ZWO commissie

ZWO is een onderdeel van de diaconie is de werkgroep Zending, Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Samenstelling:

  • Voorzitter: Jannes Hut
  • Penningmeester: Fennie Boerhof
  • Bankrekeningnummer: NL12 FVLB 0225 3873 52 (iban nummer) t.n.v. ZWO Ichthus Emmermeer

Sinds september 2013 ondersteunen we als ZWO het project Voedselzekerheid in Noord-Uganda.

Dit is een project van Kerk in Actie voor werelddiaconaat. Met uw hulp hebben we dit project gekozen.
2
Na lang in vluchtelingenkampen te hebben geleefd moeten de mensen weer een eigen bestaan opbouwen en leren om weer helemaal voor zichzelf te zorgen in plaats van afhankelijk te zijn van ondersteuning en voedsel in de kampen.
Dat valt niet mee en daarom worden de mensen geholpen nu ze weer hun eigen voedsel moeten verbouwen.
  • De partnerorganisatie ICES in Noord-Uganda steunt 10 boerengroepen met het aanleren van allerlei technische vaardigheden en het assisteren bij het verkopen van hun producten. Zo wordt ondervoeding bestreden, voedselzekerheid vergroot en groeien inkomens.
De najaarszendingsactie 2013 van ZWO was bestemd voor dit project.
  • In de hal van de kerk, tegen de Zeihuuvzaal, kunt u op een informatiewand actuele informatie vinden.
  • Als u nieuwsgierig bent kunt u op de website van Kerk in Actie ook meer informatie, foto’s en verhalen uit het veld vinden.

Overige werkzaamheden van de commissie ZWO:

  • Het verzorgen van informatie over de zending, het werelddiaconaat en de  ontwikkelingssamenwerking d.m.v. verspreiding van folders, posters, artikelen in het kerkblad Samen op Weg, mededelingen in de Schakel, publicaties op het publicatiebord in het kerkgebouw.
  • Contacten onderhouden met de uitvoerende zendingsinstantie Kerkinactie.
  • Fondsen werven, d.m.v. kiezen van jaarlijkse projecten, Pinksterzendingscollecte, zendingscollecten tijdens bijzondere zendingsweken, spaarbusjes-actie in de Veertigdagentijd, de verkoop van de  zendingskalenders, het inzamelen van postzegel- en prentbriefkaarten.

De uitvoerende zendingsinstantie Kerkinactie geeft over de hele wereld én in Nederland steun aan het werk van ruim 1000 lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden.

Naast noodhulp geeft Kerkinactie structurele hulp en worden zendingsactiviteiten ondersteund.

  • Kijk voor meer informatie  over de zendings-projecten van Kerkinactie op de speciaal aangemaakte  link.

Nieuws

Bericht van het Evangelisch Werkverband
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep...
Muziekavond in het kader van 500 jaar Reformatie
Op 29 september a.s. wordt door aantal kerken in Emmen, een muziekavond georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie. Liederen die hun oorsprong vinden in de Reformatie, waar (moderne) componisten door zijn geïnspireerd vormen de rode...
De Club Achterom
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  wenskaarten. Van harte...
De Helpende Hand
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in...
Jeugdwerkster en Pionier
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en AK-werkgroep Pionier,  om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee kerkelijk werkers welkom mogen heten. Het gaat om...
Oproep Young Messiah koorleden
Na vele enthousiaste concerten en vele positieve reacties op de "Young Messiah tour" in de afgelopen 5 jaar, is de organisatie heel erg blij dat er ook komend najaar een vervolg komt; met deze tour gaat men  naar 10 verschillende locaties,...
Expositie in de Zeihuuv-zaal
De wandkleden / quilts, die u beneden ziet hangen, zijn gemaakt door Rennie Ike. Zij woont al jaren in de Bargeres. Begin jaren tachtig is zij voor het eerst met patchwork en quilten in aanraking gekomen. Al gauw werd ze enthousiast en...
Oproep en bericht van de kindernevendienst
Enkele weken geleden las u op de Schakel een noodoproep voor mensen die de wekelijkse kindernevendienst mee willen verzorgen. Helaas is daarop geen reactie gekomen. In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een nieuwe opzet van...
De naaigroep
Onze Naaigroep van Ichthus is nog volop in beweging. Iedere woensdagochtend komen zij bij elkaar in Ichthus om te naaien. Afgelopen week hebben wij afgeleverd: 12 grote zakken met lakens, dekens en kussens alsmede 16 grote zakken met (80...