Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER

Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en ondanks een prijsplafond zijn de kosten van stroom en gas fors gestegen en neemt de inflatie toe. En neemt de armoede in Nederland ook toe. Onderstaande tekst is te vinden op de website van het Armoedefonds www.armoedefonds.nl

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen.

Met armoede loopt je niet te koop maar als kerk (diaconie) wil je graag helpen. Maar hoe herken je armoede in en buiten de kerk? Met welke organisaties kun je samenwerken? Welke regelingen zijn er?

Op deze en andere vragen geeft de diaconaal consulent, Christiaan Dekker, een antwoord tijdens de workshop: GELDZORGEN? WAT KAN  DE KERK DOEN?

In samenwerking met “Kerken met vaart” nodigt het interim bestuur van de ring Emmen (voormalige classis zuidoost Drenthe) u van harte uit voor deze workshop.

Deze uitnodiging is niet alleen gericht aan de kerkenraad maar ook aan alle gemeente leden. In verband met het organiseren wordt u verzocht om zich even aan te melden bij de scriba  scriba.pg.ebenhaezer@gmail.com

Waar: Ebenhaezer kerk Langestraat 76 Klazienaveen

Datum: 8 november, aanvang: 19.30 uur

Met vriendelijke groet,

Namens het interim bestuur ring Emmen

Ds. Bernadette de Groot, Dinie en Dirk de Jong en Bert Kolkman

Nieuws

Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 15 december van 18.00 uur – 22.00 uur.
Volg op 15 december een Spoor van Licht. Donderdagavond 15 december is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan...
Collecte 27 november : Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)
Ruim een jaar geleden verscheen de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze is voortgekomen uit de wens van de Nederlandse kerken om over een breed bruikbare Bijbelvertaling te kunnen beschikken. Een vertaling in...
Bloemschikking eeuwigheidszondag
Het thema is: Voleinding en nieuw begin. Knop: Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer nabij is. Door een naam wordt een mens gekend. Voor iedere overledene wordt een kaars...
Kerkzijn in de huidige en toekomstige context volgens uitgaven van de Protestantse Kerk
Zoals u misschien weet en leest, wordt er in de PGE druk nagedacht over de kerk in de huidige en toekomende tijd. Dat gebeurt niet alleen op plaatselijk niveau, maar ook op landelijk niveau. Regelmatig publiceert de PKN visiestukken en andere...
Mutsen, sjaals, ondergoed en sokken
De afgelopen periode zijn in de crisisnoodnachtopvang in Stadskanaal veel vluchtelingen blij gemaakt met uw warme jas, schone sokken en nieuw ondergoed. Van de mensen die deze kledingstukken uitdelen krijgen we steeds weer te horen dat mensen zeer...
Geldzorgen? Wat kan de kerk doen?
UITNODIGING WORKSHOP 8 NOVEMBER Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of de prijsstijgingen van levensmiddelen, energie en diensten is wel in het nieuws. Energiearmoede is een nieuw begrip aan het worden en ondanks een prijsplafond zijn de...
Vraag om hulp, Dineke van Oort
Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt werk ik sinds 1 september in de PGEmmen. In de samenleving is veel gaande rond de ouder wordende mens. Veranderingen die spelen merken wij in onze kerken ook. De behoefte aan en het aanbod van...
Herfst en het is koud, winterjassen gevraagd
Jassen voorvluchtelingen De vluchtelingen die wachten in Ter Apel op het begin van hun procedure zijn dringend warme jassen nodig. Als u nog goede tweedehands jassen heeft, zeker voor mannen, die u zelf niet meer nodig hebt dan willen we die...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...