rommelmarkt

  • IMG_3094IMG_3093  IMG_3095  IMG_3097
 
  • Klik hier om de foto’s van de markt van 2016 te zien
  • Klik hier om de foto’s van de markt van 2013 te zien
  • Klik hier om de foto’s van de markt van 2015 te zien

Jaarlijks  wordt er door de Ichthus gemeente een grote  rommelmarkt georganiseerd.  De opbrengsten van de verkoop zijn bestemd voor diverse projecten in het binnen-en buitenland.

Vanaf 9 januari kunnen er iedere maandag tussen 14.00 en 16.00 weer spullen gebracht worden op het inleveradres in het Spullechieshuus aan de Lavendelheide t.o. huisnummer 6. ( let op, dus niet bij kerkgebouw Ichthus )

(Bijna) alle goederen kunnen gebruikt worden voor de rommelmarkt, alleen grote ouderwetse TV’s , bankstellen, twee persoonsbedden en grote kasten zijn moeilijk te verkopen, dus deze liever niet.

Verder is alles welkom. 

Het ontvangst comité heeft altijd een kopje koffie of thee klaar staan voor wie iets brengt. Ook wie alleen maar even een praatje wil komen maken, is welkom.

  • Jan Post ( 619066) of Frank Knigge (616570) zijn de contactpersonen van de commissie. In overleg halen ze graag bruikbare spullen bij U thuis weg.

INLEVEREN:  Spullechieshuus: vanaf januari-augustus iedere maandag van 14-16 uur

op het adres Lavendelheide, t.o. no 6 (dit is NIET bij het gebouw Ichthus)   Klik hier voor de plattegrond

ROMMELMARKT: is geweest op 20 augustus 2016, de opbrengst was ruim €7000,00, dit geld wordt besteed aan diverse doelen in binnen-en buitenland.

We hebben een grote groep vrijwilligers die ons helpen op de rommelmarkt in augustus, maar er kunnen altijd nog meer mensen bij.

Nieuws

Bericht van het Evangelisch Werkverband
Verlangt u ook naar een kerk die leeft? Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep...
Muziekavond in het kader van 500 jaar Reformatie
Op 29 september a.s. wordt door aantal kerken in Emmen, een muziekavond georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie. Liederen die hun oorsprong vinden in de Reformatie, waar (moderne) componisten door zijn geïnspireerd vormen de rode...
De Club Achterom
Het wordt de hoogste tijd om weer te beginnen met onze club. We beginnen op 4 september om 2 uur, nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook staan we dit jaar weer op de rommelmarkt met de verkoop van mooie eigengemaakte  wenskaarten. Van harte...
De Helpende Hand
Zoals het er nu laat aanzien zullen we met ons geld nog een half jaar kunnen bestaan. Bijna 17 jaar is het ons gelukt de helpende hand in stand te houden mede door giften van fondsen in en rond Emmen die toen bestonden. Ze hebben zich in...
Jeugdwerkster en Pionier
Na een lange tijd van voorbereiding verheugt het ons zeer, als resp. AK-werkgroep Jeugdwerker en AK-werkgroep Pionier,  om jullie mee te kunnen delen dat we per 1 september in de PGEmmen twee kerkelijk werkers welkom mogen heten. Het gaat om...
Oproep Young Messiah koorleden
Na vele enthousiaste concerten en vele positieve reacties op de "Young Messiah tour" in de afgelopen 5 jaar, is de organisatie heel erg blij dat er ook komend najaar een vervolg komt; met deze tour gaat men  naar 10 verschillende locaties,...
Expositie in de Zeihuuv-zaal
De wandkleden / quilts, die u beneden ziet hangen, zijn gemaakt door Rennie Ike. Zij woont al jaren in de Bargeres. Begin jaren tachtig is zij voor het eerst met patchwork en quilten in aanraking gekomen. Al gauw werd ze enthousiast en...
Oproep en bericht van de kindernevendienst
Enkele weken geleden las u op de Schakel een noodoproep voor mensen die de wekelijkse kindernevendienst mee willen verzorgen. Helaas is daarop geen reactie gekomen. In een gesprek met de kerkenraad is daarom gekozen voor een nieuwe opzet van...
De naaigroep
Onze Naaigroep van Ichthus is nog volop in beweging. Iedere woensdagochtend komen zij bij elkaar in Ichthus om te naaien. Afgelopen week hebben wij afgeleverd: 12 grote zakken met lakens, dekens en kussens alsmede 16 grote zakken met (80...