Pinksteren - en daarna

De Geest spoort ons tot reizen aan!
Stuurt ons op pad, met groot verlangen;
vervult ons hart met vreugdezangen,
om zó naar mensen toe te gaan.

De Geest, op 't oogstfeest uitgestort,
dringt aan op onverwijld te zaaien,
om straks een volle oogst te maaien
waarin het Leven zichtbaar wordt.

De Geest laat zien wie Jezus is
en hoe Hij tot ons hart gaat spreken.
Hoe kille harten openbreken
tot liefdevol getuigenis.

Zo zweeft Gods Geest de wereld door.
In ieder land, bij elke natie,
hoort men gezang in variatie:
spontaan, devoot, of jubelkoor!

De Geest van God werkt wereldwijd.
Gods volk, vergaderd uit de volken,
zal Jezus weerzien op de wolken
wanneer Hij komt in heerlijkheid!

Jelly Verwaal