Onderstaande brief is gestuurd naar gemeenteleden die niet aanwezig waren de gemeenteavond!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Protestantse Gemeente Emmen

Wijkgemeente Emmermeer

Geachte mevrouw/mijnheer

Woensdag 12 februari 2020, heeft in de Ichthuskerk een gemeenteavond plaatsgevonden waarin een voor de toekomst van onze wijkgemeente belangrijke onderwerp is besproken. Omdat u bij deze bijeenkomst niet aanwezig kon zijn willen wij u alsnog informeren over datgene wat er besproken is.

Wat is namelijk het geval. In september 2019 ben ik benaderd door de voorzitter van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmen. Wij hebben in dat gesprek elkaar geïnformeerd over het wel en wee van onze gemeentes. Dat gesprek is uitgemond in  een overleg met een vertegenwoordiging van de kerkenraad van de Christelijk gereformeerde Kerk in Emmen en een vertegenwoordiging van het moderamen van onze kerkenraad. In dit overleg kwam aan de orde of het misschien mogelijk zou zijn om te komen tot een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk.

De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft namelijk dringend behoefte aan meer ruimte voor al haar activiteiten. De toestand van het kerkgebouw aan de Sterrekamp laat niet toe dat er fors in dat gebouw geïnvesteerd kan worden. Een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk zou een oplossing voor hun probleem kunnen zijn.

Uit de laatste cijfers over het ledental van onze wijkgemeente blijkt dat er een sterke afname plaats vindt met name door overlijdens, maar ook door overschrijvingen naar andere wijkgemeentes in Emmen en door vertrek naar andere gemeentes buiten Emmen. Met het afnemen van het aantal leden neemt ook de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans af. Het kan niet lang meer duren of de wijkgemeente Emmermeer kan zich de luxe van een eigen kerkgebouw niet meer permitteren. Bij een eventueel gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk kunnen de exploitatiekosten mede uit de huuropbrengst worden gefinancierd, waardoor het voor onze wijkgemeente mogelijk wordt om in de Ichthuskerk te blijven kerken en om in de Ichthuskerk  de eigen activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

In verband met het  bovenstaande heeft de kerkenraad in een extra kerkenraadsvergadering op                   4 februari jl. zich unaniem uitgesproken dat het idee om tot gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk te komen, nader moet worden uitgewerkt.

Het hiervoor genoemde standpunt van de kerkenraad is voorgelegd aan de aanwezigen op de gemeenteavond van 12 februari jl. die met overgrote meerderheid zicht eveneens hiervoor hebben uitgesproken.

U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw mening over het door de kerkenraad van onze wijkgemeente ingenomen standpunt uit te spreken. Uw reactie dient wel vóór 20 februari 2020 bij de scriba van onze kerkenraad binnen te zijn. U kunt per e-mail reageren op het e-mailadres:  henniehendriks@zonnet.nl. Een telefonische reactie is ook welkom bij de heer H. van der Kamp,       tel. 0653983219  of  de heer Tj. Reitsma tel. 0651577000. Ook is het mogelijk uw reactie mondeling te geven op 3 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur en 4 maart tussen 17.00 uur en 18.00 uur in de Zeihuuvzaal van de Ichthuskerk aan de Walstraat in Emmen.

Wij vertrouwen dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de toekomst van de wijkgemeente Emmermeer. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Emmermeer,

Gea Dost, voorzitter

Hennie Hendriks, scriba

Nieuws

INFORMATIE OVER DE KOMENDE DIENSTEN
In verband met het coronavirus zijn er nog steeds aangepaste diensten. De komende diensten zijn te beluisteren via Kerkomroep. ( het kan zijn, dat door de grote drukte op het net er geen verbinding te krijgen is, probeer het dan later...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 2 april
Nieuwsbrief 3 aan de gemeente, Langzaamaan beginnen we er al wat aan gewend te raken, afstand te nemen van elkaar, sociale fysieke contacten te vermijden, meer tijd te hebben, te improviseren. Voor de één zijn de maatregelen dramatisch...
DOET U MEE? mondkapjes maken voor de Buurtzorg
Doet u mee: mondkapjes maken voor de Buurtzorg Ons bereikten berichten dat met name de Buurtzorg voor verschillende locaties in Drenthe, een enorm tekort aan mondkapjes heeft. Dat komt omdat ze voor de veiligheid van hun cliënten (nog niet eens...
AAN DE GEMEENTELEDEN VAN ICHTHUS, 26 maart
Nieuwsbrief 2, Beste gemeenteleden, We zijn ondertussen een week verder, waarin alweer van alles is veranderd. Eén van de grootste gevolgen ook voor ons, als gemeente, is het gemis aan sociaal contact zoals we dat kennen. Iemand spreken,...
PAASGROETEN ACTIE vanuit ICHTHUS
PAASGROETENACTIE in aangepaste vorm Nu we zelf allemaal te maken hebben met een beperking van sociale contacten en geen kerkdiensten meer kunnen houden, merken we (weer )hoe goed het is om naar elkaar om te zien. Een telefoontje, een kaartje,...
OVER DE KOMENDE DIENSTEN
Nieuwsbrief 1, I.v.m. het coronavirus zijn de diensten de volgende zondagen afgelast, t.w. zondag 22 en 29 maart en zondag 5 april, Palmpasen.Vanuit Ichthus zal om 10 uur een kerkdienst te beluisteren zijn via de Kerkomroep. Ds Gerben Kajim zal...
GEBEDSGROEP ICHTHUS
Lieve mensen, wat een rare tijd is dit. Hopelijk vinden we wegen om deze tijd goed door te komen. Mochten we elkaar kunnen helpen laten we elkaar daar dan voor opzoeken en vinden. Een boodschapje of een belletje, gewoon voor het broodnodige contact...
COLLECTES IN DEZE TIJD
Nu er voorlopig geen kerkdiensten gehouden worden, kunnen er ook geen collectes plaatsvinden. Om toch het werk van Kerk In Actie (KIA) in de verschillende projecten te kunnen steunen vragen wij u uw bijdrage via bankoverschrijving te...
Expositie in de “Zeihuuvzaal” en de garderobe.
De schilderijen die daar hangen zijn gemaakt door Wenneke de Vries. Mevrouw De Vries heeft zich beziggehouden met zowel abstract als figuratief...
Zendingsbusjes 40-dagentijd: Voedsel voor vandaag en morgen
Voedsel voor vandaag en morgen, dat is de actie die Stichting naar School in Haïti heeft opgezet vanwege de grote nood in dit land. Het land zit op slot, de chaos en wanhoop zijn enorm en de uitzichtloosheid die veel Haïtianen voelen...
Psalmen Ida Gerhard om te zingen
Afgelopen najaar tot aan de advent is er een aantal zondagen achter elkaar steeds aan het begin van de kerkdienst een gedeelte uit een psalm vertoond met een afbeelding erbij. Gemeenteleden en andere betrokkenen waren uitgenodigd een psalm die...
Hulp gevraagd bij uitdelen camperinformatietasjes.
Op de camperplaats in Emmen aan de Kerkhoflaan worden dagelijks toeristische informatie-tasjes uitgedeeld. Dat wordt door een vrijwilliger gedaan. Maar  die heeft soms te weinig tijd of is door andere omstandigheden niet in staat...
Onderstaande brief is gestuurd naar gemeenteleden die niet aanwezig waren de gemeenteavond!
Protestantse Gemeente Emmen Wijkgemeente Emmermeer Geachte mevrouw/mijnheer Woensdag 12 februari 2020, heeft in de Ichthuskerk een gemeenteavond plaatsgevonden waarin een voor de toekomst van onze wijkgemeente belangrijke onderwerp...
Wat is de Ring Emmen
De Ring is in de plaats gekomen voor de oude classis Emmen. Het is echter niet meer zo dat de gemeenten in deze ring elkaar ontmoeten via ambtsdragers. De Ring is voor ieder betrokken gemeentelid.Samen willen we zoeken naar een manier hoe we in de...