Stichting Op ’t Stee

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

  • Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia.
  • Begonnen als een initiatief van de raad van kerken in Emmen zetten we in de beginjaren onze zorg over op straat gezette vluchtelingen en asielzoekers om in concrete daden: opvang, begeleiding en ondersteuning. Het was kleinschalig en overzichtelijk. In de loop der jaren groeide het aantal gasten en werd hun problematiek steeds zwaarder en de regelgeving complexer. Op dit moment verzorgen wij met zes vrijwilligers 65 gasten in acht huizen.
  • Inlia is een grote professionele organisatie met eenzelfde bron vanuit de kerken als Op t Stee. Ze hebben een langdurige ervaring in meerdere gemeenten in het land en runnen al jaren wat zij noemen de bed/bad/brood PLUS opvang in Groningen. De plus staat dan voor die perspectief-begeleiding van de gasten. Wij menen met de overdracht aan Inlia onze gasten recht te doen en binnen de omstandigheden het beste voor hen te kunnen bereiken.
  • Onze Stichting Op t Stee blijft bestaan en valt weer terug op haar oude doelstelling namelijk er te zijn voor mensen die ondanks alle regelingen en organisaties toch nog tussen wal en schip vallen. Verder zullen wij vanuit onze ervaringen Inlia waar mogelijk en gewenst verder ondersteunen en aanvullen.
  • Wij danken U/jullie voor jullie aandacht, betrokkenheid en financiële ondersteuning in al de jaren dat wij de bed/bad en brood opvang runden. We hopen dat jullie in de nieuwe situatie ons,  maar ook Inlia op eenzelfde manier zullen blijven volgen en steunen.  
  • Namens het bestuur van stichting Op ’t Stee, Bert Vastenburg (vz)

Nieuws

Sacraal dansen
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende bijeenkomsten is 25 september a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de...
Stichting Op ’t Stee
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia. Begonnen als een initiatief van de raad...
Oproep voor opgave voor de 4- sprong
Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen om deze te laten starten; dus als u het belangrijk vindt dat de 4- sprong wel doorgaat en het fijn vindt om met andere gemeenteleden in gesprek te gaan over algemene en inhoudelijke onderwerpen, en om met...
Koffiedrinken
Vanuit de gemeente kwam de vraag of het niet mogelijk is om iedere zondagmorgen na de dienst koffie te drinken. Dit is in de vergadering kerkenraad besproken en vervolgens overlegd met de kosters om dit seizoen het als proef op te zetten. Vanaf 9...
Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Ichthus
  Op vrijdag 5 oktober a.s. om 18.00 uur zal er voor alle vrijwilligers van onze gemeente een barbecue bij de kerk worden gehouden. Er zijn geen kosten voor die vrijwilligers aan verbonden. Een ieder is van harte uitgenodigd voor...
23 september, Wandeling voor vrede
Een aantal levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties vormen samen een Ambassade voor de Vrede in Emmen. Zij organiseren op zondag 23 september van 14.00 -16.00 uur een Wandeling voor Vrede met als thema ‘Elkaar vinden’. ...
Extra collecte 23 september Tanzania Werkgroep Emmen
Op 1 mei jl. overleed ons commissielid Berend Pluister. Hij was vele jaren actief binnen de zendingscommissie (ZWO). In hem verliezen we een betrokken en bevlogen commissielid. Velen van u zullen ook bekend zijn met de Tanzania Werkgroep...
Aan de gemeenteleden
Zondag 23 september wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers, t.w. Hilly Klein ouderling, Gerdien Kloese en Tineke Luchies diakenen. Gré Venema en Hennie Hendriks zullen hun ambtstermijn verlengen. Op dit moment...
Opbrengst collecte open luchtdienst in het Rensenpark
De collecte tijdens de openluchtviering was voor Stichting Paardrijden Gehandicapten Emmen  (SPGE). Het doel van de stichting is het paardrijden mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit geldt voor alle beperkingen, zowel lichamelijk...
Bedankt
29 augustus jl. was het op de woensdagochtend de laatste zomer-koffie bijeenkomst in dit seizoen. Negen keer was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een ochtend midden in de week, een kopje koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij. We...
Bedankt!
Op onze rekening van de maand mei werden we weer blij verrast. We kregen € 50,00 (dit wordt jaarlijks gedaan) 1x 70,00 euro en van onze vaste donateurs maandelijks 2x € 10,00 en een aantal 5,00 euro’s. Alle gulle gevers doen dit onder...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Boekenmarkt
Onze boekenmarkt in het najaar zal DV worden gehouden op zaterdag 6 oktober van 9.00-14.00 uur in Ichthus. Uw overtollige boeken, Cd's, Dvd's en legpuzzels kunt u iedere woensdagmorgen inleveren tussen10.00-11.00 uurin Ichthus. Ook zondag...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...
Plastic doppen inzamelen
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een...