13 juni, Pionierscafé Summer Special

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Thema: Wie schrijft die blijft

Grote Kerk, 14:30 uur-16:00 uur
Hou jij van schrijven en vind je het leuk om dat ook met anderen te doen? In een levendige en unieke schrijfworkshop ontdekken we wat ons bezighoudt. Je hoeft voor deze workshop geen ervaring te
hebben. Goeie zin en plezier in schrijven zijn belangrijk. Breng zelf een pen mee, materiaal krijg je van mij.

(Zie ook Op Weg juni, pg 10 en 11)
Dineke van Oort

Taizéviering zondag 4 juni 19.00 uur in de RK Pauluskerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op zondagavond 4 juni zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00 uur in de RK Pauluskerk aan de Weerdingerstraat. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die ook gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld samenkomen, en wordt gekenmerkt door de prachtige liederen uit Taizé, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is voor jong en oud, en voor iedereen! Komt u voor het eerst? Er is een liturgie en er zijn gastmensen aanwezig. Van harte welkom!

Open avond Nachamu, 31 mei 20.00 uur

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Er wordt deze avond verteld door Jochanan Jobse over het werk van Nachamu en over wat we in Emmen door Nachamu voor Israël kunnen betekenen.
Het doel van de stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel.
Werkgroep LEV       
Deze avond is voor iedereen toegankelijk!

PioniersCafé

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Er staat weer PioniersCafé gepland op verschillende locaties. Wij praten verder over de wijsheid van de tweede levenshelft. En doen dit in relatie tot het thema ‘Vrijheid’. Waar gaat vrijheid over en hoe heeft dat een plek in het ouder worden. Welkom!

Woensdag 3 mei in Opgang

Donderdag 4 mei in Ichthus

Maandag 8 mei in de Grote Kerk, steeds van 14.30 uur -16.00 uur

Graag aanmelden bij: dinekevanoort@pgemmen.nl of 06-43980309   
Zie ook PGEmmen.nl en Op Weg pg 10.

BIJZONDERE FIETSTOCHT ZATERDAG 20 MEI

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op zaterdag 20 mei gaan we fietsen. Een bijzondere tocht langs enkele kerkgebouwen en daarnaast bezoeken we ook een bijzonder kerkhof in het veen. We gaan zelfs met de boot. Dat wil zeggen zo’n 5 a 6 meter….
Ga naar www.pgemmen.nl om u aan te melden voor deze schitterende en verrassende fietstocht. We verzamelen om 09.30 uur bij de Opgang aan de Mantingerbrink. En we verwachten zo rond de klok van 15.00 uur daar weer terug te zijn. Daar heffen we nog het glas, praten wat na en gaan dan weer naar huis. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel zelf een boterham meenemen voor onderweg.

IN GESPREK. Over wat ik nog met mijn geloof en de kerk wil.

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


In gesprek over de vraag wat u in de toekomst nog wilt met uw geloof en met de kerk. Een vraag die u ongetwijfeld zo nu en dan bezighoudt en waar u best met anderen over van gedachten zou willen wisselen. In de maand mei willen we dat ook daadwerkelijk gaan doen.

De gesprekken vinden plaats op de donderdagen 11 mei, 25 mei en 1 juni.De avonden zien er als volgt uit:

• 18.00 uur Inloop

• 18.15 uur Gezamenlijke maaltijd

• 19.15 uur Inleiding (per avond een andere inleider)

• 19.45 uur Gesprekken in vaste groepen (met vaste gespreksleiders)

• 21.00 uur Korte afsluitende viering.

Omdat er ook een maaltijd wordt geserveerd kost de deelname aan deze gesprekken € 32,50 p.p. (voor de drie avonden). Mocht dat te duur zijn dan vinden we altijd wel een oplossing.
Aanmelden kan nu al door een app te sturen naar 06-52664763 (bellen kan ook) of door een mailtje sturen naar kor.louissen@ziggo.nl. Omdat alles goed te laten verlopen (de gesprekken, de catering etc.) kost e.e.a. veel voorbereidingstijd en is het belangrijk dat u zich voor 24 april aanmeld. 

Meedenkers gevraagd voor gezamenlijke Pinksterdienst 28 mei

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Dit jaar zullen we zes gezamenlijke diensten met de Opgang hebben. De eerste van die gezamenlijke diensten vond plaats op 19 maart in Ichthus. Het was een mooie dienst met muzikanten en medewerkers van beide gemeenten. In de Stille week vierden we samen de Witte donderdagviering en de Goede Vrijdagviering. Heel mooi om dat samen te doen. Op zondag 28 mei met Pinksteren, hebben we onze vierde gezamenlijke dienst om 10.30 uur in Ichthus. En net als bij de dienst van 19 maart lijkt het een mooi idee om ook die dienst gezamenlijk voor te bereiden met enkele gemeenteleden uit beide wijken, zodat we ook op die manier elkaar alvast wat leren kennen. Als tijdstip voor die gezamenlijke voorbereiding is gekozen voor dinsdag 25 april van 12.30-14.00 uur in Ichthus. Lijkt u/jou dat leuk, meld u/je dan aan bij Gerben Kajim of Janneke de Valk. Dan maken we er samen een mooie dienst van! Gerben Kajim: Telefoonnummer: 06 30546911; Mailadres: g.c.kajim@hetnet.nl of Janneke de Valk, Telefoonnummer: 645673, Mailadres: jannekedevalkboerma@gmail.com

Zendingsbusjes inleveren

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De 40-dagentijd is afgelopen, u mag de zendingsbusjes weer inleveren in de kerk. Had u geen busje, maar wilt u toch nog geld overmaken voor Soupkitchen Namibië dan kan dat op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO ICHTHUS onder vermelding van: Soupkitchen Namibië.

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit prachtige werk.                                   

De ZWO-commissie

Voorbereiden Open luchtdienst

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op zondag 3 september 2023 vindt weer de jaarlijkse Openluchtdienst plaats in het Rensenpark. De voorbereidingen gaan weer beginnen. Heleen Hornstra en Dineke van Oort zoeken gemeenteleden, jong en oud, om mee te denken over het thema en invulling van de viering.

Aanmelden kan bij: Marcel Ederveen, m.ederveen1@kpnplanet.nl of app/bel naar 06-27208500.


Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel)tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Daarbij gaat het vooral om de beleving

Deze vierde reeks van twee vindt rond Pasen plaats. Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt. Ik zorg voor een tekst. Als je belangstellend bent of meer wilt weten hoor ik het graag!  

Op:      dinsdag 28 maart 2023 10.30 – 12.00 uur


Voor:    mensen van Ichthus, de Opgang en andere belangstellenden

            woensdag 12 april 15.15 – 16.00 uur

In:        Ichthus, Walstraat 21  Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com / tel. 645673)

Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere teksten die richting geven aan het denken over kerk zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Twee van die stukken willen we graag met elkaar bespreken op 1 december vanaf 19.30 uur in de Opgang. Leden van Ichthus en de Opgang zijn daarbij van harte welkom.

We bespreken met elkaar twee publicaties van de laatste tijd. Allereerst het laatste visiestuk „Van u is de toekomst”.

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Daarnaast leggen we dan de laatste Missionaire trendrede, geschreven door Tim Vreugdenhil. Hij beschrijft de kansen die er liggen voor de Nederlandse kerk. Al zou er helemaal geen kerk (meer) zijn, dan nog zijn er in onze tijd goede redenen om de kerk uit te vinden. Of opnieuw uit te vinden. Om die kansen te kunnen grijpen, moet je natuurlijk wel weten wat je missie is.

Verrassend en vernieuwend.

Twee stukken die ons willen inspireren en waarvan het een plezier is om ze samen te bespreken. Ds. Gerben Kajim wil dat graag samen met u doen. Beide stukken zijn te downloaden.

Gewoon even googlen op: Visienota Van u is de toekomst resp. Missionaire trendrede 2022. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen!

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Nieuws

13 juni, Pionierscafé Summer Special
Thema: Wie schrijft die blijft Grote Kerk, 14:30 uur-16:00 uurHou jij van schrijven en vind je het leuk om dat ook met anderen te doen? In een levendige en unieke schrijfworkshop ontdekken we wat ons bezighoudt. Je hoeft voor deze workshop geen...
Taizéviering zondag 4 juni 19.00 uur in de RK Pauluskerk
Op zondagavond 4 juni zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00 uur in de RK Pauluskerk aan de Weerdingerstraat. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u...
Open avond Nachamu, 31 mei 20.00 uur
Er wordt deze avond verteld door Jochanan Jobse over het werk van Nachamu en over wat we in Emmen door Nachamu voor Israël kunnen betekenen. Het doel van de stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt...
PioniersCafé
Er staat weer PioniersCafé gepland op verschillende locaties. Wij praten verder over de wijsheid van de tweede levenshelft. En doen dit in relatie tot het thema 'Vrijheid'. Waar gaat vrijheid over en hoe heeft dat een plek in het ouder worden....
BIJZONDERE FIETSTOCHT ZATERDAG 20 MEI
Op zaterdag 20 mei gaan we fietsen. Een bijzondere tocht langs enkele kerkgebouwen en daarnaast bezoeken we ook een bijzonder kerkhof in het veen. We gaan zelfs met de boot. Dat wil zeggen zo'n 5 a 6 meter…. Ga...
IN GESPREK. Over wat ik nog met mijn geloof en de kerk wil.
In gesprek over de vraag wat u in de toekomst nog wilt met uw geloof en met de kerk. Een vraag die u ongetwijfeld zo nu en dan bezighoudt en waar u best met anderen over van gedachten zou willen wisselen. In de maand mei willen we dat ook...
Meedenkers gevraagd voor gezamenlijke Pinksterdienst 28 mei
Dit jaar zullen we zes gezamenlijke diensten met de Opgang hebben. De eerste van die gezamenlijke diensten vond plaats op 19 maart in Ichthus. Het was een mooie dienst met muzikanten en medewerkers van beide gemeenten. In de Stille week vierden we...
Zendingsbusjes inleveren
De 40-dagentijd is afgelopen, u mag de zendingsbusjes weer inleveren in de kerk. Had u geen busje, maar wilt u toch nog geld overmaken voor Soupkitchen Namibië dan kan dat op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO ICHTHUS onder...
Voorbereiden Open luchtdienst
Op zondag 3 september 2023 vindt weer de jaarlijkse Openluchtdienst plaats in het Rensenpark. De voorbereidingen gaan weer beginnen. Heleen Hornstra en Dineke van Oort zoeken gemeenteleden, jong en oud, om mee te denken over het thema en invulling...
Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina
In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel)tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan...
Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk
Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...