Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en in gebed bij de Heer kunnen brengen.

We zijn dankbaar dat we nieuwe bidders mogen verwelkomen, dit staat iedereen uiteraard vrij, stem even af met onderstaande contactpersoon. Dat is elke twee weken om 19:30 uur in zaal 2, de eerstvolgende keer is 5 oktober.

Helaas moeten we ook afscheidnemen van twee hele trouwe deelnemers. Vanaf het begin, 42 jaar geleden!, waren zij betrokken bij de Gebedsgroep. We willen Hans & Fieke Breekveldt bedanken voor hun bediening en betrokkenheid in al die jaren en wensen hen Gods zegen toe voor de komende tijd in Boven-Smilde. „Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (Rom. 12: 12).

             Namens de Gebedsgroep, Annelies Alons (telefoon: 618 659)

Nieuws

Hulp gevraagd voor koffie-ochtenden in de zomerperiode.
In de maanden juli en augustus willen we graag weer de zomer-koffie ochtenden organiseren. We denken dat dit nu weer mogelijk is, met in achtneming van de corona regels die gelden op dat moment. We vragen hiervoor per keer 2 mensen die...
Kerkdiensten
Beste gemeenteleden,Zoals vorige week is medegedeeld is het niet meer nodig om u vooraf aan te melden om de diensten fysiek bij te wonen en dat we weer meer mensen mogen ontvangen in de dienst.   Aan het eind van dienst is het toegestaan om...
Uitnodiging gemeenteavond 22 juni om 19.30 uur in de kerkzaal.
Beste gemeenteleden, Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. dinsdag 22 juni a.s. Het gaat met name om de gemeente te informeren over de voortgang van de gesprekken met de Christelijke...
Collegium Vocale Drenthe
Inspireert Bach u ook? Zing dan coronaproof volgens de richtlijnen van het RIVM mee met het 12e Bachcantateproject van projectkoor Collegium Vocale Drenthe onder leiding van dirigent Roelof Bosma. In 2020 is het 12e Bachcantateproject i.v.m....
Tweede gespreksgroep over het boek „Herkennen”
Onlangs is de gespreksgroep „Herkerken” van start gegaan. In 3, 4 of 5 avonden wordt dit interessante boek over het huidig en toekomstig functioneren van de kerk besproken. Het boek nodigt volop uit tot gesprek en geeft ook volop...
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl. Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek
NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...