19:45 Gepsreksavond o.l.v. ds. Kajim

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

 • Date:

 • Graag zou ds. Gerben Kajim het komende seizoen samen met U in gesprek gaan over de deugden en als handleiding daarvoor zal het boekje van ds. Bert L. van de Woude gebruikt worden. We zullen met het boekje erbij in gesprek raken over deugden. Over de theologische deugden geloof, hoop en liefde, maar ook over de vier klassieke of kardinale deugden, te weten verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid.
 • Deugden die in het oude Griekenland als zeer belangrijk werden gezien voor iemands leven. Maar ook in de Bijbel komen we deze kardinale deugden tegen en zijn ze zeer belangrijk voor het samenleven van mensen.
 • Zeven Bijbelse personen dienen daarbij als voorbeeld.
 • Samen zou ds. Gerben Kajim met u willen kijken en onderzoeken in hoeverre deze deugden ook in ons eigen leven een rol spelen en wat we van deze deugden als richtlijnen voor het leven zouden kunnen leren en hoe wij aan die deugden zouden kunnen groeien.
 • Naast veel heldere informatie zijn er in het boekje ook de nodige werkvormen en gespreksvragen te vinden.
 • Hopelijk wilt u samen met anderen hierover in gesprek.
 • Datum: 15 november, 29 november en 13 december,
 • aanvang 20:00 uur
 • Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar
 • Inlichtingen: ds. Gerben Kajim, tel. 546017 of per mail kajim01@hetnet.nl
 • Aanmelding: via de zuil in de hal van Ichthus of per mail aan: boeijenga@zonnet.nl

Nieuws

14 november , Willehad – Missie in Drenthe, hoe doe je dat?
Aanstaande woensdag 14 november om 20.00 uur bent u allen van harte uitgenodigd in Ichthus, voor een avond over Willehad (missionaris in Drenthe 8e eeuw) .Ook mensen van buiten Ichthus zijn uitgenodigd (o.a. via een annonce in het Dagblad van...
Driesprong: dinsdag 20 november 2018
In de Ichthusgemeente is al een tijdje een gemeentegroeigroep. Het idee was om eens samen met alle andere gemeenteleden een activiteit te gaan doen. Het thema is geworden: ‘Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen’. Na twee...
Filmavond
Op 4 november j.l. zondagavond hebben we met 34 mensen gekeken naar de film: ‘Das Leben der Anderen’, een indrukwekkende film die zich afspeelde in Oost-Berlijn in de periode dat de stad nog gescheiden werd door de muur. Als dank voor de...
Bevestiging ambtsdragers.
Zondag 11 november a.s. wordt het een mooie volle dienst, waarin aandacht is voor dankdag en de week van de mantelzorg en de pionier Yoeri Emmaneel komt vertellen over zijn werk. Daarnaast worden de volgende ambtsdragers bevestigd: Harrie...
Mantelzorgzondag 11 november
Op 11 november willen we weer, zoals gebruikelijk in Ichthus, aandacht geven aan hen die mantelzorg verlenen aan een dierbare. Mannen, vrouwen en kinderen zonder wiens inzet de samenleving er zo heel anders uit zou zien. Vaak doen ze in...
Wijziging rekeningnummers Ichthus en PGE
Per 1 november 2018 wijzigen de bankrekening nummers van de kerk. Het contract van onze kerkelijke huisbankier SKG met Van Lanschot Bankiers wordt beëindigd en vanaf 1-11-2018 gaat dit over naar de RABO bank. Vanaf genoemde datum wijzigen al...
Actie Schoenmaatjes weer van start
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. De schoenendozen gaan naar Ghana, Irak, en Sri Lanka. Daar wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties die het land kennen, weten hoe ze de schoenendozen het land in...
NIEUWE OPZET PASTORAAT
Graag willen wij u weer eens informeren over de nieuwe opzet van het pastoraat. De ambtsgroep pastoraat heeft het afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe opzet van het pastoraat, waarover u per brief bent geïnformeerd. De kern van de...
Expositie schildersgroep Achterom
De dames en heer van de schildersgroep hebben dit jaar weer de handen uit de mouwen gestoken om een leuke expositie tot stand te brengen. Ondanks veel gemopper: veel te moeilijk, of dat lukt vast niet, mag het resultaat gezien worden . Het...
#Durfteschilderen
Op zondagmiddag 25 november vindt er #durfteschilderen plaats. Dit is een schildermiddag voor tieners tussen 12 en 19 jaar oud. Het doel van de middag is om wat nieuws te leren over schilderen, een gezellige middag te hebben en met elkaar...
Kerstbelevingstocht 2018
Op zaterdag 22 december a.s. wordt er door de PKN gemeente Emmen-Zuid in Zuidbarge de 2e kerstbelevingstocht georganiseerd. Dit houdt in dat er in een gezellige sfeer een wandeling door het dorp wordt gehouden en dat er op diverse locaties...
Sacraal dansen
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende bijeenkomsten is 20 november a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de...
Stichting Op ’t Stee
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia. Begonnen als een initiatief van de raad...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...