• Kerkdiensten Ichthus, Protestantse Gemeente Emmermeer van 1 januari tot en met 31 december 2020
  • Door het coronavirus zijn er geen kerkdiensten. Wel is het mogelijk om een overdenking te beluisteren via Kerkomroep.-klik hier
  • Of met beeld, via de link op de hoofdpagina.
  • Het kan zijn, dat door de grote drukte op het net er geen verbinding mogelijk is. Probeer het dan later nog eens.
  • Mededelingen vanuit de Kerkenraad
  • Zoals u zult weten mogen er vanaf zondag 7 juni 2020 weer kerkdiensten georganiseerd worden met een maximum aantal van 30 bezoekers.
  • Door de PKN is er een protocol geschreven met voorwaarden waaronder die diensten mogen worden gehouden. Naar aanleiding daarvan hebben de Kerkrentmeesters, onder aanvoering van Dick Heijse, een gebruikersplan geschreven. In dat plan staat hoe de kerkdiensten tot 1 juli gehouden moeten worden.
  • U moet deze diensten zien als een opstapje naar de diensten die vanaf 1 juli a.s. weer gehouden mogen worden met 100 bezoekers. Zeg maar een proefperiode.
  • Omdat het natuurlijk lastig is om te zeggen welke 30 leden die kerkdiensten mogen bezoeken, heeft de Kerkenraad besloten dat de diensten in die proefperiode in principe alleen toegankelijk zijn voor leden van de Kerkenraad met hun aanhang.
  • De dienst vanuit Ichthus is uiteraard ook te beluisteren via de Kerk-omroep en via Youtube met beeld en geluid. Daarover staat elders in de Schakel meer vermeld.Als straks blijkt dat alle voorgeschreven maatregelen goed uit te voeren zijn, dan zullen er vanaf 1 juli dus diensten georganiseerd kunnen worden met in totaal 100 bezoekers. U zult daarover geïnformeerd worden.Zoals u ook weet houdt onze Ichthus-gemeente in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de wijkgemeente Centrum-Kapel. Omdat door de Corona-maatregelen het houden van de gezamenlijke diensten moeilijk uitvoerbaar is, hebben het moderamen van zowel de Kapel als Ichthus besloten dat, als de dienst in de Kapel worden gehouden, de leden van de Kapel alleen aanwezig zijn en wordt de dienst in Ichthus gehouden, dat dan alleen de leden van Ichthus aanwezig zijn.Natuurlijk is het vervelend dat dit soort maatregelen moeten worden genomen maar de Corona-maatregelen dwingen ons tot improviseren.                             
  • Namens de Kerkenraad, Harrie Beuker

Nieuws

Strengere coronaregels kerkbezoek
In verband met de strengere coronaregels willen we u verwijzen naar onderstaande tekst: Uit het moderamen: Beste mensen, We willen de diensten graag openhouden voor gemeenteleden, daarom maken wij u er nogmaals op attent, mocht u klachten...
Ambtsdragers
In de dienst van 18 oktober besteden we aandacht aan de ambtsdragers die stoppen en ambtsdragers die hun termijn verlengen. Jet Alberts en Ellie Bal nemen afscheid als ambtsdrager, maar zijn helaas niet aanwezig vanmorgen. Hartelijk dank voor...
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda
Collecte 18 oktober 2020: voldoende eten in Rwanda Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie: voor het werk van Rwandese zusters. Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk....
Collecte 25 oktober 2020 (Bijbelzondag)
Bijbelzondag, 25 oktober 2020,  is een dag om te vieren en te delen. Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen? Stilstaan bij de Bijbel en ons...
Vieren van het Heilig Avondmaal
We vieren deze zondag avondmaal in de kerk en ook thuis. We worden blijvend gedragen door de Levende, in tekenen van brood en wijn. Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt: Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
Appelgebakactie World Servants
Beste mensen, laten we ons even voorstellen: wij zijn Baukeline Hietland, Daphna Kajim en Mirte Kajim en wij gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Bolivia. World Servants is een christelijke organisatie waarmee jongeren vanuit...
Bijzondere ervaringen van eenheid
Soms gebeurt het dat een mens iets meemaakt dat hem of haar raakt, dat blijft door werken.   ‘Ik weet niet wat het is, maar het heeft mij doen verwonderen en veranderd. Alsof ik opeens niet meer losstond van de werkelijkheid,...
NIEUWSBRIEF 18, 23 juli
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog...
NIEUWSBRIEF 17, 16 juli
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de...
NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...