Nieuws van de Classispredikant, zomer 2020

NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES, ZOMER 2020

ONTREGELD

De theoloog Erik Borgman schrijft in zijn nieuwe boek ‘Alle dingen Nieuw’ over het evangelie als een verhaal dat ontregelt en over geloven als een levenshouding die ontregelt. Het is zo’n woord waar je dan nog eens wat over nadenkt en ik vroeg me af of dat voor mij ook geldt: ontregelt geloof, je verbonden weten met God? Is geloof niet een zoektocht naar vaste grond onder de voeten, naar rust en er voor zorgen dat je angsten enigszins verzachten of in de bedding van Gods liefde kunnen verdwijnen?

De Corona-tijd, voor ons de tijd vanaf eind februari en begin maart, wanneer mensen ziek worden en overlijden aan een onbekend virus en de angst toeslaat  dat dit wel eens heel ernstig zou kunnen worden heeft ons ook ontregeld. Dat is gegaan op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden: alles op slot, bedrijven gesloten en dat noemen we een ‘lock-down’ en bovenal geen kerkdiensten.  Beangstigend was het en is het voor een deel nog, want vieringen zijn er nog lang niet overal behalve online. De maatregelen zijn versoepeld en onze levensruimte neemt weer toe, maar we moeten voorzichtig blijven.  Ik heb me afgevraagd of we nu ‘ontregeld’ blijven. Ik heb me afgevraagd of we nu aan de slag gaan om onze samenleving iets anders in te richten, zodat hetgeen het meest kwetsbaar is, de mensen die het meest kwetsbaar zijn, dat wat zwak is beter aan bod kan komen. Gaat het ons lukken om die kwetsbare en zwakke liefde van God, het goede dat hij ons te bieden heeft echt een kans te geven? 

De zomertijd breekt nu aan, een tijd van bezinning en rust waar we ook wel aan toe zijn. Ik heb de indruk dat veel mensen vermoeid zijn en het zou best kunnen dat zo’n periode van ontregeling veel energie heeft gekost. Sommige gemeenten zijn weer begonnen met vieringen in het kerkgebouw en anderen blijven het nog online doen en er zijn gemeenten die het combineren. Ik vermoed dat veel gemeenten online zullen blijven naast het samenkomen in het kerkgebouw.  Ik hoop van harte dat het zo snel mogelijk lukt de vieringen weer op te starten en weer samen te komen als gemeente, een gemeenschap die nu gemist wordt. Ik hoop ook dat we misschien wel meer dan voorheen zichtbaar en hoorbaar zullen zijn in de samenleving waarin wij gemeente zijn. 

Om na te denken hoe nu verder, hadden we als classicale vergaderingen van Utrecht, Overijssel-Flevoland en Groningen-Drenthe een webinar georganiseerd. We hebben uitgewisseld over de stand van zaken, over creativiteit en angsten, over plannen of nog even niet. Op de website van de classis kunt u de verhalen daarover vinden. De kerk is een plek waar je (in de woorden van ‘waar een woord is is een weg, kerk 2025) woorden hoort die je elders niet hoort, waar mensen elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Dat hebben we nodig en ik hoop ook dat we dat zichtbaar kunnen maken in onze samenleving, midden tussen mensen. Kerk als gave van God vraagt wel om onze inzet. 

Dat we nadenken over hoe verder zal ook een rol spelen op de classicale vergadering van 17 september, wanneer ds. René de Reuver onze gast zal zijn en de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk met ons gaat bespreken. Het is de bedoeling dat we deze bijeenkomst ook gaan uitzenden, zodat niet alleen de afgevaardigden maar ook u allen thuis dit mee kunt maken. De titel van de visienota, hét thema is ‘van U is de Toekomst ’ en daarbij geldt als ondertitel  ‘Ontvankelijk en waakzaam leven van genade’. Ik vind het mooi dat het woord ‘genade’ zo centraal wordt gesteld en wordt uitgesproken dat het aankomt op ‘ontvangen’. 

We organiseren in oktober een zaterdag (31 oktober, Hervormingsdag) voor de colleges in onze classis: de classciale colleges voor het opzicht, bezwaren en geschillen, visitatie en de behandeling van beheerszaken. We doen dat om nader met elkaar kennis te maken en om kennis op te doen. 

In maart kwam er een oproep vanuit de landelijke kerk om geen diensten te houden in de kerk, maar om het vooral online te gaan doen; later kwamen er protocollen over wat wel en niet zou kunnen rondom uitvaart en alle andere werkzaamheden; deze protocollen zijn voortdurend aangepast aan nieuwe versoepelde maatregelen en zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland. Op dit moment is er veel discussie over het zingen: mag het wel of kan het niet. De voorwaarden waaronder dat misschien weer kan staan op de website van de Protestantse Kerk. De ontwikkelingen gaan soms snel, dus voordat u iets in gang zet, kijk op die website naar de maatregelen en protocollen die worden geadviseerd. Bijvoorbeeld op de volgende website:

‘De Kerk is een gemeenschap met een eigen identiteit, die meebeweegt met de veranderende tijd’ is een opmerking uit het Ouderlingenblad van mei 2020. Niet mee waait met alle winden, maar bovenal de vragen van de actualiteit serieus neemt en ze betrekt op hoe wij ons verbonden voelen met God in Christus. In het vertrouwen van Zijn nabijheid. U allen een goed zomer gewenst. 

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes

Nieuws

Heerlijk! Kerstactie Worldservants
Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, volgend jaar met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Adventskalenders
29 november is alweer de eerste Adventszondag. Dit jaar is er geen actie om gezamenlijk iets te bestellen, maar wel een verwijzing naar verschillende websites waarop u zelf een adventskalender (gratis) kunt...
ZWO spaarbusjes
Ondanks de beperkte mogelijkheden om samen te komen, zijn dit jaar al 32 van de 75zendingsbusjes teruggekomen in Ichthus. Hartelijk dank daarvoor! Hebt u thuis nog een busje en kunt u niet in de kerk komen om het in te leveren? Bel even met...
Toekomst van Ichthus
In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de...
Afscheid
42 jaar woonden wij heel gelukkig in Emmen; 42 jaar waren wij sterk verbonden met de Ichthus gemeente. Dankbaar mochten wij in en met deze warme gemeente leren, vieren en dienen. En nu gaan wij op 9 november verhuizen naar een zelfstandige...
Actie Vakantietas: Een lichtpuntje voor kwetsbare kinderen
In december worden er altijd kerstpakketten gebracht naar gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. Deze keer willen we voor de kinderen iets extra’s doen. We willen  vakantietassen vullen met leuke en lekkere dingen. Hier is natuurlijk geld...
Hoera! De kerkdiensten in Ichthus worden te druk bezocht!
Normaal gesproken zouden we met elkaar een gat in de lucht springen bij zo’n boodschap. Maar helaas, in deze corona-tijd is het eigenlijk een droevige boodschap. We  willen ons toch houden aan de maatregelen zoals die door de regering...
Strengere coronaregels kerkbezoek
In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar onderstaande tekst: Uit het moderamen: Beste mensen, We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op attent, mocht u klachten...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Bijzondere ervaringen van eenheid
Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd. Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid,...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...