Kerkgangers na Pasen

 

 

Komend uit de kerk

nog vol van wat ze hoorden,

verkondigd door de

opgetogen predikant

voelen ze

vernieuwd, herboren

een diep versterkte band met

de verrezen liefdevolle Heer.

 

Ze groeten blij wie hen passeren

ontsluiten sloten van hun fiets,

uiten hun vreugde

tussen uitlaatgassen,

omzeilen glansrijk

glas langs de terrassen.

 

De kracht van overwonnen dood

doet Zijn nabijheid stralen,

het leven ademhalen

op wegen van geloof en hoop,

ze rijden in de wereld

met opgewekt gemoed

de warme gloed van Pinksteren

vol overtuiging tegemoet.

 

Coby Poelman-Duisterwinkel