NIEUWSBRIEF 7, 30 april

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief 7 aan de gemeente,

En zo gaat de tijd door, dit is alweer de 7e nieuwsbrief.

Het regent: water uit de hemel voor de aarde.

Het is stil zo na Pasen, deze zondag al weer de 4e zondag van Pasen.

Het heet zondag Jubilate, waar het woord jubelen inzit, je vreugde uitbundig uiten, vreugdekreten uiten.

Als je naar de natuur kijkt is er alle reden om te jubelen, maar als we horen

hoeveel schade het tijdelijk stilvallen van bijvoorbeeld bedrijven in onze maatschappij , in veel landen op de wereld teweegbrengt, dan is er niet veel reden om te jubelen.

Het houden van fysieke afstand doet wat met onze harten, zeker als het langer duurt. Laat het verlangen groeien naar weer dichterbij kunnen komen.

We worden nu misschien meer dan ooit bepaald tot het luisteren naar je hart, naar wat daar omgaat. Het maakt misschien onrustig, verdrietig, bang. Maar het hoeft niet te betekenen dat luisteren naar ons hart, dat vreemde, soms onbekende innerlijk verkeerd zou zijn.  Makkelijk is het niet, maar misschien nodig nu.

In de periode na Pasen leven we toe naar het feest van vuur, van wat enthousiast maakt, van de geest, naar Pinksteren. Of het echt een feest gaat worden waarin we elkaar fysiek zullen ontmoeten, dat weten we nu nog niet. Het zou heel goed kunnen dat het niet mogelijk is.  Ik wens ons wel toe dat we de betekenis van het woord ‘enthousiast’, wat is: ‘in God (=Theos) ’ gaan merken. Door zelf stil te worden zodat we horen wat zich daar roert, pijn doet of vreugde brengt, verbonden met de aarde die zich herstelt en de Levende die een plek zoekt om te wonen.

Op woensdagochtend heb ik in het meditatief moment , te horen op Kerkomroep  verwezen naar lied 999 (nieuw liedboek) ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ naar psalm 132: 3-5. Ik zal niet rusten voordat ik een plek gevonden heb waar Hij wonen kan.  

Ik voeg hier nog weer een tweede filmpje toe, waarin ik de brandende Paaskaars laat zien, teken van licht dat nooit dooft en zich verspreid over de wereld.

De komende twee weken heb ik vakantie (van 2-16 mei).

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, Hennie Hendriks (tel. 619774;  email henniehendriks@zonnet.nl )

Namens het moderamen

  Janneke de Valk

Nieuws

Startzondag 27 september
Het nieuwe seizoen starten we elk jaar met een gezamenlijke viering van de protestantse wijkgemeentes van Emmen. Dit jaar op een uitzonderlijke manier, omdat we niet bij elkaar kwamen in het Rensenpark.  Gelukkig is er een vorm gevonden,...
De jaarlijkse openluchtdienst van de PG Emmen gaat op een alternatieve manier dit jaar. Corona maakt van de Openluchtdienst een OpenMind-dienst
U kunt de dienst bekijken via www.kerkomroep.nl en dan zoeken naar ‘de Opgang, Emmen’. De eerste zondag van september is traditioneel de zondag van de Openluchtdienst in het Rensenpark. Het Corona-virus en de regels daaromheen maken het...
NIEUWSBRIEF 18, 23 juli
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog...
NIEUWSBRIEF 17, 16 juli
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de...
NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
Cursus Theologische vorming en Verdieping van Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) in Assen.
Een informatieve cursus voor eenieder die geïnteresseerd is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld daaromheen. Het gaat om mensen die zin hebben in een boeiende ontdekkingstocht naar God, zichzelf en de ander. . Driejarige...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...
NIEUWSBRIEF 12, 4 juni
We vierden afgelopen zondag Pinksteren, het feest van de meertaligheid en meerkleurigheid! In deze tijd van het op zwart gaan van de sociale media en de grote protesten tegen racistisch geweld klinkt dat woord in het geheel niet...
NIEUWSBRIEF 11, 27 mei
Nieuwsbrief 11 aan de gemeente Wie had gedacht dat we met Pinksteren niet met elkaar een viering zouden meemaken, in de kerk? Met een mooi ingericht liturgisch centrum, een Pinksterbloemstuk (ik vraag me af of er dan daadwerkelijk...
NIEUWSBRIEF 10, 22 mei
Nieuwsbrief 10 aan de gemeente 40 dagen na Pasen is het Hemelvaart, 10 dagen daarna Pinksteren. Afgelopen donderdag was het Hemelvaart. In het woord quarantaine, dat we deze dagen vaker horen dan ooit, zit het getal 40. Denk maar aan...
NIEUWSBRIEF 9, 15 mei
Nou, daar waren ze vorige week op de persconferentie van Rutte, de verdere versoepelingen. Er mag van alles weer. Contactberoepen mogen weer actief zijn, bijvoorbeeld de kapper en daar ben ik wel blij mee, moet ik u zeggen. Ik ben gelijk...
NIEUWSBRIEF 8, 7 mei 2020
Het was deze week 4 en 5 mei….we mochten er weer bij stil staan dat het toch heerlijk is dat we in vrijheid mogen leven…. Mogen kerk zijn en ons verbonden mogen weten op afstand, zoals nu….. Natuurlijk zijn we even niet vrij om bij...