STILLE WEEK

 

Stil zijn zal ik

want de dagen die komen

heb ik nodig om te

leren begrijpen waarom.

 

Nu zoek ik nog

naar antwoorden.

Wie bent U?

 

Blinden zien

doven horen

lammen staan op.

 

Geef me een paar dagen

om te ontdekken

wie U bent.

 

Stil zijn wil ik

maar wel voorlopig,

zoals een geheim

dat straks onthuld wordt.

 

Stil staan wil ik

bij Uw lijden

bij Uw sterven,

 

dan mag ik weten

wie U bent,

wat U deed.

 

Omdat het antwoord

dan gegeven is.

 

Het geheim is openbaar geworden.

 

De stilte wordt opgeheven

straks als het Pasen wordt.

 

Cor van Vliet