Auteur Archief

Voltooid leven? Met elkaar doorpraten!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op dinsdag 25 april 2023 vond in Ichthus een thema-middag plaats rond Voltooid leven. Oud-huisarts Harry Groenwold hield een boeiende inleiding waarin hij de verschillende mogelijkheden van medisch handelen in het proces van ziekte en overlijden op een rij zette. De mogelijkheden van palliatieve zorg en sedatie, van euthanasie en de discussie rond Voltooid leven kwamen die middag allemaal voorbij.

Tijdens de gesprekken na de inleiding kwamen er veel vragen, emoties en verhalen over persoonlijke keuzes en ervaringen naar boven. Te veel misschien wel om in het kader van deze middag allemaal recht te doen. Daarom organiseert Ontmoeting en Inspiratie een vervolg op deze middag. Deze middag zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober, van 14-16 uur. Er zal ruimte zijn voor een oriënterende en persoonlijke verdieping op het thema, met alle ruimte voor gesprek. Het is niet nodig dat u ook de eerste middag hebt meegemaakt. Iedereen is welkom. Wilt u er deze middag bij zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Gerben Kajim (g.c.kajim@hetnet.nl; tel 06 30546911) of bij Geert Renkema (geertenlenierenkema@gmail.com; tel. 0591 640966).

Dineke van Oort, projectpastor van Bewust ouder worden!?, zal in het najaar in het Pionierscafé ook aandacht geven aan dit onderwerp. Volg daarvoor de berichten via de zondagsbrieven, Op Weg of website.

Extra PioniersCafé: 28 september 2023

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op donderdagmiddag 28 september 14.30 – 16.00 uur is er een speciaal PioniersCafé in de Opgang. De fototentoonstelling is onze inspiratiebron. Wij kijken hoe de beelden tot ons spreken en wat zij voor ons betekenen. Het belooft een inspirerende middag te worden, met veel ruimte voor persoonlijke verhalen. Net als altijd: open voor iedereen, graag even aanmelden.

Info: dinekevanoort@pgemmen.nl  of  tel.: 06-43980309

Choral Evenson: 1 oktober 2023

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op zondag 1 oktober zingt Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk van Emmen.  Tijdens deze vesper zingt het koor werken van Purcell, Harris, Rose en Clucas. De avondliederen (het Magnificat en Nunc dimittis) zijn geschreven door Charles Wood voor dubbelkoor (8-stemmig) én een solistenkwartet.

Het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd. De algehele muzikale leiding is in handen van onze dirigent Daniel Rouwkema.

De vesper is gratis toegankelijk. Bij de uitgang is een collecte om deze vespers mogelijk te maken. Uw vrijgevigheid wordt gewaardeerd.

Studiebijeenkomst met ds. Oscar Lohuis in Emmen: 24 oktober

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op dinsdag 24 oktober 2023 is er in Emmen een studiebijeenkomst met spreker ds. Oscar Lohuis namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Tekenen van de eindtijd. De bijeenkomst vindt plaats in de PKN kapel Emmen, Kapelstraat 63, 7811 HC Emmen. Aanvang om 19:30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

 Profetieën uit de Bijbel over Israël komen in onze tijd letterlijk uit. Jezus heeft gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. Zijn er bepaalde ontwikkelingen in de wereld waarvan we kunnen zeggen dat dat tekenen zijn van de naderende verlossing, van de wederkomst van Christus?

 Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Zoektocht penningmeester CvK gaat verder

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we zoeken nog steeds naar U.  U bent boekhoudkundig onderlegt en kan het CvK financieel ondersteunen met uw kennis. De dagelijkse administratie wordt door het Kerkelijk bureau uitgevoerd. We vergaderen ongeveer 10x in het jaar met het voltallig College van Kerkrenmeesters. Daarnaast maakt u deel uit van het moderamen CvK. Onze gemeente kan NIET zonder een penningmeester CvK. Heeft u belangstelling neem dan contact op met Gerard Huising (voorzitter CvK – 0657993298) of met Dirk de Vries (secretaris CvK – 0629219496). Reageer snel! Wij zullen het heel fijn vinden om met U kennis te maken!

Rectificatie van de publicatie over de oecumenelezing in Op Weg

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

En wij dan?  Oecumenelezing door Ruth Peetoom in de Grote Kerk, Theoloog en voorzitter van GGZ Nederland. Samen met de Raad van Kerken Emmen organiseert het Inspiratieplein van de Grote Kerk de jaarlijkse Oecumenelezing. Ruth Peetoom is voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres dat zich onlangs wijdde aan het thema En wij dan?!

Vertrouwen als sociale kwestie. Het congres voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld, was bedoeld om inspiratie op te doen. Peetoom zal ingaan op het gebrek aan én verlangen naar vertrouwen in de samenleving. Welke invloed heeft het op maatschappelijk organisaties, kerken en ons als individu?

Deze lezing stond eerst gepland op dinsdag 26 september, 19.30 u. In verband met urgente bezigheden van mevrouw Peetoom is de lezing verplaatst naar maandag 25 september, 19.30 u.

Entree: gratis (collecte voor Voedselbank Z.O. Drenthe)

Iedereen is van harte welkom op deze lezing!

Vooraankondiging collecte

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op 8 oktober zal de 1e collecte bestemd zijn voor het Internationale Rode Kruis dat hulp verleent zowel in Marokko na de aardbeving als in Libië na de overstromingen.                                                              Een zware aardbeving op 8 september in Marokko en verwoestende overstromingen op 10 september in Libië zijn ontwrichtend voor de levens van mensen in die gebieden.

Het Rode Kruis in Marokko (de Marokkaanse Rode Halve Maan) is ter plekke om te helpen. De hulpverleners komen in actie met eerste hulp, medische zorg en psychosociale hulp. Ook helpen ze met het vervoeren van gewonden. In Libië voorziet het Rode Kruis mensen van eten en medicatie. Daarnaast hebben mensen daar behoefte aan huishoudelijke spullen en onderdak, maar ook lijkzakken zijn onmisbaar. Het is belangrijk dat lichamen snel geborgen worden om de uitbraak van ziekten tegen te gaan en om hen die omkwamen een waardige rustplaats te geven. Ook zijn teams ter plaatse die helpen bij de hulpverlening en distributie.                                                                                                  De diaconie

VOEDSELKAST

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar.
Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Vanwege overlast en verbetering van het toezicht daarop heeft de CGK onlangs besloten de voedselkast alleen op bepaalde tijden buiten te zetten. We kunnen dus blijven helpen om de voedselkast te vullen voor mensen die het echt nodig hebben.

Alvast dank. Team Helpende Hand

DE PG EMMEN HEEFT EEN EIGEN FACEBOOK ACCOUNT

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op het moment dat u dit bericht leest op zondag heeft de PG Emmen (Algemeen) al ruim anderhalve week een eigen Facebook Account. Nog maar net dus. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons dan op met ‘PG Emmen’ of ‘Protestantse Gemeente Emmen’. 

Op de pagina van de PG Emmen zijn er dagelijks nieuwe berichten en is er informatie over en rond het kerkelijk erf in Emmen en ook af en toe daarbuiten. Volg ons en blijf op de hoogte. Na anderhalve week hebben we al 13 volgers. Aanmerkelijk minder dan de bijna 700 volgers op ons Twitter account, maar je moet ergens beginnen. En mocht u geen Facebook account hebben dan zijn de berichten van Facebook ook te volgen op de website van de PG Emmen, www.pgemmen.nl 

Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel)tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Daarbij gaat het vooral om de beleving

Deze vierde reeks van twee vindt rond Pasen plaats. Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt. Ik zorg voor een tekst. Als je belangstellend bent of meer wilt weten hoor ik het graag!  

Op:      dinsdag 28 maart 2023 10.30 – 12.00 uur


Voor:    mensen van Ichthus, de Opgang en andere belangstellenden

            woensdag 12 april 15.15 – 16.00 uur

In:        Ichthus, Walstraat 21  Janneke de Valk (jannekedevalkboerma@gmail.com / tel. 645673)

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Dringend gebruikte fietsen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….     

Telefoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen. 

Nieuws

Voltooid leven? Met elkaar doorpraten!
Op dinsdag 25 april 2023 vond in Ichthus een thema-middag plaats rond Voltooid leven. Oud-huisarts Harry Groenwold hield een boeiende inleiding waarin hij de verschillende mogelijkheden van medisch handelen in het proces van ziekte en overlijden op...
Extra PioniersCafé: 28 september 2023
Op donderdagmiddag 28 september 14.30 – 16.00 uur is er een speciaal PioniersCafé in de Opgang. De fototentoonstelling is onze inspiratiebron. Wij kijken hoe de beelden tot ons spreken en wat zij voor ons betekenen. Het belooft een inspirerende...
Choral Evenson: 1 oktober 2023
Op zondag 1 oktober zingt Magnificat een Choral Evensong in de Grote Kerk van Emmen.  Tijdens deze vesper zingt het koor werken van Purcell, Harris, Rose en Clucas. De avondliederen (het Magnificat en Nunc dimittis) zijn geschreven door Charles...
Studiebijeenkomst met ds. Oscar Lohuis in Emmen: 24 oktober
Op dinsdag 24 oktober 2023 is er in Emmen een studiebijeenkomst met spreker ds. Oscar Lohuis namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Tekenen van de eindtijd. De bijeenkomst vindt plaats in de PKN kapel Emmen,...
Zoektocht penningmeester CvK gaat verder
Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we...
Rectificatie van de publicatie over de oecumenelezing in Op Weg
En wij dan?  Oecumenelezing door Ruth Peetoom in de Grote Kerk, Theoloog en voorzitter van GGZ Nederland. Samen met de Raad van Kerken Emmen organiseert het Inspiratieplein van de Grote Kerk de jaarlijkse Oecumenelezing. Ruth Peetoom is voorzitter...
Vooraankondiging collecte
Op 8 oktober zal de 1e collecte bestemd zijn voor het Internationale Rode Kruis dat hulp verleent zowel in Marokko na de aardbeving als in Libië na de...
VOEDSELKAST
De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar. Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat...
DE PG EMMEN HEEFT EEN EIGEN FACEBOOK ACCOUNT
Op het moment dat u dit bericht leest op zondag heeft de PG Emmen (Algemeen) al ruim anderhalve week een eigen Facebook Account. Nog maar net dus. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons dan op met ‘PG Emmen’ of ‘Protestantse Gemeente...
Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina
In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel)tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...