Auteur Archief

Hoe komen we de winter door?!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De afgelopen twee zondagen was het een heel stuk minder warm in de kerkzaal dan we gewend waren. Afgezien van een onbewuste actie tijdens het herstel van de gevels, waarbij de stroom van het ketelhuis ging, zijn we bewust gestart om het energieverbruik in de kerk te verlagen. Hierbij een long-read om u hierin mee te nemen.

Eind augustus hebben we van Energie voor Kerken, onze energieleverancier, de voorspelling voor de energielevering van 2023 ontvangen. Om een lang verhaal kort te maken; we moeten rekening houden met een stijging van 300% tot 400% in de energielasten. Op basis van het verbruik van Ichthus in 2021/2022 zal ons huidige voorschot van € 1.356 per maand uitkomen op een bedrag tussen de € 4.000 en € 5.500 per maand, ofwel een jaarbedrag rond de€ 50.000. Dit is voor onze gemeente niet op te brengen, wanneer we dit niet ten koste willen laten gaan van kerkelijke activiteiten of het onderhoud dat we aan Ichthus moeten doen.

Door de werkgroep Groot Onderhoud & Verduurzaming wordt hard gewerkt aan plannen en maatregelen om de kerk te verduurzamen. Voor een aantal maatregelen, zoals HR++ beglazing of zonnepanelen, staan we in de startblokken om opdracht te geven. Echter, door een gebrek aan capaciteit bij aannemers, lange levertijden en soms ook veel uitzoekwerk lukt het niet om voor de winter begint een grote slag in de verduurzaming van Ichthus te hebben geslagen. Wel is inmiddels door de werkgroep en de CvB opdracht gegeven voor herstel van de gevels (inmiddels al afgerond) en zijn vorige week alle lampen in de kerkzaal vervangen voor LED. Ook worden medio januari alle gevels na-geïsoleerd. Toch zijn deze

maatregelen onvoldoende om het energieverbruik van Ichthus voldoende te beperken.

Dit betekent dat we een plan moeten hebben om de winter door te komen, zonder dat we een bedrag aan energie moeten betalen dat hoger is dan 2 jaar de volledige opbrengst van onze collectes …   Jullie begrijpen dat dit dus geen keuze uit luxe is. 

Wat vragen we van jullie:

1. Houd zoveel als mogelijk is kleine vergaderingen en bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis. Hierdoor kunnen de grote CV ketels in de kerk, voor het verwarmen van 1 of 2 ruimtes, uit blijven staan.

2. Houd rekening met een lagere temperatuur in de kerkzaal tijdens diensten.

3. De temperatuur in de kerkzaal stoken we naar maximaal 18 graden dus warme kleding of een dekentje scheelt een hoop.

4. Let zoveel mogelijk op het sluiten van deuren. De hal is bijvoorbeeld een koude ruimte en deze kou willen we liever niet in de kerkzaal hebben.

5. Kosters willen we vragen om alleen tijdens dienst de gordijnen van de kerkzaal te openen. Hiermee kunnen we koudeval door de enkele beglazing zoveel mogelijk voorkomen.

6. In overleg met de kerkenraad kijken we of diensten en activiteiten met minder dan 50 mensen plaats kunnen vinden in de Zeihuuv. Deze ruimte is kleiner en dus goedkoper te verwarmen.

Om de temperatuur in de zalen en ons stookgedrag beter te monitoren hangen temperatuurmeters in de kerk. Deze worden door Harrie Krol en Alfred van der Klok uitgelezen en op basis hiervan stellen zij de verwarming bij. Dit heeft natuurlijk even wat

inregeltijd nodig, maar weet dat we hier wekelijks overleg over hebben.

Zoals aangegeven vinden we het erg vervelend dat we deze voorstellen moeten doen. We zijn echter, net als veel mensen thuis, geschrokken van de hoge energieprijzen en hopen dat we hiermee deze winter gezamenlijk de balans kunnen vinden tussn een goed gebruik van het kerkgebouw en een betaalbare energierekening.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de CvB of, in het geval van de verwarming, aan Harrie Krol. Met vriendelijke groet, Wouter Bloemberg CGK, Herman v.d. Kamp Ichthus.

Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 15 december van 18.00 – 22.00 uur

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Volg op 15 december een Spoor van Licht. Donderdagavond 15 december is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven. De deur staat open. Wees welkom. Voor wie of wat steek jij een kaarsje aan?

Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere teksten die richting geven aan het denken over kerk zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Twee van die stukken willen we graag met elkaar bespreken op 1 december vanaf 19.30 uur in de Opgang. Leden van Ichthus en de Opgang zijn daarbij van harte welkom.

We bespreken met elkaar twee publicaties van de laatste tijd. Allereerst het laatste visiestuk „Van u is de toekomst”.

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Daarnaast leggen we dan de laatste Missionaire trendrede, geschreven door Tim Vreugdenhil. Hij beschrijft de kansen die er liggen voor de Nederlandse kerk. Al zou er helemaal geen kerk (meer) zijn, dan nog zijn er in onze tijd goede redenen om de kerk uit te vinden. Of opnieuw uit te vinden. Om die kansen te kunnen grijpen, moet je natuurlijk wel weten wat je missie is.

Verrassend en vernieuwend.

Twee stukken die ons willen inspireren en waarvan het een plezier is om ze samen te bespreken. Ds. Gerben Kajim wil dat graag samen met u doen. Beide stukken zijn te downloaden.

Gewoon even googlen op: Visienota Van u is de toekomst resp. Missionaire trendrede 2022. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen!

Mutsen, sjaals, ondergoed en sokken

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De afgelopen periode zijn in de crisisnoodnachtopvang in Stadskanaal veel vluchtelingen blij gemaakt met uw warme jas, schone sokken en nieuw ondergoed. Van de mensen die deze kledingstukken uitdelen krijgen we steeds weer te horen dat mensen zeer blij en dankbaar zijn. Zij zijn jullie (de gevers) erg dankbaar maar wij ook, voor de mensen die betrokken zijn bij de crisisnoodopvang is het fijn om een beetje warmte te kunnen geven. Een warme kop koffie of thee, een warme douche, een warme maaltijd, een warme slaapzak en een verwarmde tent voor de nacht. Maar het mee kunnen geven van de warme jas, dat doet extra goed. Vooral omdat de mensen die in de nachtopvang verblijven de volgende dag weer naar Ter Apel gaan en daar soms de hele dag buiten staan. Ook wanneer het regent.

Er is nog steeds behoefte aan jassen en ondergoed. Maar ook sokken voor mannen zijn welkom.

Het is momenteel erg warm voor de tijd van het jaar. Maar koude dagen staan voor de deur. Daarom zouden we ook graag mensen een muts en sjaal willen geven. Heeft u nog een warme muts of sjaal over? Lever deze dan in bij Gea Dost ( 06 42101077)

Met vriendelijke groet, Gea Dost, Slechtvalk 30, 7827 HH Emmen

Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER

Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en ondanks een prijsplafond zijn de kosten van stroom en gas fors gestegen en neemt de inflatie toe. En neemt de armoede in Nederland ook toe. Onderstaande tekst is te vinden op de website van het Armoedefonds www.armoedefonds.nl

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen.

Met armoede loopt je niet te koop maar als kerk (diaconie) wil je graag helpen. Maar hoe herken je armoede in en buiten de kerk? Met welke organisaties kun je samenwerken? Welke regelingen zijn er?

Op deze en andere vragen geeft de diaconaal consulent, Christiaan Dekker, een antwoord tijdens de workshop: GELDZORGEN? WAT KAN  DE KERK DOEN?

In samenwerking met “Kerken met vaart” nodigt het interim bestuur van de ring Emmen (voormalige classis zuidoost Drenthe) u van harte uit voor deze workshop.

Deze uitnodiging is niet alleen gericht aan de kerkenraad maar ook aan alle gemeente leden. In verband met het organiseren wordt u verzocht om zich even aan te melden bij de scriba  scriba.pg.ebenhaezer@gmail.com

Waar: Ebenhaezer kerk Langestraat 76 Klazienaveen

Datum: 8 november, aanvang: 19.30 uur

Met vriendelijke groet,

Namens het interim bestuur ring Emmen

Ds. Bernadette de Groot, Dinie en Dirk de Jong en Bert Kolkman

Vraag om hulp, Dineke van Oort

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt werk ik sinds 1 september in de PGEmmen.

In de samenleving is veel gaande rond de ouder wordende mens. Veranderingen die spelen merken wij in onze kerken ook. De behoefte aan en het aanbod van pastoraat verandert daarin mee. Dat vraagt om een nieuwe of hernieuwde benadering. Het idee is om te werken met projecten rond een thema, dat PGEmmen breed te ontwikkelen en aan te bieden.

Dat klinkt heel mooi maar vraagt ook serieuze aandacht en overweging. Daar ben ik op dit moment mee bezig door in elke wijkgemeente kennis te maken en soms aan te schuiven bij een bijeenkomst of overleg. Maar ik kan dat niet alleen. Heel graag zou ik een ‘kerngroep’ vormen, met uit elke wijkgemeente één of twee mensen die daarin mee zouden willen doen. Zodat we er samen naar kunnen kijken en het ook Emmen breed gedragen wordt.
Het is de bedoeling om eerst maar eens bij elkaar te komen, dingen op een rij te zetten en vandaaruit te kijken hoe we verder zullen gaan. Spreekt dit aan en wil je hieraan meedoen? Laat het me weten. Dank je wel alvast!
Het zou mooi zijn om eind oktober/begin november een eerste bijeenkomst te kunnen plannen.
Dit bericht staat vandaag op alle nieuws/zondagsbrieven van de PGEmmen.
Graag tot horens en een hartelijke groet van Dineke van Oort, kerkelijk werker PGEmmen. Tel.: 06-43980309 of dinekevanoort@pgemmen.nl

Herfst en het is koud, winterjassen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Jassen voorvluchtelingen

De vluchtelingen die wachten in Ter Apel op het begin van hun procedure zijn dringend warme jassen nodig. Als u nog goede tweedehands jassen heeft, zeker voor mannen, die u zelf niet meer nodig hebt dan willen we die graag hebben om de mensen daar te helpen. U kunt ze brengen op dinsdag-, woensdag– en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur tijdens de Open Inloop in De Opgang.     Heeft u een jas over voor deze mensen en u bent niet in de gelegenheid deze naar de Opgang te brengen dan wil ik dit wel voor u doen. U kunt de jas (sen) zondag aan mij geven dan zorg ik er voor dat ze op de juiste plek terecht komen     

Gea Dost                                       

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Dringend gebruikte fietsen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….     

Telefoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen. 

Postzegels en ansichtkaarten

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

  • In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt.
  • Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars.
  • Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op voor Kerk in Actie.
  • Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.
  • De ZWO-commissie.

Nieuws

Hoe komen we de winter door?!
De afgelopen twee zondagen was het een heel stuk minder warm in de kerkzaal dan we gewend waren. Afgezien van een onbewuste actie tijdens het herstel van de gevels, waarbij de stroom van het ketelhuis ging, zijn we bewust gestart om het...
Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 15 december van 18.00 – 22.00 uur
Volg op 15 december een Spoor van Licht. Donderdagavond 15 december is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te...
Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk
Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere...
Mutsen, sjaals, ondergoed en sokken
De afgelopen periode zijn in de crisisnoodnachtopvang in Stadskanaal veel vluchtelingen blij gemaakt met uw warme jas, schone sokken en nieuw ondergoed. Van de mensen die deze kledingstukken uitdelen krijgen we steeds weer te horen dat mensen zeer...
Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?
UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en ondanks een prijsplafond zijn de...
Vraag om hulp, Dineke van Oort
Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt werk ik sinds 1 september in de PGEmmen. In de samenleving is veel gaande rond de ouder wordende mens. Veranderingen die spelen merken wij in onze kerken ook. De behoefte aan en het aanbod van...
Herfst en het is koud, winterjassen gevraagd
Jassen voorvluchtelingen De vluchtelingen die wachten in Ter Apel op het begin van hun procedure zijn dringend warme jassen nodig. Als u nog goede tweedehands jassen heeft, zeker voor mannen, die u zelf niet meer nodig hebt dan willen we die...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...