Gesprekken over „De kerk na corona”: 26 april

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van veranderingen. In de wereld, in onze maatschappij en ook in de kerk. En daarbij maakt corona een heleboel zaken nog eens extra duidelijk. 
Hoe gaan we als kerk om met die veranderingen om ons heen. En hoe gaan we als kerk verder midden in deze corona-tijd maar ook vooral hoe gaan we na corona verder met kerk-zijn. Het ging al niet goed met de kerk. En, zoals gezegd, corona maakt dat nog eens extra duidelijk. En nog snel ook. 
Uit onderzoek onder kerkleden blijkt dat een stevige meerderheid van mening is dat de kerk niet terug kan na de periode van voor corona. Dat veranderingen nodig zijn. Aan de andere kant verwacht een ongeveer zelfde meerderheid dat dit niet zal gebeuren. Kerkelijke structuren zijn erg vastgeroest en vaak weet men ook niet hoe men zou moeten veranderen. Waar naar toe.
Een groep van zeven mensen gaat hierover van gedachten wisselen. Op maandag 26 april komen ze voor het eerst bij elkaar. Geen officiële denkgroep, maar gewoon met een aantal mensen die een ‘warm hart hebben voor de kerk, die kritisch zijn, goed out-of-the-box kunnen denken, durven veranderen, creatief zijn en die mee willen praten en denken over de kerk tijdens en na corona’. Zo hebben we het maar geformuleerd. 
De gesprekken gebeuren aan de hand van het boek „Herkerken” van Remmelt Meijer en Peter Wieren. De coronacrisis moet leiden tot verandering in de kerk. Niet de kerkdienst maar de zorg voor elkaar is het hart van de kerk, vinden ze.

De groep van zeven mensen bestaat uit Esther Post, Marcel Ederveen, Kees Gorter, Geert Wubs, Peter van der Gaag, Harry Groenwold en Kor Louissen. Vanwege corona kan de groep niet groter worden. Er hebben zich echter al mensen gemeld om ook mee te denken en te praten.

Als er voldoende aanmeldingen zijn dan kunnen we met een tweede groep beginnen. Interesse? Bel dan met 06-52664763 of stuur een email naar redactie.website@pgemmen.nl. 

Nieuws

Kindernevendienst XXL
Op zondag 30 mei organiseert de kindernevendienstgroep van de Opgang voor alle kinderen van de basisschool een Kindernevendienst XXL. Als het weer het toelaat buiten, coronaproof en gewoon ontzettend leuk! We beginnen om 15.00 uur tot ongeveer...
Vanaf zondag 16 mei nodigen we weer dertig bezoekers uit voor de diensten.
Opgave: pastoraatichthus@gmail.com of anders via de pastoraat telefoon 06-41872814 tot vrijdagavond 20.00 uur Weliswaar met inachtneming van de coronamaatregelen. Bij binnenkomst wordt uw naam op de lijst aangevinkt dat u aanwezig bent....
Gesprekken over „De kerk na corona”: 26 april
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van veranderingen. In de wereld, in onze maatschappij en ook in de kerk. En daarbij maakt corona een heleboel zaken nog eens extra duidelijk. Hoe gaan we als kerk om met die veranderingen om ons heen. En...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek
NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Toekomst van Ichthus
In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...