12:30 uur, Ichthus, Viersprong

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

 • Date:

 • Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer Viersprong georganiseerd.
 • Dit is geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
 • De Viersprong begint om 12:30 uur met mogelijkheid tot bijpraten, daarna wordt de warme maaltijd opgediend, die bereid wordt o.l.v. Minie Bosman en haar team.
 • Ds. Janneke de Valk, ds. Gerben Kajim en mevr. Johanna Keim verlenen beurtelings hun medewerking door het houden van een korte inleiding.
 • Ook dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: Open huis.
 • Dit zal op allerlei manieren belicht en besproken worden.
 • Natuurlijk zal er weer veel worden gezongen, onder begeleiding van Pieter Flens of Wim Kramer
 • De datums zijn: steeds op de eerste donderdag in de maand 5 oktober 2017, 2 november 2017.1 februari 2018, 1 maart 20
 • Inlichtingen: Jaap Tiemersma, tel. 648601
 • Opgave kan op de zuil in de hal van Ichthus of per mail jtiemersma@gmail.com
 • De Viersprong staat open voor iedereen.
 • In verband met de maaltijd wordt van elke deelnemer per keer een bijdrage gevraagd van € 5,00 en is opgave gewenst.
 • En ook hier geldt: wilt u vervoer naar en van Ichthus, laat het weten.

Nieuws

Sacraal dansen
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende bijeenkomsten is 25 september a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de...
Stichting Op ’t Stee
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia. Begonnen als een initiatief van de raad...
Oproep voor opgave voor de 4- sprong
Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen om deze te laten starten; dus als u het belangrijk vindt dat de 4- sprong wel doorgaat en het fijn vindt om met andere gemeenteleden in gesprek te gaan over algemene en inhoudelijke onderwerpen, en om met...
Koffiedrinken
Vanuit de gemeente kwam de vraag of het niet mogelijk is om iedere zondagmorgen na de dienst koffie te drinken. Dit is in de vergadering kerkenraad besproken en vervolgens overlegd met de kosters om dit seizoen het als proef op te zetten. Vanaf 9...
Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Ichthus
  Op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue bij de kerk worden gehouden. Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden. Een ieder is van harte uitgenodigd voor...
23 september, Wandeling voor vrede
Een aantal levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties vormen samen een Ambassade voor de Vrede in Emmen. Zij organiseren op zondag 23 september van 14.00 -16.00 uur een Wandeling voor Vrede met als thema ‘Elkaar vinden’. ...
Extra collecte 23 september Tanzania Werkgroep Emmen
Op 1 mei jl. overleed ons commissielid Berend Pluister. Hij was vele jaren actief binnen de zendingscommissie (ZWO). In hem verliezen we een betrokken en bevlogen commissielid. Velen van u zullen ook bekend zijn met de Tanzania Werkgroep...
Aan de gemeenteleden
Zondag 23 september wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers, t.w. Hilly Klein ouderling, Gerdien Kloese en Tineke Luchies diakenen. Gré Venema en Hennie Hendriks zullen hun ambtstermijn verlengen. Op dit moment...
Opbrengst collecte open luchtdienst in het Rensenpark
De collecte tijdens de openluchtviering was voor Stichting Paardrijden Gehandicapten Emmen  (SPGE). Het doel van de stichting is het paardrijden mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit geldt voor alle beperkingen, zowel lichamelijk...
Bedankt
29 augustus jl. was het op de woensdagochtend de laatste zomer-koffie bijeenkomst in dit seizoen. Negen keer was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. We...
Bedankt!
Op onze rekening van de maand mei werden we weer blij verrast. We kregen € 50,00 (dit wordt jaarlijks gedaan) 1x 70,00 euro en van onze vaste donateurs maandelijks 2x € 10,00 en een aantal 5,00 euro’s. Alle gulle gevers doen dit onder...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Boekenmarkt
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur in Ichthus. Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen inleveren tussen10.00-11.00 uurin Ichthus. Ook zondag...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...
Plastic doppen inzamelen
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een...