Verandering oppasdienst in Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Al langere tijd wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de oppasdienst in Ichthus. Omdat 3 van de 4 vaste oppassers ook ambtsdrager zijn wordt per 1 januari 2018 de oppasdienst aangepast. Er zal, net als bij de kindernevendienst, oppas op aanvraag komen. Tot vrijdagavond kunt u via het mailadres oppas.ichthus@gmail.com melding maken dat u voor (klein)kinderen gebruik wilt maken van de oppasdienst. Op feestdagen en bij bijzondere diensten zal nog wel iemand aanwezig zijn om zonodig op te passen. Alvast bedankt voor uw medewerking.     Ans Misker, Betty Beukers, Gea Dost, Marjan Hut

Nieuws

Sacraal dansen
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende bijeenkomsten is 25 september a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de...
Stichting Op ’t Stee
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia. Begonnen als een initiatief van de raad...
Oproep voor opgave voor de 4- sprong
Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen om deze te laten starten; dus als u het belangrijk vindt dat de 4- sprong wel doorgaat en het fijn vindt om met andere gemeenteleden in gesprek te gaan over algemene en inhoudelijke onderwerpen, en om met...
Koffiedrinken
Vanuit de gemeente kwam de vraag of het niet mogelijk is om iedere zondagmorgen na de dienst koffie te drinken. Dit is in de vergadering kerkenraad besproken en vervolgens overlegd met de kosters om dit seizoen het als proef op te zetten. Vanaf 9...
Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Ichthus
  Op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue bij de kerk worden gehouden. Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden. Een ieder is van harte uitgenodigd voor...
23 september, Wandeling voor vrede
Een aantal levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties vormen samen een Ambassade voor de Vrede in Emmen. Zij organiseren op zondag 23 september van 14.00 -16.00 uur een Wandeling voor Vrede met als thema ‘Elkaar vinden’. ...
Extra collecte 23 september Tanzania Werkgroep Emmen
Op 1 mei jl. overleed ons commissielid Berend Pluister. Hij was vele jaren actief binnen de zendingscommissie (ZWO). In hem verliezen we een betrokken en bevlogen commissielid. Velen van u zullen ook bekend zijn met de Tanzania Werkgroep...
Aan de gemeenteleden
Zondag 23 september wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers, t.w. Hilly Klein ouderling, Gerdien Kloese en Tineke Luchies diakenen. Gré Venema en Hennie Hendriks zullen hun ambtstermijn verlengen. Op dit moment...
Opbrengst collecte open luchtdienst in het Rensenpark
De collecte tijdens de openluchtviering was voor Stichting Paardrijden Gehandicapten Emmen  (SPGE). Het doel van de stichting is het paardrijden mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit geldt voor alle beperkingen, zowel lichamelijk...
Bedankt
29 augustus jl. was het op de woensdagochtend de laatste zomer-koffie bijeenkomst in dit seizoen. Negen keer was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. We...
Bedankt!
Op onze rekening van de maand mei werden we weer blij verrast. We kregen € 50,00 (dit wordt jaarlijks gedaan) 1x 70,00 euro en van onze vaste donateurs maandelijks 2x € 10,00 en een aantal 5,00 euro’s. Alle gulle gevers doen dit onder...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Boekenmarkt
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur in Ichthus. Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen inleveren tussen10.00-11.00 uurin Ichthus. Ook zondag...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...
Plastic doppen inzamelen
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een...