Openluchtdienst Rensenpark

Openluchtdienst 5 september Rensenpark (naast Theehuis Twessers): Thema: Ontmoeting

In de OpWeg van 25 augustus kunt u lezen over de Openluchtdienst in het Rensenpark.

VOORKOM LANGE WACHTRIJEN: VUL HET TOEGANGSSTROOKJE IN!!!!

Vanwege de Corona-maatregelen moet u een volledig ingevuld toegangsstrookje inleveren bij de toegangshekken. Zonder dit strookje mogen wij u geen doorgang verlenen. Een speciaal Corona-team zal o.a. hierop
toezien. Vergeten? Geen probleem. Bij de ingang kunt u ook een strookje krijgen ter invulling. Voor een goede doorstroming is het vereist dat zoveel mogelijk bezoekers een ingevuld strookje in de aanwezige dozen deponeren.Bij een eventuele spreading kunnen we u dan waarschuwen en kunt u de nodige maatregelen treffen.  
Deze en andere maatregelen zijn een vereiste om te voldoen aan de verstrekte vergunning, maar bovenal voor onze eigen en elkaars gezondheid.  
Invulstrookjes vindt u in OpWeg, in de verstrekte flyers, in de Zondagsbrieven.  

Het thema van de Openluchtdienst is: Ontmoeting

In de Bijbel vinden veel ontmoetingen plaats. De predikanten Janneke de Valk-Boerma en Gerben Kajim (en het voorbereidingsteam) leiden ons langs die ontmoetingen, ondersteund met muzikale begeleiding door Henk ten Wolde op piano en wie zich nog gaan aansluiten. Enkele gemeenteleden zullen vertellen over bijzondere ontmoetingen in hun leven. Kinderen en jongeren (bij de oppas, in kindernevendienst en bij de jeugdkerk) zullen ook op hun manier ontmoetingen hebben en over ontmoetingen praten of deze verwerken in een tekening.

We beginnen om 10.30 uur op het grasveld naast theehuis Twessers (dus niet op de plek die u gewend bent!)

Maar wees op tijd aanwezig, want wij moeten vanwege Corona toegangscontrole houden.

Er zullen dit jaar enige aanpassingen zijn vanwege het Corona-virus, in overeenstemming met de geldende regels en richtlijnen. Een speciaal Corona-team (in gele hesjes) zal u begeleiden, nadat u hun het toegangsstrookje heeft overhandigd.

Blijf bij Corona-klachten thuis. Denk aan uw gezondheid en aan die van uw mede-gemeenteleden!
Volg de aanwijzingen van het Corona-team  

Voor zij die minder goed kunnen lopen is het mogelijk, net als andere jaren, u te laten brengen met de auto. Vanaf de Sterrenkamp kan de auto het Rensenpark inrijden. Na uitstappen moet de auto het park weer verlaten. Richtingwijzers wijzen u de weg naar de fietsenstalling of parkeerplaatsen.

Na afloop nodigen we u uit voor koffie, thee of limonade met cake. Ook hier nemen we de regels, richtlijnen en berichtgeving in acht.

Bij slecht weer is de dienst in Ichthus voor maximaal 80 gemeenteleden, dit ook weer in overeenstemming met de dan geldende regels en richtlijnen. Meldt u zich hiervoor van tevoren aan, vanaf 3 september 12.00 uur. Dat is het moment dat de definitieve beslissing valt met oog op het weer. Daarnaast zal de dienst dan online te volgen zijn voor wie thuisblijft.

Zie hiervoor de website www.pgemmen.nl of de website van uw wijk.

U bent van harte welkom in het Rensenpark op 5 september, aanvang 10.30 uur, maar zorg dat u al een uur eerder (vanaf 9.30 uur) het Renspark binnenloopt richting de drie toegangssluizen.

Een team van zo’n 40 (!!) gemeenteleden zorgt dat u veilig kunt deelnemen aan een viering vol ontmoetingen, hopelijk een ervaring met veel kippenvel.

Janneke De Valk-Boerma en Gerben Kajim

Naam 1:

Adres en Postcode:

Telefoonnummer:

Mailadres

Ik verklaar op dit moment geen Corona-gerelateerde klachten te hebben Ik verklaar op dit moment niet snotterig te zijn Ik verklaar de afgelopen dagen niet in contact te zijn geweest met positief geteste mensen (ik ben daarvan niet op de hoogte of via de CoronaMelder of via de GGD (via Bron- en Contact Onderzoek van in kennis gesteld
Handtekening:    
Naam 2 (samenwonend op hetzelfde adres):

Telefoonnummer:

Handtekening:  
 

Nieuws

Israël producten te koop in Emmen
Hallo, ik ben Sandra Snippe en ik ben sinds kort Israël consulente voor het Israël producten centrum in Nijkerk. Israël is zo belangrijk voor ons christenen en mijn hart ligt er al van jongs af aan. Het is geweldig om me op deze manier voor...
Bonhoeffer – Voorstelling: Wie ben ik?
Op dinsdag 14 september 2021 zal alsnog de voorstelling ‘Wie ben ik” van Kees van der Zwaard in de Grote Kerk plaatsvinden. Deze voorstelling stond al in 2020 gepland in het kader van de herdenking van 75 jaar Vrijheid Emmen. Door corona...
Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen van 10 tot 11 uur
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden....
Studieavond met ds. Oscar Lohuis “Zegen door Israel”
Op dinsdag 5 oktober 2021 is er in Emmen een studieavond met ds. Oscar Lohuis, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zegen door Israël. De bijeenkomst vindt plaats in PKN kapel Emmen, Kapelstraat...
Evangelisch werkverband-retraite 2022
De voorbereidingen voor de retraite van 2022 zijn al weer opgestart, ondanks alle beperkingen die nu nog gelden. Fijn dat het nu erop lijkt dat we ´corona´ achter ons kunnen / mogen laten en dat de retraite in 2022 nu waarschijnlijk wel kan...
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl. Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...