Auteur Archief

Gemeenteavond 24 april a.s.

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Ge

Uitnodiging voor de gemeenteavond 24 april a.s.

Hierbij nodigen we u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op 24 april a.s. om 19.30 uur in d’Zeihuuv in Ichthus.

Agenda voor deze avond:
1.         Opening en Meditatie

2.         Mededelingen

3.         Presentatie financiën

4.         Toekomst Ichthus
Aan de orde komen de bloeifactoren, die ook op de  gemeenteavond in januari besproken zijn en deze bloeifactoren zijn verbeeld in tulpen.(Deze heeft u ook in afgelopen kerkdiensten kunnen zien via de beamer). Voor iedere bloeifactor is een groepje samengesteld, die de gemeente op deze avond informeert.
De bloeifactoren zijn:
– Verdieping

– Geloof

– Creativiteit
– Saamhorigheid

 – Openheid

5.         Film over de seniorenreis 20 september 2018

6.         Sluiting vergadering
            We sluiten de avond met een hapje en een drankje.

Een ieder is van harte welkom en graag ontmoeten we elkaar op 24 april.

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet,

                                    Hennie Hendriks-Niers, scriba

Voor alle tieners: Kom samen kijken naar The Passion Samen kijken naar The Passion

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op donderdag 18 april is hij weer te zien. Dit maal vanuit Dordrecht: The Passion. Het lijdensverhaal van Jezus uitgespeeld door bekende Nederlanders en bezongen in Nederlandstalige hits van deze tijd. Een boeiend, intens, emotioneel spektakel, waarin het lijdensverhaal en de hedendaagse tijd met elkaar verbonden worden. Vanaf 20.30 te zien op TV. Of, en dat is veel mooier, samen te bekijken in de oude garage Misker op formaat 5 bij 5 meter! Van harte welkom aan de Odoornerweg 4! Neem je vrienden mee!

Symbolische schikking veertig dagen tijd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Een nieuw begin

In de Veertigdagen leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Het thema in de symbolische schikking roept gelijk een getal op, het getal 8.  Op de achtste dag begint een nieuwe week

(na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel ‘opstandingsdag’ genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.

Per zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.

De 8 glazen flessen zijn deels bekleed door rietstengels.

Het water in de fles is zichtbaar tussen het riet. Riet staat voor buigzaamheid. De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst.

Wij beginnen de schikking met de 3e zondag in de Veertigdagentijd.

Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin, bloesem en vrucht.

De flessen zijn in een ellips patroon geplaatst.

Meditatieve tekst:

‘Zie de bloeiende wilg een eerste teken van de lente die komen gaat’.

Toekomst Ichthus: Tulp 5: Creativiteit

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Twee gemeente-avonden zijn er nu geweest rond het thema: De toekomst van Ichthus. Wat waarderen we in ons gemeente-zijn en hoe kunnen we de factoren die dat bevorderen meer aandacht geven? Dat waren de vragen. Die factoren noemen we de bloeifactoren. Tien zijn er uit de gemeente-avonden gekomen. Vijf daarvan hebben we al besproken. Met een rijke schakering van ideeën als gevolg. Die vijf bloeifactoren en de ideeën zijn verwerkt op vijf prachtige tulpen. Op vijf zondagen laten we die tulpen een voor een zien tijdens de collecte. De afgelopen weken zagen we de tulpen rond Geloof, Openheid, Verdieping en Creativiteit. Vandaag de tulp rond het thema Saamhorigheid. Kijkt u er rustig naar en laat u inspireren! Al die ideeën worden verwerkt in werkgroepen rond elke tulp. (Behalve rond het thema Openheid, omdat dat meer een kwestie is van sfeer en klimaat. De kerkenraad ziet dat als haar taak.) Als u mee wilt doen en denken rond de tulpen en thema’s, bent u van harte welkom! U kunt dat melden bij ds. Kajim. De tulpen zijn ook te zien in de hal van de kerk.    

Vroeg op Pasen Viering

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote kerk te Emmen.
Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen.
Binnen is er vervolgens een korte viering waarbij afgevaardigden van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.
Na afloop is er koffie en een krentenbol.
Het licht van Pasen  wordt door de afgevaardigden meegenomen naar hun eigen dienst of viering.
Iedereen die hier graag bij wil zijn is van harte welkom!

namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.
Hans van Os

PaasChallenge voor tieners

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Wil je dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang en ontbijt op Paasmorgen.
Tieners die mee willen doen, mogen zich opgeven bij Jedidjah de Haan: jeugdwerker@pgemmen.nl. Ook is zij op zoek naar mensen die de hele nacht mee willen als begeleider of die willen helpen tijdens een aantal opdrachten. Het wordt een onvergetelijke nacht die je niet wilt missen!

Plastic doppen voor KNGF

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van bestemming komen. We moesten daar de doppen in een container gooien en zagen dat er ook veel zachte plastic deksels tussen zaten. Die mevrouw moet ze er allemaal tussen uithalen voordat zij ze kan afleveren. Dus de vraag is: Wilt u alleen dopjes van frisdrank en melkpakken inleveren!

   Bij voorbaat hartelijk dank! Nelleke en Herman van der Kamp.

Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

ZWO-nieuws 

Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia.

Daar wordt deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. Met de bouw van de 2 extra klaslokalen kunnen de 214 kinderen uit Lilanda twee jaar langer naar school. Omdat de klassen 8 en 9 nu niet aangeboden worden in de directe omgeving, stoppen kinderen al op jonge leeftijd met school en stromen er weinig kinderen door naar het middelbaar onderwijs. Dit met het gevolg dat veel van de meisjes op jonge leeftijd zwanger raken en op jonge leeftijd trouwen.

Met de uitbreiding van de school en het kunnen huisvesten van een extra leraar, hebben de kinderen uit Lilanda uitzicht op een betere doorstroom naar de bovenbouw van de middelbare school en hebben ze meer jaren onderwijs gehad.

 Jongeren uit Nederland geven (een deel van) hun vakantie op om met hun inzet bij te dragen aan beter onderwijs in Zambia. De jongeren moeten niet alleen hun reis zelf betalen maar ook geld inzamelen voor de benodigde bouwmaterialen en nog een extra bedrag (de challenge) voor de afronding van het project. Wat beweegt jongeren om zo’n reis te maken?

Mirte Kajim gaat van 5 t/m 24 augustus haar steentje (letterlijk en figuurlijk) bijdragen.

In de dienst van 17 maart komt Mirte daarover iets vertellen. Helpt u haar en ons mee om bouwmaterialen en de challenge bij elkaar te sparen?De busjes worden uitgedeeld op 3 en 10 maart.

Vanaf 21 april kunt u ze weer inleveren. (ook busjes van voorgaande jaren zijn nog welkom).

Als u liever geld overmaakt dan kan dat op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO-Ichthus-Emmermeer onder vermelding van Lilanda.

Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

 • Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden.
 • Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis.
 • Gelovig en ongelovig, kerkelijk gebonden of niet, iedereen is welkom!
 • Voor de jongeren in 2018 mee zijn geweest was het een ervaring om nooit te vergeten en dat zal het ook volgend jaar weer zijn.
 • Het unieke van de plek zorgt daarvoor. Met geloof en ontspanning, ernst en lol, zingen en dansen en zoveel meer.
 • Eigenlijk moet je er gewoon een keer geweest zijn!
 • De reis zal volgend jaar plaatsvinden van 21-28 juli (dat is de tweede week van de schoolvakantie).
 • Heb je interesse, vragen, opmerkingen of wil je je al aanmelden, neem dan contact op via taize.emmen@gmail.com of yoeri.pionier@pgemmen.nl.

Postzegels en ansichtkaarten

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

 • In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt.
 • Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars.
 • Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op voor Kerk in Actie.
 • Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.
 • De ZWO-commissie.

Nieuws

Gemeenteavond 24 april a.s.
Ge Uitnodiging voor de gemeenteavond 24 april a.s. Hierbij nodigen we u/jou van harte uit voor de gemeenteavond op 24 april a.s. om 19.30 uur in d’Zeihuuv in Ichthus. Agenda voor deze...
Voor alle tieners: Kom samen kijken naar The Passion Samen kijken naar The Passion
Op donderdag 18 april is hij weer te zien. Dit maal vanuit Dordrecht: The Passion. Het lijdensverhaal van Jezus uitgespeeld door bekende Nederlanders en bezongen in Nederlandstalige hits van deze tijd. Een boeiend, intens, emotioneel spektakel,...
Symbolische schikking veertig dagen tijd
Een nieuw begin In de Veertigdagen leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Het thema in de symbolische schikking roept gelijk een getal op, het getal 8.  Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste...
Toekomst Ichthus: Tulp 5: Creativiteit
Twee gemeente-avonden zijn er nu geweest rond het thema: De toekomst van Ichthus. Wat waarderen we in ons gemeente-zijn en hoe kunnen we de factoren die dat bevorderen meer aandacht geven? Dat waren de vragen. Die factoren noemen we de...
Vroeg op Pasen Viering
Ook dit jaar vindt er op zondag 1e Paasdag (21 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de Grote kerk te Emmen. Om 07.20 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen. Binnen is er vervolgens een korte...
PaasChallenge voor tieners
Wil je dit jaar in de Paasnacht met een groep tieners een spannend spel spelen met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je leeft je in het verhaal van Jezus in. Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge...
Plastic doppen voor KNGF
Opmerking over de plastic doppen voor de KNGF geleide hond!  Afgelopen week hebben wij de doppen weer weggebracht naar de mevrouw in Bargeres die er voor zorgt dat ze op de plek van bestemming komen. We moesten daar de doppen in een...
Zendingsbusjes 40-dagentijd voor Zambia
ZWO-nieuws  Dit jaar zamelen we geld in voor een project van World Servants in Lilanda in Zambia. Daar wordt deze zomer, samen met de partnerorganisatie MCC, gebouwd aan 2 klaslokalen en 1 lerarenwoning. Met de bouw van de 2...
Nieuwsbrief februari van de Classis Predikant
Hier is de Nieuwsbrief van de Classispredikant, ds. J. Hommes te lezen, februari 2019,...
Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019
Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...