20:00 uur, Bijzondere ervaringen, te bijzonder om niet te delen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

  • Date:

Veel mensen hebben bijzondere ervaringen, ervaringen die troostend en bemoedigend zijn, maar ook ervaringen die heel negatief, verwarrend en ontregelend zijn. Dat roept de vraag op “waar komt dat dan vandaan” ? En wat moet je met die ervaringen? Kun je die ergens aan toeschrijven of weet je niet waar ze vandaan komen? Roept bidden en God ontmoeten bijzondere ervaringen op ? En er zijn ook zijn ervaringen waar je niet om  gevraagd hebt, die je ‘overkomen’ ; hoe moet je die plaatsen? Ontmoeting en Inspiratie sprak met leden van de gebedsgroep. Daarbij kwamen het onderwerp “gebedsverhoring en gebeds ervaring” ter sprake . Zoek je in gebed  God of zoek je ervaring. En als je een bijzondere ervaring meemaakt, wat moet je daar dan mee ? Kortom… wellicht is het goed om daarover eens van gedachten te wisselen.  
  • Zelf heb ik (Frans Gerrit van Zwieten) zo een ervaring gehad kort na een bezoek aan een kunstwerk. Een andere mij bekende ervaring was de ervaring van iemand, die zag dat er zich vogeltjes verzamelden voor het raam van haar moeder die thuis stierf. Ze heeft dat als troostend en bijzonder ervaren.
  Een opsomming van ervaringen die zich ooit bij anderen die niet dicht bij je staan hebben voorgedaan heeft niet zoveel zin en het is ook de vraag hoe betrouwbaar ze zijn. Terwijl ze als ze van jezelf zijn, ze altijd zin hebben.   Ervaringen (geestelijk/spiritueel ) zijn altijd jóuw ervaringen. Tóch kan het zinvol, leerzaam en behulpzaam zijn ze met anderen (in alle bescheidenheid ) te delen.   Mét of zónder bijzondere ervaringen, iedereen is hartelijk welkom op een bijeenkomst in samenwerking met de leden van de gebedsgroep en Frans Gerrit van Zwieten.  
  • Datum: donderdag 18 oktober om 20.00 uur
  • Inlichtingen: Frans Gerrit van Zwieten, tel. 859015, vzwieten@hotmail.com
: Gebedsgroep, Annelies Alons, tel.618659

Nieuws

Voorjaars-boekenmarkt 9 maart
Boekenmarkt: Onze voorjaars-boekenmarkt willen we houden op zaterdag 9 maart a.s. van 9.00-14.00 uur in Ichthus. Naast boeken hebben we ook Cd's Lp's, legpuzzels en Dvd's te koop. Natuurlijk vergeten we de inwendige mens niet en kunt u in...
Veertigdagen-kalender
De PKN heeft weer een veertigdagentijdkalender samengesteld. Het thema is dit jaar: Een nieuw begin. Gebeden, liederen, beeldmeditaties en korte overdenkingen zijn opgenomen rond dit thema. Als ZWO willen we u op deze kalender attent maken....
Kerkbalans
De afgelopen week is de actie “Kerkbalans 2019” gestart. Bij alle leden van de Protestante Gemeente Emmen is weer de bekende enveloppe bezorgd, behalve bij die personen die in 2018 hun toezegging digitaal via de site van PGEMMEN.NLhebben...
Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019
Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig,...
Wijziging rekeningnummers Ichthus en PGE
Per 1 november 2018 wijzigen de bankrekening nummers van de kerk. Het contract van onze kerkelijke huisbankier SKG met Van Lanschot Bankiers wordt beëindigd en vanaf 1-11-2018 gaat dit over naar de RABO bank. Vanaf genoemde datum wijzigen al...
NIEUWE OPZET PASTORAAT
Graag willen wij u weer eens informeren over de nieuwe opzet van het pastoraat. De ambtsgroep pastoraat heeft het afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe opzet van het pastoraat, waarover u per brief bent geïnformeerd. De kern van de...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...
Plastic doppen inzamelen
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een...