Wijkouderlingen

De Protestantse Gemeente Emmermeer is verdeeld in 9 wijken en deze wijken zijn verdeeld in secties. Elke sectie omvat een beperkt aantal adressen (pastorale eenheden) bij elkaar in de straat of buurt en voor zo’n sectie is een contactpersoon aangesteld.

Wijk 8 wordt gevormd door gemeenteleden die in Weerdinge wonen en de gemeenteleden die geografisch bij een andere wijkgemeente van Emmen behoren, maar er voor kiezen om bij de gemeente van Emmermeer ingeschreven te blijven.

Voorzitter:    Telefoon  Wijk
Jaap Tiemersma  648601
 Wijkouderlingen:
Vacant wijk 1
Els Jipping-Hartman  614182 wijk 2
Vacant wijk 3
Jet Alberts 647600 wijk 4  
Betty Beukers-Ellen 619335 wijk 5
Annie Wubs 617897 wijk 6
Emmy Vos 640597 wijk 6
Johanna Keim-de Wit 617568 wijk 7
Vacant wijk 8
Vacant wijk 9, Odoorn
Hilly Klein 624965 Ouderling met opdracht
Sieka Tiemersma 648601 Pastoraal bezoekwerker
Hans en Fieke Breekveldt 612614 Pastoraal bezoekwerker

Nieuws

ACTIE SCHOENMAATJES WEER VAN START
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. De schoenendozen gaan naar Sri Lanka, Ghana, Irak, Moldavië en Albanië. Daar wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties die het land kennen en weten hoe ze...
Gespreksavonden: Over de zeven deugden als levenskunst
Graag zou ds. Gerben Kajim het komende seizoen samen met anderen in gesprek gaan over de deugden en als handleiding daarvoor zal het boekje van ds. Bert L. van de Woude gebruikt worden. Het zal gaan over de theologische deugden geloof, hoop...
Viersprong
Voor de gemeenteleden, zo vanaf 65 jaar, wordt ook dit jaar weer Viersprong georganiseerd. Dit is geen vereniging of gespreksgroep, maar het is meer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De Viersprong begint om 12:30 uur met mogelijkheid...
Bericht van het Evangelisch Werkverband
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep...
De Club Achterom
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  wenskaarten. Van harte...
De Helpende Hand
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in...
Jeugdwerkster en Pionier
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en AK-werkgroep Pionier,  om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee kerkelijk werkers welkom mogen heten. Het gaat om...
Oproep en bericht van de kindernevendienst
Enkele weken geleden las u op de Schakel een noodoproep voor mensen die de wekelijkse kindernevendienst mee willen verzorgen. Helaas is daarop geen reactie gekomen. In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een nieuwe opzet van...
De naaigroep
Onze Naaigroep van Ichthus is nog volop in beweging. Iedere woensdagochtend komen zij bij elkaar in Ichthus om te naaien. Afgelopen week hebben wij afgeleverd: 12 grote zakken met lakens, dekens en kussens alsmede 16 grote zakken met (80...