Bereikbaarheid predikanten en pastorale ouderlingen

Ds. Gerben Kajim,
werkzaam op maandag en donderdag

De hele week te bereiken op:

0591-546017


Ds. Janneke de Valk-Boerma,
werkzaam op dinsdag en woensdag,

  • werkzaam in wijk 1,2,3,5,9

jannekedevalkboerma@gmail.com

Bereikbaar op dinsdag, woensdag, tel. 645673

en in noodgeval: 06-47452816

  • Mevr. Dineke van Oort, kerkelijk werker, op donderdag werkzaam in de wijken 7 en 9
  • Bereikbaar: tel. 06-43980309,  dinekevanoort@pgemmen.nl
  • Mevr. Heleen Hornstra, is als Kerkelijk werker werkzaam voor de gemeente van Ichthus en gemeente van de Opgang.
  • Bereikbaar:  tel. 06-15647352, heleenhornstra@pgemmen.nl


De predikanten kunnen om diverse redenen gebeld worden, zoals bv om vragen/opmerkingen in verband met het pastoraat of om bijzondere zaken te melden: ziekte, ziekenhuisopname, overlijden. Er kan altijd een afspraak gemaakt worden indien men een gesprek wenst met één van beide predikanten

Ook kan ten allen tijde contact opgenomen worden met een ouderling, als er andere zaken of problemen zijn, de desbetreffende ouderling  zal indien nodig daarbij anderen inschakelen.

Ouderlingen bereikbaar onder tel. nr. : 06 41872814

  • (Het gebouw Ichthus is bereikbaar onder tel. nr. 0591-611728 of  06 22965636, dit voor het bespreken van zalen enz.)

Nieuws

Hoe komen we de winter door?!
De afgelopen twee zondagen was het een heel stuk minder warm in de kerkzaal dan we gewend waren. Afgezien van een onbewuste actie tijdens het herstel van de gevels, waarbij de stroom van het ketelhuis ging, zijn we bewust gestart om het...
Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 15 december van 18.00 – 22.00 uur
Volg op 15 december een Spoor van Licht. Donderdagavond 15 december is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te...
Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk
Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere...
Mutsen, sjaals, ondergoed en sokken
De afgelopen periode zijn in de crisisnoodnachtopvang in Stadskanaal veel vluchtelingen blij gemaakt met uw warme jas, schone sokken en nieuw ondergoed. Van de mensen die deze kledingstukken uitdelen krijgen we steeds weer te horen dat mensen zeer...
Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?
UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en ondanks een prijsplafond zijn de...
Vraag om hulp, Dineke van Oort
Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt werk ik sinds 1 september in de PGEmmen. In de samenleving is veel gaande rond de ouder wordende mens. Veranderingen die spelen merken wij in onze kerken ook. De behoefte aan en het aanbod van...
Herfst en het is koud, winterjassen gevraagd
Jassen voorvluchtelingen De vluchtelingen die wachten in Ter Apel op het begin van hun procedure zijn dringend warme jassen nodig. Als u nog goede tweedehands jassen heeft, zeker voor mannen, die u zelf niet meer nodig hebt dan willen we die...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...