19:45 uur, Willehad, de belangrijkste missionaris van Drenthe

Geschreven door redactie op . Geplaatst in


Evenement gegevens

  • Date:

Graag willen wij informeren over een boeiende avond waarop een deskundige spreker is uitgenodigd. De heer Dirk Otten uit Heerde komt iets vertellen over het leven en het missiewerk van Willehad, een Angelsaksische missionaris, die in de 8e eeuw in onze streek het Christendom verkondigde. In woord en beeld zal hij ingaan op de boeiende historie van de vroegere bewoners in onze streek, toen men grotendeels nog leefde met de oude Germaanse natuur-godsdienst. Dit was een religie die verweven was met de directe omgeving, met de natuur en met het dagelijkse leven, een religie die je ‘deed’ met een groep, familie, of clan, onder leiding van een priester of iemand die toverkrachten werden. Hun rituelen vonden plaats in de natuur, op gewijde plekken, bij bronnen, bij de hunebedden of een imposant geboomte, rivieren en poelen. Wie was die Willehad, die 30 jarige Angelsaksische priester die vanuit York via Friesland naar deze streken trok om hier het Christendom te verkondigen. Dhr. Otten heeft hierover een boek geschreven, Willehad († 789), met als ondertitel: “Een Angelsaksische missionaris in Drenthe op de grens van prehistorie en historie”. Over een man dus die aan het begin van onze Drentse geschiedenis staat. Dr. Dirk Otten zal ingaan op de boeiende historie van de kerstening in het noorden van ons land. Het belooft een interessante avond te worden waarbij onze historische kennis over de komst en verspreiding van het vroege christendom in onze streken wordt vergroot. De afstand tussen het christendom en de Germaanse natuurreligie bleek vaak moeilijk overbrugbaar….. Een avond over iemand van lang geleden, die ons nu nog zoveel te zeggen heeft. Wie was hij? Wat betekent de belangrijkste missionaris van Drenthe voor onze tijd, waarin het christendom soms opnieuw zo moeilijk verenigbaar lijkt met het denken van deze tijd. Wat heeft hij onze cultuur nu nog te zeggen, wat heeft hij onze wijkgemeente te zeggen? Zou het onze wijkgemeente kunnen versterken en de cultuur kunnen verbeteren? Kunnen we de kunst bij hem afkijken? Dr. Otten, de schrijver van het boek (te koop o.a. bij de Boekhandel Boelens) neemt ons mee door het leven van Willehad en zijn betekenis. De avond is op woensdag 14 november om 20.00 uur in de Zeihuuvzaal in Ichthus. • Onderwerp: Een Angelsaksische missionaris in Drenthe op de grens van prehistorie en historie. • Datum: 14 november 2018, koffie vanaf 19:45 uur, aanvang 20:00 uur. • Waar: gebouw Ichthus, in de Zeihuuvzaal • Opgave: de zuil in de hal van Ichthus of per mail: vzwieten@hotmail.com • Inlichtingen: Ds. Gerben Kajim, Frans Gerrit van Zwieten

Nieuws

Driesprong, gemeentegroeigroep en verder
Driesprong - Gemeentegroeigroep en hoe nu...
Wie wil koken voor tieners
In januari start voor de tieners ‘Alpha Youth’ weer (nieuwe naam van de catechisatie). Zij beginnen de vrijdagavonden met een warme maaltijd. Hiervoor worden mensen gezocht die het leuk vinden om te koken! Ziet u het zitten om een...
Voor jongeren van 16-30: Taizereis in de zomer van 2019
Ook volgend jaar zal er vanuit Emmen weer een reis naar Taizé, het oecumenische jongerenklooster in Frankrijk, georganiseerd worden. Ben je tussen de 16 en 30 jaar, meld je dan aan voor deze indrukwekkende reis. Gelovig en ongelovig,...
Filmavond
Op 4 november j.l. zondagavond hebben we met 34 mensen gekeken naar de film: ‘Das Leben der Anderen’, een indrukwekkende film die zich afspeelde in Oost-Berlijn in de periode dat de stad nog gescheiden werd door de muur. Als dank voor de...
Wijziging rekeningnummers Ichthus en PGE
Per 1 november 2018 wijzigen de bankrekening nummers van de kerk. Het contract van onze kerkelijke huisbankier SKG met Van Lanschot Bankiers wordt beëindigd en vanaf 1-11-2018 gaat dit over naar de RABO bank. Vanaf genoemde datum wijzigen al...
NIEUWE OPZET PASTORAAT
Graag willen wij u weer eens informeren over de nieuwe opzet van het pastoraat. De ambtsgroep pastoraat heeft het afgelopen jaar gewerkt met de nieuwe opzet van het pastoraat, waarover u per brief bent geïnformeerd. De kern van de...
Uw hulp gevraagd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe!
De bemensing op het centrale punt van de Voedselbank is op dit moment zó krap dat de werkzaamheden – en dus ook de levering van voedsel aan de uitgiftepunten (waaronder de Schepershof en de Opgang) – in gevaar komen. Daarom een dringende...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...
Plastic doppen inzamelen
Met de plastic doppen die u in de hal van de kerk in een bak kwijt kunt, kunnen wij de ‘Stichting Vrienden Doppen Actie Nederland’ steunen. Wist u dat zij het afgelopen jaar 82.000 kilo doppen heeft ingezameld? Daarmee kunnen 2 honden een...