Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort.

Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een taxatie uitgebracht en hebben we een kostenberekening gemaakt van de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. De hoogte van deze bedragen wijst uit dat het niet verantwoord is om dit als Ichthus alleen te dragen. Dit mede vanwege het snelle teruglopen van ons ledental en pastorale eenheden. En het oplopen van de gemiddelde leeftijd, vooral ook van onze actieve vrijwilligers. Zij zijn de noodzakelijke ‘smeerolie’ om onze kerkelijke activiteiten draaiende te houden.

De CGK heeft aangegeven te willen onderzoeken of zij al deze noodzakelijke kosten over kunnen nemen en daarbij ook nog eens te verduurzamen, als isolerende beglazing, zonnepanelen en een adequate luchtverversing installatie. Als dit lukt dan zou het noodzakelijk worden om, de -op termijn- beoogde waardeoverdracht, naar voren te halen met daarbij voor de Ichthus gemeente minimaal vijf jaren ‘vrij wonen’. Met een daarna vastgelegde optie tot huur.

Dit zou de mogelijkheid geven ons volledig te richten op het behoud van de pastorale bezetting, het houden van de erediensten en de – door-de-weekse- activiteiten. Zonder dat de eigenaar- en beheerlasten op ons budget drukken.

De opbrengst van komende actie kerkbalans is dan ook van wezenlijk belang voor de instandhouding.

We beseffen dat de oorspronkelijke plannen hierdoor in een stroomversnelling kunnen raken en vandaar ook dat we u graag willen meenemen in dit proces.

Uiteraard zullen we hoe dan ook onze gemeenteleden bij elkaar roepen als er definitieve keuzes gemaakt moeten worden. En ook zal het AK als bestuursorgaan van de PGE hun fiat moeten geven.          

Namens de kerkenraad, de wijkkerkrentmeesters

Nieuws

Eerste collecte 11 april 2021 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Op het...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Gratis vakanties voor bijstandsgezinnen
“Het was de eerste vakantie in ons leven, wat een geweldige ervaring, die wij, maar vooral onze kinderen nooit zullen vergeten” Familie Issa n.a.v. een van de gratis gezinsvakanties op RCN Vakantiepark Het Grote Bos. ...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek
NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Toekomst van Ichthus
In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...