Auteur Archief

INFORMATIE OVER DE KOMENDE DIENSTEN

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In verband met het coronavirus zijn er nog steeds aangepaste diensten.

De komende diensten zijn te beluisteren via Kerkomroep.

( het kan zijn, dat door de grote drukte op het net er geen verbinding te krijgen is, probeer het dan later nog eens.)

Zondag 5 april, gaat mw. Johanna Keim-de Wit voor  in Ichthus, aanvang 10:00 uur

Witte Donderdag, 9 april aanvang 19.30 uur gaat ds. Janneke de Valk voor in Ichthus. Het is een korte viering, waarin we niet zoals gebruikelijk het avondmaal kunnen vieren, maar wel stil staan bij het delen van de tekenen van brood en wijn, de diepte van Jezus liefdevolle aanwezigheid, in deze tijd van lijfelijke afstand.

Goede Vrijdag, 10 april, aanvang 19.30 uur gaat ds. Gerben Kajim voor in Ichthus. We staan dan stil bij het lijdensverhaal van Jezus, dat dit jaar misschien wel nog indringender en herkenbaarder op ons afkomt. Als het gaat om eenzaamheid, om afstand tot je vrienden, om risico nemen terwijl je voor een ander het goede wil doen.We lezen het evangelieverhaal en ‘kijken’ en horen naar een kruiswegstatie en luisteren naar en zingen passende liederen en muziek.

1e Paasdag, 12 april, gaan ds. Jan Fischer en ds. Gerben Kajim samen voor in de Opgang, met beeld.

Zondag 19 april, gaat ds. Gerben Kajim weer voor in Ichthus.

We wensen jullie allen  goede diensten toe en hartelijk welkom via Kerkomroep. Wat de komende weken ons zullen brengen, weten we niet. Wat we wel weten is dat het licht van de nieuwe Paaskaars ons vertelt dat Gods licht ons vergezelt op al onze wegen.

Namens het moderamen,

Hennie Hendriks

HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of email: nelleke0501@gmail.com)

Er worden dan voor u boodschappen gedaan of er wordt op een andere manier hulp verleend.

Heeft u behoefte aan contact met iemand van de kerk of de predikant? Op het volgende telefoonnummer is iemand te bereiken: 06 41 872 814

Ook de welzijnsgroep Sedna biedt een luisterend oor. Sedna is de organisatie voor maatschappelijk werk in Emmen, zij doet veel voor de ouderen in de wijk Emmermeer.

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Wil je even met iemand praten?
Ook het Sedna team van ‘Praatje met een maatje’ staat voor je klaar met een telefonische luisterlijn, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-16.00 op telefoonnummer: 0591-680801

AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 2 april

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 3 aan de gemeente,

Langzaamaan beginnen we er al wat aan gewend te raken, afstand te nemen van elkaar, sociale fysieke contacten te vermijden, meer tijd te hebben, te improviseren. Voor de één zijn de maatregelen dramatisch ingrijpend, voor de ander lijkt er niet veel te veranderen. Niemand die je opzoekt, je eigen kinderen, kleinkinderen die niet thuiskomen, omdat je blijkbaar een risicovolle leeftijd hebt. Gezinnen die met veel te kleine huizen opeens gedwongen zijn de hele tijd met elkaar door te brengen. Je houdt je hart vast als je denkt aan landen, plekken op onze aarde waar anderhalve meter afstand onmogelijk is. Beelden op tv van mensen die door het coronavirus worden aangevallen zijn te erg voor woorden. 

Angst heerst, behoedzaamheid. Hoe kun je nog ontspannen?

De natuur komt stap voor stap tot leven, knoppen zwellen, het is stil en schoner in de lucht en dat doet de aarde goed. En wie buiten is, bijvoorbeeld om te wandelen of even te fietsen, of naar buiten kijkt, zal daar hoop van krijgen. Het wordt een keer Pasen, maar nu anders dan eerst. Geen Paasviering in de kerk, geen Ichthuskoor dat zingt, geen musical. Misschien spreidt het paasfeest zich dit jaar uit over het hele jaar. Houden we onze adem in, nog even, nog een tijd, tot het weer voluit mag en kan.

De stille week begint volgende week na Palmpasen, het is daadwerkelijk stil. We hoorden er al in de dienst van 29 maart, de straten zijn stil.

Mogen onze harten gevuld worden door de warme gloed van de Levende, van hem die weet wat lijden is, met zijn schepping meelijdt, maar ook opstaat.

Vooraf aan de dienst van komende zondag zouden wij zingen psalm 130 b uit het nieuwe liedboek.

Een deel van deze psalm luidt: ‘De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.  Uit afgronden roep ik U, Heer; hoor mij, Heer, ik blijf vragen. O, mocht uw oor het verstaan hoe ik schrei om erbarmen’

We wensen elkaar toe dat we dat we die oren zijn voor elkaar.

Namens het moderamen

            Janneke de Valk-Boerma

DOET U MEE? mondkapjes maken voor de Buurtzorg

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Doet u mee: mondkapjes maken voor de Buurtzorg Ons bereikten berichten dat met name de Buurtzorg voor verschillende locaties in Drenthe, een enorm tekort aan mondkapjes heeft. Dat komt omdat ze voor de veiligheid van hun cliënten (nog niet eens voor zichzelf, want het helpt alleen tegen het verspreiden van het virus, niet tegen het binnenkrijgen) met mondkapjes op bij de mensen komen. Het gaat om herbruikbare mondkapjes en daar hebben ze honderden van nodig. 

Vanuit de kerken is een actie gestart om zoveel mogelijk mondkapjes te maken. Hier staat een link naar een hele instructie over hoe ze te maken. Het belangrijkste is dat er twee soorten katoen wordt gebruikt (dat kunnen overigens gewoon oude lakens zijn) en géén strechtof.

Ze kunnen allemaal naar ds. Gerben Kajim, hij zal zorgen dat ze op de goede plaats terecht komen.

AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 26 maart

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 2, Beste gemeenteleden,

We zijn ondertussen een week verder, waarin alweer van alles is veranderd.

Eén van de grootste gevolgen ook voor ons, als gemeente, is het gemis aan sociaal contact zoals we dat kennen. Iemand spreken, op bezoek gaan of bezoek krijgen. Naar de kerk gaan of naar andere groepsactiviteiten en dat zijn er heel wat.

Van alles wat niet doorgaat.

Onzekerheid over hoelang het gaat duren; uitstellen van het maken van plannen.  Nieuws dat tot ons komt en niet geruststelt.

De Lijdenstijd, de veertig dagen van inkeer voor Pasen, vasten: dat zijn nu met recht dagen om tot inkeer te komen. We hebben meer tijd, te veel misschien naar onze zin.

Een ander jaar beleefden we deze tijd misschien veel minder bewust. Dat is nu anders.

Voor iedereen verschillend, en tegelijk zijn we meer verbonden meer dan ooit, omdat deze crisis door het coronavirus ons allemaal, de wereld zelfs, treft.

Er ontstaan andere ideeën, we improviseren, kijken naar wat wél kan.

Zoeken naar andere vormen van contact.

Bijvoorbeeld door u als gemeente via de website te benaderen en toch ook nog de schakel te maken en rond te brengen.

Al was het maar om ons wel en wee te delen. Ook de bloemengroet gaat door.

Vanuit de diaconie proberen we inzicht te krijgen in waar mensen, die nu in deze tijd meer dan eerst geïsoleerd zijn, hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

U kunt dus een beroep doen op de diaconie!

En u kunt contact zoeken met de pastoraatsgroep door te bellen met het nummer van de pastoraatstelefoon is: 0641872814.

Wij zijn deze week begonnen alle ouderen van onze gemeente te bellen, hun verhaal te horen en een teken van medeleven te geven, nu er een tijd lang geen bezoek meer gebracht kan worden.

Ook zoeken we naar vormen om een viering uit te zenden via kerkomroep.

Op de website kunt u verbonden worden met de kerkomroep, zodat je de dienst van zondag mee kunt maken of op een ander moment kunt volgen.

Als u op de website klikt op ‘kerkomroep’ kunt u zien waar een uitzending is.

In de Opgang wordt een dienst via geluid en beeld uitgezonden.

En komende zondag ook vanuit Ichthus, alleen met geluid.

We zouden ook door de weeks op een ochtend een korte viering via geluid kunnen uitzenden vanuit Ichthus. We werken deze gedachte nog uit.

Vooraf aan de dienst van komende zondag zouden wij zingen psalm 27 b (klik hier) uit het nieuwe liedboek.

Een deel van deze psalm luidt: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn? Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging.’

We wensen elkaar toe dat we op momenten dat deze crisis je angstig maakt, de aanwezigheid van de Levende kunt voelen.

Met een hartelijke groet,

Het moderamen van Ichthus

PAASGROETEN ACTIE vanuit ICHTHUS

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

PAASGROETENACTIE in aangepaste vorm

Nu we zelf allemaal te maken hebben met een beperking van sociale contacten en geen kerkdiensten meer kunnen houden, merken we (weer )hoe goed het is om naar elkaar om te zien.

Een telefoontje, een kaartje, een teken dat er aan je gedacht wordt is bijzonder waardevol.

De Paasgroetenactie willen we daarom in een aangepaste vorm ook door laten gaan.

Als ZWO-commissie willen we zelf de kaarten schrijven nu we die niet aan u kunnen uitdelen. Ook de postzegel die op de dubbele kaart geplakt wordt (zodat een gedetineerde die kaart zelf naar een dierbare kan sturen) zal de ZWO voor haar rekening nemen. Wilt u het ons laten weten als uw naam als afzender door ons op een paasgroet gezet mag worden?

Mail dan uw naam (zoals we die op de kaart mogen zetten) naar m.lamens@hetnet.nl

(voor een afbeelding zie de kaart hieronder….of met dit linkje: https://www.protestantsekerk.nl/download10046/Voorbeeld%20Nederlandse%20dubbele%20kaart%202020.pdf

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

De ZWO-commissie

OVER DE KOMENDE DIENSTEN

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 1, I.v.m. het coronavirus zijn de diensten de volgende zondagen afgelast, t.w. zondag 22 en 29 maart en zondag 5 april, Palmpasen.
Vanuit Ichthus zal om 10 uur een kerkdienst te beluisteren zijn via de Kerkomroep.

Ds Gerben Kajim zal in deze dienst voorgaan. Eventueel is dit ook op een ander tijdstip te beluisteren. Helaas is er nog geen beeldverbinding.

Vanuit de Opgang is dit wel mogelijk.
Op zondag 29 maart zal ds. Wim de Groot in de Opgang een dienst  verzorgen, wederom te beluisteren via de Kerkomroep en afstemmen op de Opgang, Emmen Zuid.

Hoe het verder gaat naar Pasen toe, is nu nog weinig over te zeggen. We zullen u/jou zoveel mogelijk via de website op de hoogte houden.

Met een hartelijke groet,

het moderamen, Gea Dost, Hennie Hendriks, Gerben Kajim, Janneke de Valk en Dick Heyse

GEBEDSGROEP ICHTHUS

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Lieve mensen, wat een rare tijd is dit.
Hopelijk vinden we wegen om deze tijd goed door te komen.
Mochten we elkaar kunnen helpen laten we elkaar daar dan voor opzoeken en vinden.
Een boodschapje of een belletje, gewoon voor het broodnodige contact of noem maar op.
En bovenal hoop en wensen we dat we onze trouwe God en Vader, juist in deze tijd, zullen blijven zoeken en vinden. Dat we mogen weten dat we op Hem mogen en kunnen vertrouwen!

 We kunnen als Gebedsgroep nu uiteraard ook niet in Ichthus terecht en elkaar thuis opzoeken is eveneens niet verstandig.
Daarom gaan we als leden ons gebedsuur, ieder voor zich, thuis houden.                                                                                                                             Daarvoor nemen we op de gebruikelijke tijd een gebedsmoment voor Ichthus en de wereld in deze bijzondere tijd.
Dat is dus a.s. maandag 23 maart weer, om 19:30 uur en dan elke 2 weken.
En uiteraard kan iedereen die wil zich daarbij aansluiten in zijn of haar eigen huis!

Ook kunnen er, net als altijd, via h.schiere@home.nl voorbedeverzoeken doorgegeven worden.

We doen (èn laten) wat we kunnen, in verbondenheid met onze Schepper en Heer. Maar gebed blijft juist nu een grote houvast.

Hartelijke groet namens de Gebedsgroep van Ichthus,

Annelies Alons

COLLECTES IN DEZE TIJD

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Nu er voorlopig geen kerkdiensten gehouden worden, kunnen er ook geen collectes plaatsvinden.

Om toch het werk van Kerk In Actie (KIA) in de verschillende projecten te kunnen steunen vragen wij u uw bijdrage via bankoverschrijving te doneren.

De KIA collectes voor de komende weken in de 40 dagentijd zijn voor de volgende projecten:

Zondag 22 maart

Nederland: Vakantie met aandacht. Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Zondag 29 maart

Straatmeisjes Ghana: Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven.

Zondag 5 april

Nederland: Jongeren doorleven het paasverhaal. Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.

Wilt u uw bijdrage voor KIA collectes overmaken op de volgende  rekening:

Diaconie Protestantse Gemeente Emmen

Bankrekening NL29 RABO 0373 73 7041 onder vermelding van Kerk in Actie- 40dagentijd.en de datum van de collecte.

Op de 3 genoemde zondagen is de tweede collecte bestemd voor de PGEmmen. Wilt u alstublieft ook een bijdrage voor deze collecte doneren?  Het werk van de PGEmmen is van groot belang.

U kunt u bijdrage voor de PGEmmen storten op: Protestantse Gemeente Emmen Bankrekening NL15 RABO 0114535736

Laten we juist ook in deze tijd  voelen dat we kerkgemeenschap zijn met een verantwoordelijkheid.

Zendingsbusjes 40-dagentijd: Voedsel voor vandaag en morgen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Voedsel voor vandaag en morgen, dat is de actie die Stichting naar School in Haïti heeft opgezet vanwege de grote nood in dit land.

Het land zit op slot, de chaos en wanhoop zijn enorm en de uitzichtloosheid die veel Haïtianen voelen is voelbaar.

De school is een veilige plek waar kinderen elke dag les krijgen en een warme maaltijd. In de omgeving van de school is veel leed. Veel families van schoolkinderen en andere gezinnen in de omgeving van school worstelen enorm.

Ze zijn hun handeltje of baan kwijt en hebben honger. Voedsel is schaars en onbetaalbaar. Een man die, na enkele dagen zoeken(!), eindelijk brood voor zijn gezin had gevonden kon dat niet betalen. De prijs was vijfmaal zo hoog geworden. Voor een donatie van €30,00 kan een gezin 25 kilo rijst krijgen en zaden voor hun eigen moestuin om groenten te verbouwen.

Op 23 februari en 1 maart delen we de busjes weer uit. Op 1 maart zal een ambassadeur van de Stichting een korte presentatie geven in de dienst.

Uw bijdrage is welkom in de busjes, of op rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 t.n.v. ZWO Ichthus onder vermelding van „rijst en zaden”. Alvast hartelijk dank!          ZWO Ichthus-Emmermeer

Psalmen Ida Gerhard om te zingen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Afgelopen najaar tot aan de advent is er een aantal zondagen achter elkaar steeds aan het begin van de kerkdienst een gedeelte uit een psalm vertoond met een afbeelding erbij. Gemeenteleden en andere betrokkenen waren uitgenodigd een psalm die hen aansprak of raakte door te geven.  Daarna was er gelegenheid om over de psalm en afbeelding na te praten. Het was mooi om te zien en mee te beleven wat er gedeeld werd.  U heeft er een verslag van Op Weg kunnen lezen.

Nu willen we dit project voortzetten en zo, dat we van de meerdere psalmen die vertaald zijn door Ida Gerhard en die in het nieuwe liedboek staan steeds één uitkiezen om te gaan zingen voorafgaand aan de kerkdienst. Het gaat dan om psalmen in wisselzang. Dat is een lied dat begint met voorzang, gevolgd door samenzang.  We beginnen op komende zondag 1 maart, de eerste zondag aan het begin van de vieringen in de 40 dagentijd.

U kunt er in Op Weg meer over lezen.  

Nieuws

INFORMATIE OVER DE KOMENDE DIENSTEN
In verband met het coronavirus zijn er nog steeds aangepaste diensten. De komende diensten zijn te beluisteren via Kerkomroep. ( het kan zijn, dat door de grote drukte op het net er geen verbinding te krijgen is, probeer het dan later...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 2 april
Nieuwsbrief 3 aan de gemeente, Langzaamaan beginnen we er al wat aan gewend te raken, afstand te nemen van elkaar, sociale fysieke contacten te vermijden, meer tijd te hebben, te improviseren. Voor de één zijn de maatregelen dramatisch...
DOET U MEE? mondkapjes maken voor de Buurtzorg
Doet u mee: mondkapjes maken voor de Buurtzorg Ons bereikten berichten dat met name de Buurtzorg voor verschillende locaties in Drenthe, een enorm tekort aan mondkapjes heeft. Dat komt omdat ze voor de veiligheid van hun cliënten (nog niet eens...
AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 26 maart
Nieuwsbrief 2, Beste gemeenteleden, We zijn ondertussen een week verder, waarin alweer van alles is veranderd. Eén van de grootste gevolgen ook voor ons, als gemeente, is het gemis aan sociaal contact zoals we dat kennen. Iemand spreken,...
PAASGROETEN ACTIE vanuit ICHTHUS
PAASGROETENACTIE in aangepaste vorm Nu we zelf allemaal te maken hebben met een beperking van sociale contacten en geen kerkdiensten meer kunnen houden, merken we (weer )hoe goed het is om naar elkaar om te zien. Een telefoontje, een kaartje,...
OVER DE KOMENDE DIENSTEN
Nieuwsbrief 1, I.v.m. het coronavirus zijn de diensten de volgende zondagen afgelast, t.w. zondag 22 en 29 maart en zondag 5 april, Palmpasen.Vanuit Ichthus zal om 10 uur een kerkdienst te beluisteren zijn via de Kerkomroep. Ds Gerben Kajim zal...
GEBEDSGROEP ICHTHUS
Lieve mensen, wat een rare tijd is dit. Hopelijk vinden we wegen om deze tijd goed door te komen. Mochten we elkaar kunnen helpen laten we elkaar daar dan voor opzoeken en vinden. Een boodschapje of een belletje, gewoon voor het broodnodige contact...
COLLECTES IN DEZE TIJD
Nu er voorlopig geen kerkdiensten gehouden worden, kunnen er ook geen collectes plaatsvinden. Om toch het werk van Kerk In Actie (KIA) in de verschillende projecten te kunnen steunen vragen wij u uw bijdrage via bankoverschrijving te...
Expositie in de “Zeihuuvzaal” en de garderobe.
De schilderijen die daar hangen zijn gemaakt door Wenneke de Vries. Mevrouw De Vries heeft zich beziggehouden met zowel abstract als figuratief...
Zendingsbusjes 40-dagentijd: Voedsel voor vandaag en morgen
Voedsel voor vandaag en morgen, dat is de actie die Stichting naar School in Haïti heeft opgezet vanwege de grote nood in dit land. Het land zit op slot, de chaos en wanhoop zijn enorm en de uitzichtloosheid die veel Haïtianen voelen...
Psalmen Ida Gerhard om te zingen
Afgelopen najaar tot aan de advent is er een aantal zondagen achter elkaar steeds aan het begin van de kerkdienst een gedeelte uit een psalm vertoond met een afbeelding erbij. Gemeenteleden en andere betrokkenen waren uitgenodigd een psalm die...
Hulp gevraagd bij uitdelen camperinformatietasjes.
Op de camperplaats in Emmen aan de Kerkhoflaan worden dagelijks toeristische informatie-tasjes uitgedeeld. Dat wordt door een vrijwilliger gedaan. Maar  die heeft soms te weinig tijd of is door andere omstandigheden niet in staat...
Onderstaande brief is gestuurd naar gemeenteleden die niet aanwezig waren de gemeenteavond!
Protestantse Gemeente Emmen Wijkgemeente Emmermeer Geachte mevrouw/mijnheer Woensdag 12 februari 2020, heeft in de Ichthuskerk een gemeenteavond plaatsgevonden waarin een voor de toekomst van onze wijkgemeente belangrijke onderwerp...
Wat is de Ring Emmen
De Ring is in de plaats gekomen voor de oude classis Emmen. Het is echter niet meer zo dat de gemeenten in deze ring elkaar ontmoeten via ambtsdragers. De Ring is voor ieder betrokken gemeentelid.Samen willen we zoeken naar een manier hoe we in de...