Lectio Divina

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

  • Date:

Tweede reeks lectio divina: lezen met je hart Op: woensdag 28 september en 5 oktober van 10.30 – 12.00 uur In: de Opgang Voor : mensen van wijkgemeentes Ichthus en de Opgang en andere belangstellenden. Lectio divina is manier van lezen van een (Bijbel) tekst om langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor de gelezen tekst te gaan en er zelf meer mee verbonden te raken. Waarbij het vooral gaat om de beleving. We kiezen een tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling NBV 21, zodat we daar ook bekend mee raken (voorzover de tekst anders dan in de vorige NVB vertaald is). Voor de opleiding Geestelijke Begeleiding waar ik het laatste jaar van volg, is het oefenen van het geven van ‘lectio divina’ een onderdeel. Afgelopen voorjaar hebben we een eerste reeks lectio divina gehad. Het waren mooie ontmoetingen in juni, waarvan de deelnemers samen met mij een vervolg willen. Maar er is daarnaast ook ruimte voor nieuwe mensen. Graag nodig ik je daarvoor uit. Het kan ook als je niet eerder meegedaan hebt.  Wel is het zinvol om de beide keren erbij te zijn. Ik denk aan ongeveer maximaal 8 mensen. Mochten er meer opgaven zijn, dan overleggen we dat met elkaar.   Data: woensdagochtend 28 september en 5 oktober van 10.30 – 12.00 uur In: de Opgang, Mantingerbrink 199   Als je het wat lijkt, graag aanmelden bij mij! Volg de zondagsbrieven en websites van Ichthus en de Opgang mocht bij belangstelling hierna weer een vervolg komen.   Janneke de Valk jannekedevalkboerma@gmail.com telefoon: 645673 5 oktober van 10.30 – 12.00 uur

Nieuws

Bijeenkomst contactpersonen
Aan alle contactpersonen, ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en pastores (verder voor het gemak genoemd: contactpersonen), Het is alweer meer dan een jaar geleden dat wij als contactpersonen bij elkaar zijn gekomen. Intussen is er...
Want een Kind is ons geboren!
Want een Kind is ons geboren! In Ichthus is het project “Want een kind is ons geboren”,  liederen voor Advent en Kerst, gestart. | Zondag 3 december hebben we de eerste Adventsdienst gezamenlijk in de Opgang. Wat is de bedoeling? Met...
Project Thuisgevers PG Emmen: 29 november 2023 in Ichthus
Op woensdag 29 november is er een bijzondere gemeentevergadering voor alle leden van de PG Emmen in Ichthus. De kerkenraad en de diaconie nodigen u van harte uit om die avond aanwezig te zijn. U bent als leden van onze kerk de oren en de ogen...
In gesprek over geloof en kerk
Geloof en kerk, wat en hoe wil ik er nog iets mee? Daarover gaan we in gesprek op de donderdagen 2, 16 en 30 november. In gesprek over de vraag wat ú nog wilt met uw geloof en met de kerk. Ziet u kansen of is er geen verbinding meer....
FACEBOOK PG EMMEN
Dagelijks tussen de vier tot acht berichten over zaken die spelen op het kerkelijk erf en ook wel daarbuiten. Die komt u tegen als het Facebook Account van de Protestantse Gemeente Emmen gaat volgen. Als u zelf een Facebook account hebt zoek ons...
AED cursus
Op dit moment loopt er een cursus AED (reanimatie bij hartstilstand), hieraan doen een aantal mensen uit onze gemeente aan mee. Er is besloten een tweede cursus te organiseren voor geïnteresseerden. De cursus bestaat uit een theorieavond...
Zoektocht penningmeester CvK gaat verder
Zoals u weet hebben we een paar maand terug in Op Weg een oproep geplaatst voor een functie van Penningmeester College van Kerkrentmeesters (CvK). Jammer genoeg hebben we daar geen reactie op gehad. Het mag aan uw aandacht ontsnapt zijn, maar we...
VOEDSELKAST
De voedselkast is verplaatst en beperkt beschikbaar. Eerder berichtten we u over het initiatief van de CGK tot het plaatsen van een voedselkast voor Ichthus en nodigden we u uit om daarin houdbare spullen te plaatsen voor mensen die wel wat...
Ontmoetingen door de week, komt u ook bij ons op de koffie?
We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op de zondagmorgen in de kerk. Maar ook door de week, vanaf 20 april, a.s. woensdag na Pasen, bent u op de woensdagochtend vanaf 10:00 -11:00 uur weer van harte welkom, er is koffie en thee met...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...