Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen.

Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder alle gemeenteleden, waarin men geïnformeerd wordt over zaken aangaande onze eigen wijkgemeente en de kerkelijke gemeentes van de andere wijken van de PKN Emmen.

Binnen de wijkgemeente van Ichthus hebben we nog een belangrijke nieuwsvoorziening: de Schakel, die wekelijk wordt uitgegeven. In deze nieuwsbrief worden de lezers geïnformeerd over allerlei zaken omtrent de eredienst en actuele zaken van het gemeenteleven, zoals activiteiten in de komende weken, diaconale of pastorale berichten enz.  De Schakel wordt dan ook door velen trouw gelezen.  In deze tijd waarin we elkaar tijdens kerkdiensten of andere bijeenkomsten niet meer ontmoeten, is de Schakel op de website te lezen en hierdoor wordt de afstand van elkaar soms als iets minder ervaren. Gemeenteleden die  niet de mogelijkheid hebben om de Schakel digitaal te lezen en dit hebben aangegeven, ontvangen wekelijks een gedrukte Schakel.

Elkaar niet meer kunnen ontmoeten voelt  voor velen als een groot gemis, er gebeuren zoveel dingen onder ons en die kunnen nu niet meer met elkaar gedeeld worden. Gelukkig zijn er ook in onze gemeente nog velen die binnen de mogelijkheden die er wel zijn, elkaar ondersteunen, op welke manier dan ook.

Als werkgroep Ontmoeting en Inspiratie willen nu voorstellen om ook de Schakel meer te gebruiken, om dingen met elkaar te delen door wekelijks enige ruimte te bieden voor wat iemand kwijt wil. (We denken aan maximaal 20 -25 regels)  Dit kan bv een persoonlijk verhaal zijn, een belevenis, een ontmoeting, een gedicht dat men gelezen heeft, een mooi boek of muziekstuk, een lied, een mooie afbeelding, een leuk verhaal dat gedeeld kan worden, een zorgelijke of verdrietige gebeurtenis, een…..

We willen het gewoon enkele weken proberen.

Heeft U iets dat het vermelden waard is, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa geawarringa@planet.nl   We streven er naar om wekelijks iets in een rubriekje TERLOOPS te plaatsen, waarin ruimte geboden wordt voor het wel-en-wee, en waarin bemoedigende verhalen gedeeld kunnen worden, waarin ook de zorgen gedeeld kunnen worden, maar ook positieve belevenissen of verhalen.   

Wenst iemand dat iets anoniem geplaatst wordt, dan kan dit. En wil men liever persoonlijker contact, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten met één v.d. pastoraats ouderlingen. Tel: 06 41872814

Nieuws

Eerste collecte vandaag, 28 februari voor Missionair Werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap...
Bij de collecte:Veertigdagentijd: Kerk in Aktie, Werelddiaconaat
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden Via...
Tulpenactie World Servants!
Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties...
Bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd
Stichting naar School in Haïti is opnieuw de bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd 2021. Het steunen van deze stichting is nog steeds hard nodig, en ook zijn er praktische overwegingen om het project in 2021 weer te kiezen. Zo...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
40-dagentijdkalenders
De omstandigheden waarin we leven kunnen ons somber maken en de hoop doen verliezen. Op 17 februari begint de lijdenstijd, 40 dagen naar Pasen. Een 40-dagen kalender kan u helpen om, door de diepte van lijden en moeite heen, voluit toe te...
Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek
NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder...
Brief aan de gemeenteleden van Ichthus
Beste mensen, Maandagavond 14 december heeft de minister-president Nederland opgeroepen tot een volledige lockdown tot 19 januari 2021.  Niet essentiële zaken zijn gesloten en het vraagt van ons allen aanpassing van ons leven, met zeer...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Toekomst van Ichthus
In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...