij al deze noodzakelijke kosten over kunnen nemen en daarbij ook nog eens te verduurzamen, als isolerende beglazing, zonnepanelen en een adequate luchtverversing installatie. Als dit lukt dan zou het noodzakelijk worden om, de -op termijn- beoogde waardeoverdracht, naar voren te halen met daarbij voor de Ichthus gemeente minimaal vijf jaren ‘vrij wonen’. Met een daarna vastgelegde optie tot huur.

Dit zou de mogelijkheid geven ons volledig te richten op het behoud van de pastorale bezetting, het houden van de erediensten en de – door-de-weekse- activiteiten. Zonder dat de eigenaar- en beheerlasten op ons budget drukken.

De opbrengst van komende actie kerkbalans is dan ook van wezenlijk belang voor de instandhouding.

We beseffen dat de oorspronkelijke plannen hierdoor in een stroomversnelling kunnen raken en vandaar ook dat we u graag willen meenemen in dit proces.

Uiteraard zullen we hoe dan ook onze gemeenteleden bij elkaar roepen als er definitieve keuzes gemaakt moeten worden. En ook zal het AK als bestuursorgaan van de PGE hun fiat moeten geven.          

Namens de kerkenraad, de wijkkerkrentmeesters

Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en in gebed bij de Heer kunnen brengen.

We zijn dankbaar dat we nieuwe bidders mogen verwelkomen, dit staat iedereen uiteraard vrij, stem even af met onderstaande contactpersoon. Dat is elke twee weken om 19:30 uur in zaal 2, de eerstvolgende keer is 5 oktober.

Helaas moeten we ook afscheidnemen van twee hele trouwe deelnemers. Vanaf het begin, 42 jaar geleden!, waren zij betrokken bij de Gebedsgroep. We willen Hans & Fieke Breekveldt bedanken voor hun bediening en betrokkenheid in al die jaren en wensen hen Gods zegen toe voor de komende tijd in Boven-Smilde. „Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (Rom. 12: 12).

             Namens de Gebedsgroep, Annelies Alons (telefoon: 618 659)

Plastic doppen voor KNGF

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus.

Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard.

Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn, want onlangs is er een vrachtwagen vol doppen vernietigd, omdat  mensen er van alles in doen zoals dopjes van bierflesjes, dit mag beslist niet! Ook goud- en zilverkleurig doppen mogen niet. Wel harde deksels, geen zachte deksels!

Daarom hieronder een lijstje:

Zuivere plastic dopjes die altijd goed zijn: – dopjes van flessen en bussen: – dranken: frisdrank, water, melk, fruitsap, sportdrank (het doorzichtige kapje mag erop blijven – (af)wasproducten, detergenten, deo’s en haarproducten, shampoos, douchegel, spuitbussen, …- medicatie, zalf, tandpasta, olie en azijn,…- deksels of klepjes van: smeerpasta’s, choco, honing, smeerkaas, koffie, sauzen en kruiden- stiften en pennen, plastic wijnstoppen, Kinder Surprise eitjes, noveenkaarsen.

Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van bestemming komen. We moesten daar de doppen in een container gooien en zagen dat er ook veel zachte plastic deksels tussen zaten. Die mevrouw moet ze er allemaal tussen uithalen voordat zij ze kan afleveren. Dus de vraag is: Wilt u alleen dopjes van frisdrank en melkpakken inleveren!

   Bij voorbaat hartelijk dank! Nelleke en Herman van der Kamp.

Postzegels en ansichtkaarten

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

  • In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt.
  • Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars.
  • Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op voor Kerk in Actie.
  • Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.
  • De ZWO-commissie.

Nieuws

Israël producten te koop in Emmen
Hallo, ik ben Sandra Snippe en ik ben sinds kort Israël consulente voor het Israël producten centrum in Nijkerk. Israël is zo belangrijk voor ons christenen en mijn hart ligt er al van jongs af aan. Het is geweldig om me op deze manier voor...
Bonhoeffer – Voorstelling: Wie ben ik?
Op dinsdag 14 september 2021 zal alsnog de voorstelling ‘Wie ben ik” van Kees van der Zwaard in de Grote Kerk plaatsvinden. Deze voorstelling stond al in 2020 gepland in het kader van de herdenking van 75 jaar Vrijheid Emmen. Door corona...
Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen van 10 tot 11 uur
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden....
Studieavond met ds. Oscar Lohuis “Zegen door Israel”
Op dinsdag 5 oktober 2021 is er in Emmen een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zegen door Israël. De bijeenkomst vindt plaats in PKN kapel Emmen, Kapelstraat...
Evangelisch werkverband-retraite 2022
De voorbereidingen voor de retraite van 2022 zijn al weer opgestart, ondanks alle beperkingen die nu nog gelden. Fijn dat het nu erop lijkt dat we ´corona´ achter ons kunnen / mogen laten en dat de retraite in 2022 nu waarschijnlijk wel kan...
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl. Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...