19:30 uur, Grote Kerk, Herdenking Kristalnacht

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

 • Date:

 • Herdenking Kristallnacht
 • In samenwerking met de Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurück organiseert het Inspiratieplein van de Grote Kerk een herdenking van de Kristallnacht die in de nacht van 9 november 1938 in Duitsland plaatsvond.
 • Een dramatische gebeurtenis die diep in het leven van de Joodse burgers in Duitsland ingreep!
 • Synagogen werden verwoest of in brand gestoken, winkels van joodse eigenaren werden vernield en geplunderd.
 • Het was een overduidelijk signaal van antisemitisme in Duitsland, temeer omdat deze wandaad door de nazi-regering was georganiseerd: een teken dat Joodse burgers in Duitsland niet meer veilig waren.
 • Velen besloten na dit gebeuren van november 1938 Duitsland te ontvluchten en o.a. in Nederland asiel aan te vragen.
 • We willen iedereen van harte uitnodigen deze herdenking bij te wonen.
 • Door middel van een afwisselend programma zal aandacht worden gegeven aan deze historische gebeurtenis en de consequenties daarvan.
 • Uitleg door een docent geschiedenis over de Kristallnacht.
 • Er worden fragmenten voorgelezen uit dagboeken van Joodse Duitsers (door o.a. Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen).
 • Door Gerhardt Naber wordt verteld over de Kristallnacht vlak over de grens.
 • De verschillende onderdelen zullen worden afgewisseld met muziek van het Drents Klezmer Trio.
 • Ook zullen foto’s en filmfragmenten worden vertoond.
 • Dinsdag 13 november 2018 om 19.30 uuur in De Grote Kerk.
 • De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld

Nieuws

14 november , Willehad – Missie in Drenthe, hoe doe je dat?
Aanstaande woensdag 14 november om 20.00 uur bent u allen van harte uitgenodigd in Ichthus, voor een avond over Willehad (missionaris in Drenthe 8e eeuw) .Ook mensen van buiten Ichthus zijn uitgenodigd (o.a. via een annonce in het Dagblad van...
Driesprong: dinsdag 20 november 2018
In de Ichthusgemeente is al een tijdje een gemeentegroeigroep. Het idee was om eens samen met alle andere gemeenteleden een activiteit te gaan doen. Het thema is geworden: ‘Ontwikkeling van geloof in verschillende levensfasen’. Na twee...
Filmavond
Op 4 november j.l. zondagavond hebben we met 34 mensen gekeken naar de film: ‘Das Leben der Anderen’, een indrukwekkende film die zich afspeelde in Oost-Berlijn in de periode dat de stad nog gescheiden werd door de muur. Als dank voor de...
Bevestiging ambtsdragers.
Zondag 11 november a.s. wordt het een mooie volle dienst, waarin aandacht is voor dankdag en de week van de mantelzorg en de pionier Yoeri Emmaneel komt vertellen over zijn werk. Daarnaast worden de volgende ambtsdragers bevestigd: Harrie...
Mantelzorgzondag 11 november
Op 11 november willen we weer, zoals gebruikelijk in Ichthus, aandacht geven aan hen die mantelzorg verlenen aan een dierbare. Mannen, vrouwen en kinderen zonder wiens inzet de samenleving er zo heel anders uit zou zien. Vaak doen ze in...
Wijziging rekeningnummers Ichthus en PGE
Per 1 november 2018 wijzigen de bankrekening nummers van de kerk. Het contract van onze kerkelijke huisbankier SKG met Van Lanschot Bankiers wordt beëindigd en vanaf 1-11-2018 gaat dit over naar de RABO bank. Vanaf genoemde datum wijzigen al...
Actie Schoenmaatjes weer van start
In Ichthus kunt u ook dit jaar weer meedoen met de actie Schoenmaatjes. De schoenendozen gaan naar Ghana, Irak, en Sri Lanka. Daar wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties die het land kennen, weten hoe ze de schoenendozen het land in...
NIEUWE OPZET PASTORAAT
Graag willen wij u weer eens informeren over de nieuwe opzet van het pastoraat. De ambtsgroep pastoraat heeft het afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe opzet van het pastoraat, waarover u per brief bent geïnformeerd. De kern van de...
Expositie schildersgroep Achterom
De dames en heer van de schildersgroep hebben dit jaar weer de handen uit de mouwen gestoken om een leuke expositie tot stand te brengen. Ondanks veel gemopper: veel te moeilijk, of dat lukt vast niet, mag het resultaat gezien worden . Het...
#Durfteschilderen
Op zondagmiddag 25 november vindt er #durfteschilderen plaats. Dit is een schildermiddag voor tieners tussen 12 en 19 jaar oud. Het doel van de middag is om wat nieuws te leren over schilderen, een gezellige middag te hebben en met elkaar...
Kerstbelevingstocht 2018
Op zaterdag 22 december a.s. wordt er door de PKN gemeente Emmen-Zuid in Zuidbarge de 2e kerstbelevingstocht georganiseerd. Dit houdt in dat er in een gezellige sfeer een wandeling door het dorp wordt gehouden en dat er op diverse locaties...
Sacraal dansen
Ook dit seizoen is er weer een cursus sacrale dans, o.l.v. Joke Vuurboom. De eerst volgende bijeenkomsten is 20 november a.s. op de dinsdagmiddag, van14:00 tot 16:00 uur in Ichthus. We mogen de kerkzaal gebruiken, de stoelen worden aan de...
Stichting Op ’t Stee
Per 1 oktober gaat de uitvoering van de bed/bad/brood voorziening van de gemeenten Emmen/Coevorden/Borger/Odoorn over van onze stichting in de vertrouwde handen van de ons wel bekende stichting Inlia. Begonnen als een initiatief van de raad...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...