NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Aan de gemeente,

Voetstappen

Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik

op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan niet zien, we voelen ons wel verbonden met u, jou die op dat moment of later meeluistert.

In het nieuwe liedboek dat ondertussen al lang in gebruik is, staan vele liederen. Mooie, ook wel onbekende. Ik wilde stilstaan bij lied 1000 “Wij zagen hoe het spoor van God”. Het is een Frans lied, en in de Franse titel lees je het woord ‘pas’, voetstap.  Velen kennen het gedicht over de voetstappen in het zand, waarbij het in eerste instantie leek, in de ogen van de dichter, dat omdat er maar één paar stappen te zien was, hij alleen was gegaan. Maar dan blijkt dat hij of zijn niet alleen ging, maar gedragen was.

In lied 1000 wordt stil gestaan bij momenten waarop voetstappen, sporen van God sporen van mensen kruisten. En toen ‘Zagen we licht, een vuur laait op.

Momenten waarin hoop te voelen was, maar ook die momenten waarop hij ver weg leek. Momenten waarin ik mij vol leven en energie voel, maar ook die waarin ik me machteloos, niet krachtig voel, ik mij verloren voel: dit laat sporen achter en op een of andere wonderlijke niet goed te bevatten manier kruisen die sporen met de sporen van de Levende. En dat zet ons leven in een ander licht. Dan ‘gloort de schepping nieuw, zonder einde.’ Lees het lied nog maar eens na.

Ik wens ons voor deze zomer toe dat onze sporen, ook van ons mensen, elkaar kruisen, nieuwe ontmoetingen brengt en dat ons hart ervan opengaat net zoals het lied eindigt: ‘Wij zagen Gods hart opengaan: levend water, rijke stromen. ‘

De volgende keer zal Gerben nog één of twee keer het meditatief moment verzorgen.  Voorlopig ronden we de meditatieve momenten op woensdagochtend

tot aan de zomervakantie af.

Nieuws

Strengere coronaregels kerkbezoek
In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar onderstaande tekst: Uit het moderamen: Beste mensen, We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op attent, mocht u klachten...
Ambtsdragers
In de dienst van 18 oktober besteden we aandacht aan de ambtsdragers die stoppen en ambtsdragers die hun termijn verlengen. Jet Alberts en Ellie Bal nemen afscheid als ambtsdrager, maar zijn helaas niet aanwezig vanmorgen. Hartelijk dank voor...
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie: voor het werk van Rwandese zusters. Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk....
Collecte 25 oktober 2020 (Bijbelzondag)
Bijbelzondag, 25 oktober 2020,  is een dag om te vieren en te delen. Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen? Stilstaan bij de Bijbel en ons...
Vieren van het Heilig Avondmaal
We vieren deze zondag avondmaal in de kerk en ook thuis. We worden blijvend gedragen door de Levende, in tekenen van brood en wijn. Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt: Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Appelgebakactie World Servants
Beste mensen, laten we ons even voorstellen: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Bolivia. World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit...
Bijzondere ervaringen van eenheid
Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd. Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid,...
NIEUWSBRIEF 18, 23 juli
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog...
NIEUWSBRIEF 17, 16 juli
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de...
NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...