Onderstaande brief is gestuurd naar gemeenteleden die niet aanwezig waren de gemeenteavond!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Protestantse Gemeente Emmen

Wijkgemeente Emmermeer

Geachte mevrouw/mijnheer

Woensdag 12 februari 2020, heeft in de Ichthuskerk een gemeenteavond plaatsgevonden waarin een voor de toekomst van onze wijkgemeente belangrijke onderwerp is besproken. Omdat u bij deze bijeenkomst niet aanwezig kon zijn willen wij u alsnog informeren over datgene wat er besproken is.

Wat is namelijk het geval. In september 2019 ben ik benaderd door de voorzitter van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmen. Wij hebben in dat gesprek elkaar geïnformeerd over het wel en wee van onze gemeentes. Dat gesprek is uitgemond in  een overleg met een vertegenwoordiging van de kerkenraad van de Christelijk gereformeerde Kerk in Emmen en een vertegenwoordiging van het moderamen van onze kerkenraad. In dit overleg kwam aan de orde of het misschien mogelijk zou zijn om te komen tot een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk.

De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft namelijk dringend behoefte aan meer ruimte voor al haar activiteiten. De toestand van het kerkgebouw aan de Sterrekamp laat niet toe dat er fors in dat gebouw geïnvesteerd kan worden. Een gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk zou een oplossing voor hun probleem kunnen zijn.

Uit de laatste cijfers over het ledental van onze wijkgemeente blijkt dat er een sterke afname plaats vindt met name door overlijdens, maar ook door overschrijvingen naar andere wijkgemeentes in Emmen en door vertrek naar andere gemeentes buiten Emmen. Met het afnemen van het aantal leden neemt ook de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans af. Het kan niet lang meer duren of de wijkgemeente Emmermeer kan zich de luxe van een eigen kerkgebouw niet meer permitteren. Bij een eventueel gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk kunnen de exploitatiekosten mede uit de huuropbrengst worden gefinancierd, waardoor het voor onze wijkgemeente mogelijk wordt om in de Ichthuskerk te blijven kerken en om in de Ichthuskerk  de eigen activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

In verband met het  bovenstaande heeft de kerkenraad in een extra kerkenraadsvergadering op                   4 februari jl. zich unaniem uitgesproken dat het idee om tot gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk te komen, nader moet worden uitgewerkt.

Het hiervoor genoemde standpunt van de kerkenraad is voorgelegd aan de aanwezigen op de gemeenteavond van 12 februari jl. die met overgrote meerderheid zicht eveneens hiervoor hebben uitgesproken.

U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw mening over het door de kerkenraad van onze wijkgemeente ingenomen standpunt uit te spreken. Uw reactie dient wel vóór 20 februari 2020 bij de scriba van onze kerkenraad binnen te zijn. U kunt per e-mail reageren op het e-mailadres:  henniehendriks@zonnet.nl. Een telefonische reactie is ook welkom bij de heer H. van der Kamp,       tel. 0653983219  of  de heer Tj. Reitsma tel. 0651577000. Ook is het mogelijk uw reactie mondeling te geven op 3 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur en 4 maart tussen 17.00 uur en 18.00 uur in de Zeihuuvzaal van de Ichthuskerk aan de Walstraat in Emmen.

Wij vertrouwen dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de toekomst van de wijkgemeente Emmermeer. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Emmermeer,

Gea Dost, voorzitter

Hennie Hendriks, scriba

Nieuws

NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
Cursus Theologische vorming en Verdieping van Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) in Assen.
Een informatieve cursus voor eenieder die geïnteresseerd is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld daaromheen. Het gaat om mensen die zin hebben in een boeiende ontdekkingstocht naar God, zichzelf en de ander. . Driejarige...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...
NIEUWSBRIEF 12, 4 juni
We vierden afgelopen zondag Pinksteren, het feest van de meertaligheid en meerkleurigheid! In deze tijd van het op zwart gaan van de sociale media en de grote protesten tegen racistisch geweld klinkt dat woord in het geheel niet...
NIEUWSBRIEF 11, 27 mei
Nieuwsbrief 11 aan de gemeente Wie had gedacht dat we met Pinksteren niet met elkaar een viering zouden meemaken, in de kerk? Met een mooi ingericht liturgisch centrum, een Pinksterbloemstuk (ik vraag me af of er dan daadwerkelijk...
NIEUWSBRIEF 10, 22 mei
Nieuwsbrief 10 aan de gemeente 40 dagen na Pasen is het Hemelvaart, 10 dagen daarna Pinksteren. Afgelopen donderdag was het Hemelvaart. In het woord quarantaine, dat we deze dagen vaker horen dan ooit, zit het getal 40. Denk maar aan...
NIEUWSBRIEF 9, 15 mei
Nou, daar waren ze vorige week op de persconferentie van Rutte, de verdere versoepelingen. Er mag van alles weer. Contactberoepen mogen weer actief zijn, bijvoorbeeld de kapper en daar ben ik wel blij mee, moet ik u zeggen. Ik ben gelijk...
NIEUWSBRIEF 8, 7 mei 2020
Het was deze week 4 en 5 mei….we mochten er weer bij stil staan dat het toch heerlijk is dat we in vrijheid mogen leven…. Mogen kerk zijn en ons verbonden mogen weten op afstand, zoals nu….. Natuurlijk zijn we even niet vrij om bij...
NIEUWSBRIEF 7, 30 april
Nieuwsbrief 7 aan de gemeente, En zo gaat de tijd door, dit is alweer de 7e nieuwsbrief. Het regent: water uit de hemel voor de aarde. Het is stil zo na Pasen, deze zondag al weer de 4e zondag van Pasen. Het heet zondag Jubilate,...
NIEUWSBRIEF 6, 23 april
Nieuwsbrief 6 aan de gemeente De vorige nieuwsbrief is midden in de Stille week geschreven. De stilte was meer dan ooit te voelen, te merken. Met weinig mensen op straat, geen ontmoetingen, afstand houden. Daarna is het toch Pasen geworden, deze...
NIEUWSBRIEF 5, 14 april
Vanaf woensdag 15 april zullen de predikanten Gerben Kajim of Janneke de Valk beurtelings elke woensdagmorgen om 09.30 uur een kort moment van ontmoeting, van bemoeding of bezinning houden, om contact te houden met elkaar als predikanten en...
GEBEDSGROEP ICHTHUS
Lieve mensen, wat een rare tijd is dit. Hopelijk vinden we wegen om deze tijd goed door te komen. Mochten we elkaar kunnen helpen laten we elkaar daar dan voor opzoeken en vinden.Een boodschapje of een belletje, gewoon voor het broodnodige contact...