Kindernevendienst

 • De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en wordt gehouden elke derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst. Na afloop is er Kleintje Koffie voor de middengeneratie waarvoor ook de ouders en kinderen van de kindernevendienst worden uitgenodigd.
 • Het kindernevendienst team bestaat uit: Elona, llona en Ellen. Voor nadere informatie kunt u/jij contact opnemen met Elona Bloemberg. elonabloemberg1991@hotmail.com kindernevendienst
 • De kinderen beginnen de kerkdienst bij hun ouders in de kerk en door de voorganger worden de kinderen met hun leiding naar voren gehaald. Hier worden hun kaarsjes aangestoken aan de paaskaars. Samen met de leiding gaan ze in één van de zalen beneden hun eigen samenkomst houden.
 • Tijdens de kindernevendienst wordt een Bijbelverhaal verteld, dat wordt verwerkt door een spiegelverhaal, een spelletje of een knutselwerkje.
 • Aan het eind van de kerkdienst zijn de kinderen weer terug, zodat ook zij er bij zijn als de zegen wordt uitgesproken.
 • We gaan vanaf seizoen 2015-2016 de methode van Stichting Vertel Het Maar gebruiken.
 • Zie  www.vertelhetmaar.nl/geschiedenis
 • Het kindernevendienst jaar kent enkele jaarlijks terugkerende activiteiten:
 • Tijdens de advents-periode gaan we aan de hand van een project op weg naar Kerst.
 • In de Veertigdagentijd gaan we weer aan de slag met een project.
 • Op Palmzondag maken alle kinderen een prachtige Palmpaasstok.
 • Tijdens de Overgangsviering vlak voor of na de zomervakantie nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8.
 • Ook in de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor een speciaal doel, dit jaar is dat voor ? (op dit moment nog niet bekend.)

Nieuws

Bericht van het Evangelisch Werkverband
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep...
Muziekavond in het kader van 500 jaar Reformatie
Op 29 september a.s. wordt door aantal kerken in Emmen, een muziekavond georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie. Liederen die hun oorsprong vinden in de Reformatie, waar (moderne) componisten door zijn geïnspireerd vormen de rode...
De Club Achterom
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  wenskaarten. Van harte...
De Helpende Hand
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in...
Jeugdwerkster en Pionier
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en AK-werkgroep Pionier,  om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee kerkelijk werkers welkom mogen heten. Het gaat om...
Oproep Young Messiah koorleden
Na vele enthousiaste concerten en vele positieve reacties op de "Young Messiah tour" in de afgelopen 5 jaar, is de organisatie heel erg blij dat er ook komend najaar een vervolg komt; met deze tour gaat men  naar 10 verschillende locaties,...
Expositie in de Zeihuuv-zaal
De wandkleden / quilts, die u beneden ziet hangen, zijn gemaakt door Rennie Ike. Zij woont al jaren in de Bargeres. Begin jaren tachtig is zij voor het eerst met patchwork en quilten in aanraking gekomen. Al gauw werd ze enthousiast en...
Oproep en bericht van de kindernevendienst
Enkele weken geleden las u op de Schakel een noodoproep voor mensen die de wekelijkse kindernevendienst mee willen verzorgen. Helaas is daarop geen reactie gekomen. In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een nieuwe opzet van...
De naaigroep
Onze Naaigroep van Ichthus is nog volop in beweging. Iedere woensdagochtend komen zij bij elkaar in Ichthus om te naaien. Afgelopen week hebben wij afgeleverd: 12 grote zakken met lakens, dekens en kussens alsmede 16 grote zakken met (80...