Openluchtdienst Rensenpark

Openluchtdienst 5 september Rensenpark (naast Theehuis Twessers): Thema: Ontmoeting

In de OpWeg van 25 augustus kunt u lezen over de Openluchtdienst in het Rensenpark.

VOORKOM LANGE WACHTRIJEN: VUL HET TOEGANGSSTROOKJE IN!!!!

Vanwege de Corona-maatregelen moet u een volledig ingevuld toegangsstrookje inleveren bij de toegangshekken. Zonder dit strookje mogen wij u geen doorgang verlenen. Een speciaal Corona-team zal o.a. hierop
toezien. Vergeten? Geen probleem. Bij de ingang kunt u ook een strookje krijgen ter invulling. Voor een goede doorstroming is het vereist dat zoveel mogelijk bezoekers een ingevuld strookje in de aanwezige dozen deponeren.Bij een eventuele spreading kunnen we u dan waarschuwen en kunt u de nodige maatregelen treffen.  
Deze en andere maatregelen zijn een vereiste om te voldoen aan de verstrekte vergunning, maar bovenal voor onze eigen en elkaars gezondheid.  
Invulstrookjes vindt u in OpWeg, in de verstrekte flyers, in de Zondagsbrieven.  

Het thema van de Openluchtdienst is: Ontmoeting

In de Bijbel vinden veel ontmoetingen plaats. De predikanten Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim (en het voorbereidingsteam) leiden ons langs die ontmoetingen, ondersteund met muzikale begeleiding door Henk ten Wolde op piano en wie zich nog gaan aansluiten. Enkele gemeenteleden zullen vertellen over bijzondere ontmoetingen in hun leven. Kinderen en jongeren (bij de oppas, in kindernevendienst en bij de jeugdkerk) zullen ook op hun manier ontmoetingen hebben en over ontmoetingen praten of deze verwerken in een tekening.

We beginnen om 10.30 uur op het grasveld naast theehuis Twessers (dus niet op de plek die u gewend bent!)

Maar wees op tijd aanwezig, want wij moeten vanwege Corona toegangscontrole houden.

Er zullen dit jaar enige aanpassingen zijn vanwege het Corona-virus, in overeenstemming met de geldende regels en richtlijnen. Een speciaal Corona-team (in gele hesjes) zal u begeleiden, nadat u hun het toegangsstrookje heeft overhandigd.

Blijf bij Corona-klachten thuis. Denk aan uw gezondheid en aan die van uw mede-gemeenteleden!
Volg de aanwijzingen van het Corona-team  

Voor zij die minder goed kunnen lopen is het mogelijk, net als andere jaren, u te laten brengen met de auto. Vanaf de Sterrenkamp kan de auto het Rensenpark inrijden. Na uitstappen moet de auto het park weer verlaten. Richtingwijzers wijzen u de weg naar de fietsenstalling of parkeerplaatsen.

Na afloop nodigen we u uit voor koffie, thee of limonade met cake. Ook hier nemen we de regels, richtlijnen en berichtgeving in acht.

Bij slecht weer is de dienst in Ichthus voor maximaal 80 gemeenteleden, dit ook weer in overeenstemming met de dan geldende regels en richtlijnen. Meldt u zich hiervoor van tevoren aan, vanaf 3 september 12.00 uur. Dat is het moment dat de definitieve beslissing valt met oog op het weer. Daarnaast zal de dienst dan online te volgen zijn voor wie thuisblijft.

Zie hiervoor de website www.pgemmen.nl of de website van uw wijk.

U bent van harte welkom in het Rensenpark op 5 september, aanvang 10.30 uur, maar zorg dat u al een uur eerder (vanaf 9.30 uur) het Renspark binnenloopt richting de drie toegangssluizen.

Een team van zo’n 40 (!!) gemeenteleden zorgt dat u veilig kunt deelnemen aan een viering vol ontmoetingen, hopelijk een ervaring met veel kippenvel.

Janneke De Valk-Boerma en Gerben Kajim

Naam 1:

Adres en Postcode:

Telefoonnummer:

Mailadres

Ik verklaar op dit moment geen Corona-gerelateerde klachten te hebben Ik verklaar op dit moment niet snotterig te zijn Ik verklaar de afgelopen dagen niet in contact te zijn geweest met positief geteste mensen (ik ben daarvan niet op de hoogte of via de CoronaMelder of via de GGD (via Bron- en Contact Onderzoek van in kennis gesteld
Handtekening:    
Naam 2 (samenwonend op hetzelfde adres):

Telefoonnummer:

Handtekening:  
 

Nieuws

Corona maatregelen
Sinds 13 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Veel van de basisafspraken volgen wij nog steeds in Ichthus, maar het lijkt ons goed deze nog eens te noemen: Handen desinfecteren bij binnenkomstDragen van een mond-neus masker bij...
Brief aan de gemeente
Onderwerp: Vervulling vacature wijkgemeente Emmen-Zuid;  Verkoop en gezamenlijk gebruik Ichthuskerk. Emmen,           16 november 2021 Geachte leden van de wijkgemeente...
Diensten in coronatijd
Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt worden en het advies is om een mondkapje te dragen, verzoeken wij u/jou bij binnenkomst en het verlaten van de kerk weer een mondkapje te dragen. Ook willen wij u erop attenderen om bij binnenkomst uw...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Adventskalender voor het hele gezin
De adventsperiode komt er weer aan. Een prachtige periode om als (groot)ouders samen met je (klein)kinderen toe te leven naar kerst: de komst van Jezus op aarde! We bieden 3000 gezinnen in Nederland een prachtige adventskalender aan! U kunt de...
Verder leven met rouw, Gespreksgroep over verlies en rouw
Een gespreksgroep voor mensen die in de afgelopen jaren een naaste verloren aan de dood. In deze gesprekken willen we elkaar tot steun zijn, door te luisteren, te vertellen en ervaringen te delen. Na de eerste moeilijke tijd wordt het vaak stil om...
Gebedsgroep Ichthus
De gebedsgroep van Ichthus gaat op een andere wijze verder. Omdat een aantal leden van de groep zijn verhuisd en een aantal leden al op leeftijd zijn , heeft de groep besloten niet elke veertien dagen meer in Ichthus samen te komen. Ieder...
WEBSITE VAN DE PG EMMEN AANGEPAST EN UITGEBREID
De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site,...
DE WERKGROEP TAIZE EMMEN HEEFT VIJF VIERINGEN GEPLAND VOOR HET SEIZOEN 2021 2022
De afgelopen anderhalf jaar was het vanwege corona moeilijk om vieringen, in de stijl van de kloostergemeenschap van Taize, te organiseren. Maar het kan nu weer en de Werkgroep Taize Emmen, die ook de jaarlijkse reis naar Taize organiseert, heeft 5...
DE ONGELOOFELIJKE PODCAST MET ANDRIES KNEVEL (EO) EN WILFRED KEMP (KRO NCRV).
De Ongeloofelijke Podcast is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. De Nederlandse televisie bestaat 70 jaar, en dat betekent dat...
Versoepeling coronamaatregelen in de diensten
Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. In de kerkenraad hebben we hierover gesproken en hebben vastgesteld een aantal versoepelingen te handhaven met ingang van  zondag 26 september. De kerkzaal blijft nog wel de...
Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen van 10 tot 11 uur
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden....
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl. Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...