Auteur Archief

De wijsheid van de 2e levenshelft, lezing Frits de Lange, 20 maart a.s.

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De wijsheid van de 2e levenshelft.
Eindelijk volwassen…?!

Hierover gaat de lezing die door Frits de Lange verzorgd zal worden. De avond wordt afgewisseld met mooie muziek, interessante en ontroerende teksten over het onderwerp door Eessa Friedman. Een compleet geheel over een bijzonder thema.
Frits de Lange doet al jaren onderzoek naar ‘goed oud worden.’ Als 65+er is hij nu zelf ervaringsdeskundige. In zijn lezing vertelt hij waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Hij gelooft ook niet in de ouderdom als alleen maar een succesverhaal. Hij spreekt daarom over wijs oud worden, als mogelijkheid, wellicht als ideaal in de tweede levenshelft.

Deze avond wordt georganiseerd vanuit de kerngroep Project Pastoraat PGEmmen. Van harte welkom op deze bijzondere avond!              

De info op een rij:

Wat:                     Lezing De wijsheid van de 2e levenshelft.   Eindelijk volwassen…?!
Wanneer:             maandagavond 20 maart 2023 ,   Grote Kerk Emmen, vanwege de centrale ligging
Tijd:                      inloop met koffie/thee 19.45 uur; aanvang avond  20.00 uur
Kosten:                 deze avond wordt u aangeboden door PGEmmen
Aanmelden en info: aanmelden graag, maar is niet noodzakelijk
                             Dineke van Oort dinekevanoort@pgemmen.nl;  tel.: 06-43980309

Frits de Lange is o.a. hoogleraar ethiek aan de PThU Groningen en doceert aan de filosofische academie op Kreta, zie voor meer info zijn website www.fritsdelange.nl

Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op: dinsdag 28 maart 2023 10.30 – 12.00 uur en woensdag 12 april 15.15 – 16.00 uur , in Ichthus

Voor: mensen van wijkgemeentes Ichthus en de Opgang en andere belangstellenden.

In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel) tekst lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Daarbij  gaat het vooral om de beleving.

Deze vierde reeks van twee vindt rond Pasen plaats.  

Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt.  Ik zorg voor een tekst.

Als je belangstellend bent of meer wilt weten hoor ik het graag!

Janneke de Valk

jannekedevalkboerma@gmail.com

telefoon: 645673

Taizéviering zondag 19 maart 19.00 uur in Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op zondagavond 19 maart zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00 uur in de Ichthuskerk in Emmermeer.

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen
die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die ook gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld samenkomen, en wordt
gekenmerkt door de prachtige liederen uit Taizé, gebed, lezing en stilte.

De inspirerende viering is voor jong en oud en voor iedereen!

Van harte welkom!

Musical in Erica: HET GAAT DOOR!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Bericht van ds. Harry Klaassens.

Beste mensen, 9 jaar geleden alweer nam ik afscheid van Ichthus en Emmen. In september a.s. leg ik ook mijn dienstwerk voor Erica en Klazienaveen neer. In april en mei a.s. ga ik voor een lange wandeltocht door Spanje naar Santiago de Compostella, als overgang van werk naar pensioen. En als afsluiting heb ik met jonge en oudere gemeenteleden van Erica, Klazienaveen en ook van Nieuw-Amsterdam een musical ingestudeerd. Ik wil jullie daar van harte voor uitnodigen!

Niet alleen als weerzien met u en andersom (ik speel de rol van de evangelist Lucas) maar ook vanwege het thema en de prachtige inhoud. De titel van de musical is: het gaat door!

Het begint met scènes uit het boek Handelingen der apostelen. We zien en horen Paulus in Filippi. Lucas vertelt aan Theofilus passages uit zijn boek over de reizen der apostelen. Maar hoe zal het in de toekomst verder gaan? Er worden beelden getoond uit 2000 jaar christendom. Het komt neer op barmhartigheid blijven doen laten de kinderen weten in een moderne versie van de barmhartige samaritaan. En tenslotte zien we beelden van christelijk leven in onze tijd. Bij het afscheid van een predikant in een tijd van een krimpende kerk een mooi hoopvol verhaal!

De uitvoeringen zijn op 31 maart en 1 april a.s. in de kerk van Erica. Inloop vanaf 19.30, start musical om 20.00 uur. Na afloop ontmoeting en een drankje. Gratis tickets voor één van beide avonden zijn te bestellen via hetgaatdoor@gmail.com. Een vrije gift is welkom voor de onkosten.                      Hartelijke groet, ds. Harry Klaassens

Zendingsbusjes 40 dagentijd voor Kids SOUPKITCHEN Namibië

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op 12 februari VOOR de dienst en 19 februari NA de dienst kunt u de kleurrijke zendingsbusjes weer meenemen.

Opnieuw sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibië. Twee keer per week koken de vrijwilligers voor maximaal 200 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Als u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk ook. Ons rekeningnummer is NL10 RABO 0373 7370 92 op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 40dagentijd 2023. De busjes kunt u vanaf 9 april weer inleveren in Ichthus.

Voor uw betrokkenheid zeggen we u alvast hartelijk dank.

Ik geloof in de opstanding: liederen voor de 40-dagentijd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Vorig jaar, in de weken voor Pasen, is u gevraagd een Lied van Opstanding op te geven voor de zondagen voorafgaande aan Pasen, de Veertigdagen tijd. Dat vragen we nu weer aan u. Vorig jaar kwam er voor iedere zondag een lied!

De opstanding van Christus is voor ons , christenen, daarbij de hoofdzaak. Maar ook kan er daarbij gedacht worden aan nieuwe moed na een diep dal, of de natuur die weer ontwaakt in de lente. Deze ervaringen kunnen je in aanraking brengen met God en misschien hoort daar voor u wel een bepaald lied bij.

De bedoeling is dan dat we deze liederen met uw korte toelichting een plaats geven bij de diensten van de Veertigdagen tijd en bij of in de Paasdienst. U kunt uw lied mailen naar:

Frans Gerrit van Zwieten, vzwieten@hotmail.com tel 06-15376733.

Ds. Gerben Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl tel 06-30546911

Bé Hoeksema tel 06-22674283

Het lijkt ons mooi om zo een lied van u te ontvangen eventueel met uw persoonlijk verhaal.

Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere teksten die richting geven aan het denken over kerk zijn in de huidige en toekomstige wereld.

Twee van die stukken willen we graag met elkaar bespreken op 1 december vanaf 19.30 uur in de Opgang. Leden van Ichthus en de Opgang zijn daarbij van harte welkom.

We bespreken met elkaar twee publicaties van de laatste tijd. Allereerst het laatste visiestuk „Van u is de toekomst”.

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Daarnaast leggen we dan de laatste Missionaire trendrede, geschreven door Tim Vreugdenhil. Hij beschrijft de kansen die er liggen voor de Nederlandse kerk. Al zou er helemaal geen kerk (meer) zijn, dan nog zijn er in onze tijd goede redenen om de kerk uit te vinden. Of opnieuw uit te vinden. Om die kansen te kunnen grijpen, moet je natuurlijk wel weten wat je missie is.

Verrassend en vernieuwend.

Twee stukken die ons willen inspireren en waarvan het een plezier is om ze samen te bespreken. Ds. Gerben Kajim wil dat graag samen met u doen. Beide stukken zijn te downloaden.

Gewoon even googlen op: Visienota Van u is de toekomst resp. Missionaire trendrede 2022. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen!

Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend

vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met iets lekkers erbij. We proberen er gewoon een gezellige ontmoeting van te maken, nu telkens in de Zeihuuvzaal beneden.

Het is fijn om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten en we hopen dat U even binnen komt om een “bakkie te doen”.

Dringend gebruikte fietsen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….     

Telefoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen. 

Postzegels en ansichtkaarten

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

  • In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt.
  • Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars.
  • Dit levert al jaren een bedrag van twintig- tot dertigduizend euro op voor Kerk in Actie.
  • Ook hiervoor hartelijk dank dat u meedoet.
  • De ZWO-commissie.

Nieuws

De wijsheid van de 2e levenshelft, lezing Frits de Lange, 20 maart a.s.
De wijsheid van de 2e levenshelft. Eindelijk volwassen…?! Hierover gaat de lezing die door Frits de Lange verzorgd zal worden. De avond wordt afgewisseld met mooie muziek, interessante en ontroerende teksten over het onderwerp door Eessa...
Geestelijke begeleiding in de vorm van lectio divina
Op: dinsdag 28 maart 2023 10.30 - 12.00 uur en woensdag 12 april 15.15 – 16.00 uur , in Ichthus Voor: mensen van wijkgemeentes Ichthus en de Opgang en andere belangstellenden. In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over lectio divina, lezen...
Taizéviering zondag 19 maart 19.00 uur in Ichthus
Op zondagavond 19 maart zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00 uur in de Ichthuskerk in Emmermeer. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederendie gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt...
Musical in Erica: HET GAAT DOOR!
Bericht van ds. Harry Klaassens. Beste mensen, 9 jaar geleden alweer nam ik afscheid van Ichthus en Emmen. In september a.s. leg ik ook mijn dienstwerk voor Erica en Klazienaveen neer. In april en mei a.s. ga ik voor een lange wandeltocht...
Zendingsbusjes 40 dagentijd voor Kids SOUPKITCHEN Namibië
Op 12 februari VOOR de dienst en 19 februari NA de dienst kunt u de kleurrijke zendingsbusjes weer meenemen. Opnieuw sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibië. Twee keer per week koken de vrijwilligers voor maximaal 200 kinderen...
Ik geloof in de opstanding: liederen voor de 40-dagentijd
Vorig jaar, in de weken voor Pasen, is u gevraagd een Lied van Opstanding op te geven voor de zondagen voorafgaande aan Pasen, de Veertigdagen tijd. Dat vragen we nu weer aan u. Vorig jaar kwam er voor iedere zondag een lied! De opstanding van...
Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk
Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...