Auteur Archief

Opening Pioniersplek Stadsoase Emmen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op zaterdag 24 februari opent de Stadsoase Emmen haar deuren! De Stadsoase is de vaste plek van het pioniersproject binnen de PGEmmen. Het pioniersproject is enkele jaren geleden gestart.

Het is een project gericht op twintigers en dertigers binnen, maar vooral buiten de kerk. De afgelopen jaren heeft onze pionier José Luimes op vele manieren contact gezocht met twintigers en dertigers en zijn enkele concrete projecten opgestart.

Wat ontbrak bleek toch steeds meer een vast plek. Die is er nu. Aan het Kerkpad 5, naast de Grote Kerk. Het is een plek geworden voor zingeving, ontmoeting en spiritualiteit. Zaterdag 24 februari zal de wethouder Dewy Leal van Jeugd, Onderwijs, Welzijn en Cultuur  om 14.00 uur de opening verrichten. Daarna is er van 14.00-16.00 uur open huis. U/jij bent allemaal van harte welkom om de opening bij te wonen en tijdens het open huis binnen te lopen voor een hapje, drankje en ontmoeting!
Tot zaterdag 24 februari!

Berichten van de Opgang-Spraakzame soep

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Spraakzame soep

In de 40 dagentijd nodigt V&T u/jou uit voor een goed gesprek en een lekkere kom soep. De eerste is op zondag 18 februari. We ontmoeten elkaar om 11:30 na de dienst en na de koffie.

Aanmelden is niet nodig een eenvoudige maaltijd past bij de 40 dagentijd. We hopen dat u ook aanschuift.

-Wie wil helpen met de SamenVerder paaslunch?

Net als vorig jaar zou ik (Marjolein Nisi) graag een paaslunch organiseren voor iedereen op 1ste paasdag. Het wordt een gezellige en lekkere lunch voor iedereen: gemeenteleden, mensen van de Open Inloop en de voedselbank, mensen uit de buurt: iedereen is welkom.

Het werd vorig jaar enorm gewaardeerd door alle aanwezigen.

Wie kan en wil er dit jaar meehelpen in de voorbereidingen en/of op de dag zelf?

Met de voorganger om de tafel

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Met de voorganger om de tafel om na te praten over een kerkdienst. 

Janneke de Valk nodigt u, jou uit op dinsdag 13 februari 2024 om de dienst van 11 februari na te bespreken.

Plaats: Ichthus Tijd: 11.00-12.30 uur.

Voor u allemaal: twee wijkontmoetingsmaaltijden!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Na de mooie wijkontmoetings-maaltijden van vorig voorjaar, willen wij u dit jaar opnieuw uitnodigen. Het blijft boeiend om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn, én samen te eten. 

Dit jaar zullen er twee ontmoetings-maaltijden plaatsvinden, waarbij we elkaar als leden van Ichthus en als kerkelijk werker en predikanten kunnen treffen en wel op: donderdag 29 februari van 18.00-20.30 uur en dinsdag 5 maart van 12.30-15.00 uur.

Twee ontmoetings-maaltijden waarbij we naast de gezelligheid en de maaltijd, ook in gesprek zullen gaan met elkaar rond het thema: Keuzes op je levensweg – wat, waarom en hoe? Ruth, Naomi en Orpa zullen met ons meelopen.

De maaltijden vinden plaats in de Zeihuuvzaal in Ichthus.

U kunt zelf een keuze maken op welk moment u erbij wilt zijn, maar graag wel even opgeven, door te bellen naar de pastoraat telefoon 06-41872814 of u aan te melden bij: Gea Warringa (geawarringa@planet.nl) of Janny Middeljans 06-53651818. Als u vervoer nodig hebt, kunt u dat gelijk ook melden. Graag tot 29 februari of 5 maart!

Zendingsbusjes 40dagentijd voor kids Soupkitchen Namibië

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Op 4 februari NA de dienst en 11 februari VOOR de dienst kunt u nog weer een zendingsbusjes meenemen, zolang de voorraad strekt.

Ook dit jaar weer sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibië. Twee keer per week koken de vrijwilligers voor maximaal 200 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Als u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk ook nog steeds. Ons rekeningnummer is NL10 RABO 0373 7370 92 op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 40dagentijd 2023. Ook in de Scipio-app is deze bestemming opgenomen.

De busjes kunt u vanaf 1e Paasdag 31 maart weer inleveren in Ichthus.

Voor uw betrokkenheid zeggen we u opnieuw hartelijk dank.

Paasgroetenactie

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op 4 februari na de dienst en 11 februari voor de dienst kunt u weer kaarten meenemen voor de Paasgroetenactie.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.

Zet uw naam en groet op de kaart en lever deze kaart(en) uiterlijk zondag 11 februari weer in Ichthus in. Alle ingezamelde kaarten worden centraal door de ZWO naar Kerk in Actie verstuurd.

U plakt alleen nog een postzegel op de dubbele kaart die de gedetineerde zelf naar iemand kan sturen. Verdere aanwijzingen en ideeën voor een groet zijn bij de kaarten verkrijgbaar.

Alvast, ook namens de gedetineerden en Kerk in Actie, bedankt voor uw medewerking. De ZWO commissie

11 februari, Kerk op Schoot

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor kinderen van 0 t/m 5 jaar is er zondagmiddag 11 februari Kerk op Schoot.
We vertellen hier een Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten.

Met deze vieringen maken jonge kinderen én hun (groot)ouders op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.
Het is van 15.30 tot 16.30 en vindt plaats in de Opgang. Zien we jullie daar?
Met vriendelijke groet, Jedidja de Haan, 0611 817 194

Expositie Oud in beeld in Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Wij zijn blij te kunnen vermelden dat een deel van de expositie Oud in beeld afgelopen vrijdag naar Ichthus is gekomen. 15 foto’s, die allemaal iets weergeven van het proces van ouder worden, hebben een plek gevonden. Deels in Zeihuuv’ deels in de hal.

Loop er gerust eens langs en geniet van de mooie afbeeldingen. Woensdag 24 januari zal er tijdens de koffie ochtend aandacht aan worden besteed.

De andere 15 foto’s zijn in Schepershof geplaatst, vandaag, na de kerkdienst zal dat aldaar onder de aandacht gebracht worden.

Duik dieper in de Bijbel

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor de jongeren die meer van de bijbel willen weten: Gerben Kajim en Jedidjah de Haan gaan een cursus geven van 6 avonden.

Ben jij jong en wil je meer weten over de bijbel? Wees welkom!

De avonden waarop de cursus gegeven wordt is 18 & 25 januari, 8, 15 en 29 februari en 7 maart. Op deze donderdagavonden beginnen we met een simpele maaltijd en duurt van 17.00 tot 19.00.
Opgeven mag via Jeugdwerker@pgemmen.nl

Geloofskoffer te leen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Vanaf 10 december zullen er voor een tijdje in Ichthus 3 bijzondere koffers komen te staan, namelijk de geloofskoffer.

De koffer is gevuld met leuk materiaal over geloven. Er zitten bijbels in, spellen, boeken en filmpjes.

Het doel is dat je op een leuke manier in gesprek komt met je (klein)kinderen over het geloof.

De koffer mag je mee naar huis nemen en 2 weken lenen, daarna kun je hem in Ichthus terugzetten zodat de volgende hem kan lenen.

De koffers kun je in zaal 4 vinden, op de grijze kast links.

We wensen jullie een leuke tijd en mooie gesprekken toe!”

 Met vriendelijke groet, Jedidjah de Haan, jeugdwerker

Andreas Manna Stichting

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Hoe gaat het nu met de jongeren die in het kinderhuis worden opgevangen en waar wij financieel een bijdrage aan leveren vanuit de ZWO?

Twee van de jongeren, Clinton en Lilian, gaan zich aanbieden als advocaat en als sociaal werker. Het is de bedoeling dat de rijken voor hun diensten betalen en de armen gratis hulp en bijstand krijgen. Ook hopen ze dat het ertoe leidt dat andere jongeren uit het kinderhuis van hieruit aan het werk zullen komen. Het stichtingsbestuur denkt met de jongeren mee en raadt ze aan gewoon te beginnen vanuit het kinderhuis of vanuit het huis bij de sloppen. Als het werkelijk aanslaat, zouden ze later kunnen uitzien naar een bedrijfspand in de stad. De stichting is bereid tot een bijdrage en vindt het idee goed, maar vindt wel dat de jongeren zichzelf eerst moeten bewijzen. Inmiddels zijn de jongeren hiermee gestart.

Ondertussen gaat daarnaast het werk mooi door onder de armen in de sloppenwijken. Gevolg is dat steeds meer mensen geholpen worden en meekomen naar de huiskerk op zondag in het huis van de jongeren.

Hoe het verder gaat kunt u lezen op de website van de stichting

www. andreasmanna.org

Uw financiële hulp blijft welkom op ons rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92   t.n.v. ZWO Ichthus Emmermeer. Hartelijk dank daarvoor, ook namens de jongeren uit het kinderhuis.

 De ZWO-commissie

FACEBOOK PG EMMEN

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Dagelijks tussen de vier tot acht berichten over zaken die spelen op het kerkelijk erf en ook wel daarbuiten. Die komt u tegen als het Facebook Account van de Protestantse Gemeente Emmen gaat volgen. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons dan op met ‘PG Emmen’ of ‘Protestantse Gemeente Emmen’. En mocht u geen Facebook account hebben dan zijn de berichten van Facebook ook te volgen op de website van de PG Emmen, www.pgemmen.nl.  

Nieuws

Opening Pioniersplek Stadsoase Emmen
Op zaterdag 24 februari opent de Stadsoase Emmen haar deuren! De Stadsoase is de vaste plek van het pioniersproject binnen de PGEmmen. Het pioniersproject is enkele jaren geleden gestart. Het is een project gericht op twintigers en dertigers...
Berichten van de Opgang-Spraakzame soep
Spraakzame soep In de 40 dagentijd nodigt V&T u/jou uit voor een goed gesprek en een lekkere kom soep. De eerste is op zondag 18 februari. We ontmoeten elkaar om 11:30 na de dienst en na de koffie. Aanmelden is niet nodig een...
Met de voorganger om de tafel
Met de voorganger om de tafel om na te praten over een kerkdienst.  Janneke de Valk nodigt u, jou uit op dinsdag 13 februari 2024 om de dienst van 11 februari na te bespreken. Plaats: Ichthus Tijd: 11.00-12.30...
Voor u allemaal: twee wijkontmoetingsmaaltijden!
Na de mooie wijkontmoetings-maaltijden van vorig voorjaar, willen wij u dit jaar opnieuw uitnodigen. Het blijft boeiend om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn, én samen te eten.  Dit jaar zullen er twee ontmoetings-maaltijden...
Zendingsbusjes 40dagentijd voor kids Soupkitchen Namibië
Op 4 februari NA de dienst en 11 februari VOOR de dienst kunt u nog weer een zendingsbusjes meenemen, zolang de voorraad strekt. Ook dit jaar weer sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibië. Twee keer per week koken de...
Paasgroetenactie
Op 4 februari na de dienst en 11 februari voor de dienst kunt u weer kaarten meenemen voor de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet...
11 februari, Kerk op Schoot
Voor kinderen van 0 t/m 5 jaar is er zondagmiddag 11 februari Kerk op Schoot.We vertellen hier een Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge...
Expositie Oud in beeld in Ichthus
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat een deel van de expositie Oud in beeld afgelopen vrijdag naar Ichthus is gekomen. 15 foto's, die allemaal iets weergeven van het proces van ouder worden, hebben een plek gevonden. Deels in Zeihuuv' deels in...
Duik dieper in de Bijbel
Voor de jongeren die meer van de bijbel willen weten: Gerben Kajim en Jedidjah de Haan gaan een cursus geven van 6 avonden. Ben jij jong en wil je meer weten over de bijbel? Wees welkom! De avonden waarop de cursus gegeven wordt is 18 &...
Geloofskoffer te leen
Vanaf 10 december zullen er voor een tijdje in Ichthus 3 bijzondere koffers komen te staan, namelijk de geloofskoffer. De koffer is gevuld met leuk materiaal over geloven. Er zitten bijbels in, spellen, boeken en filmpjes. Het doel is dat...
Andreas Manna Stichting
Hoe gaat het nu met de jongeren die in het kinderhuis worden opgevangen en waar wij financieel een bijdrage aan leveren vanuit de ZWO? Twee van de jongeren, Clinton en Lilian, gaan zich aanbieden als advocaat en als sociaal werker. Het is de...
FACEBOOK PG EMMEN
Dagelijks tussen de vier tot acht berichten over zaken die spelen op het kerkelijk erf en ook wel daarbuiten. Die komt u tegen als het Facebook Account van de Protestantse Gemeente Emmen gaat volgen. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons...
AED cursus
Op dit moment loopt er een cursus AED (reanimatie bij hartstilstand), hieraan doen een aantal mensen uit onze gemeente aan mee. Er is besloten een tweede cursus te organiseren voor geïnteresseerden. De cursus bestaat uit een theorieavond...
Zoektocht penningmeester CvK gaat verder
Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we...
VOEDSELKAST
De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar. Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat...