• Kerkdiensten Ichthus, Protestantse Gemeente Emmermeer van 1 januari tot en met 31 december 2020
  • Het kan zijn, dat door de grote drukte op het net er geen verbinding mogelijk is. Probeer het dan later nog eens.
  • Mededelingen vanuit de Kerkenraad
  • Zoals u zult weten mogen er vanaf zondag 7 juni 2020 weer kerkdiensten georganiseerd worden met een maximum aantal van 30 bezoekers.
  • Door de PKN is er een protocol geschreven met voorwaarden waaronder die diensten mogen worden gehouden. Naar aanleiding daarvan hebben de Kerkrentmeesters, onder aanvoering van Dick Heijse, een gebruikersplan geschreven. In dat plan staat hoe de kerkdiensten tot 1 juli gehouden moeten worden.
  • U moet deze diensten zien als een opstapje naar de diensten die vanaf 1 juli a.s. weer gehouden mogen worden met 100 bezoekers. Zeg maar een proefperiode.
  • Omdat het natuurlijk lastig is om te zeggen welke 30 leden die kerkdiensten mogen bezoeken, heeft de Kerkenraad besloten dat de diensten in die proefperiode in principe alleen toegankelijk zijn voor leden van de Kerkenraad met hun aanhang.
  • De dienst vanuit Ichthus is uiteraard ook te beluisteren via de Kerk-omroep en via Youtube met beeld en geluid. Daarover staat elders in de Schakel meer vermeld.Als straks blijkt dat alle voorgeschreven maatregelen goed uit te voeren zijn, dan zullen er vanaf 1 juli dus diensten georganiseerd kunnen worden met in totaal 100 bezoekers. U zult daarover geïnformeerd worden.Zoals u ook weet houdt onze Ichthus-gemeente in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de wijkgemeente Centrum-Kapel. Omdat door de Corona-maatregelen het houden van de gezamenlijke diensten moeilijk uitvoerbaar is, hebben het moderamen van zowel de Kapel als Ichthus besloten dat, als de dienst in de Kapel worden gehouden, de leden van de Kapel alleen aanwezig zijn en wordt de dienst in Ichthus gehouden, dat dan alleen de leden van Ichthus aanwezig zijn.Natuurlijk is het vervelend dat dit soort maatregelen moeten worden genomen maar de Corona-maatregelen dwingen ons tot improviseren.                             
  • Namens de Kerkenraad, Harrie Beuker

Nieuws

NIEUWSBRIEF 18, 23 juli
Volgende week heb ik vakantie, en ik had u graag goede weken gewenst met een mooier vooruitzicht, maar het virus krijgt nog een kans, lijkt het. En dat maakt de vraag van een van onze gemeenteleden, die ik afgelopen week ontving alleen  nog...
NIEUWSBRIEF 17, 16 juli
Prins Carlos de Bourbon de Parma heeft samen met econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van der Geest een boek geschreven over de zin van het leven in het postcoronatijdperk, met de titel Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de...
NIEUWSBRIEF 16, 9 JULI
Aan de gemeente, Voetstappen Ondertussen is het alweer bijna drie maanden geleden dat Gerben en ik op woensdagochtend in een kort meditatief moment deelden  wat er in deze tijd gebeurt, omgaat in ons. Ook al kunnen we elkaar dan...
Cursus Theologische vorming en Verdieping van Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) in Assen.
Een informatieve cursus voor eenieder die geïnteresseerd is in God en mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld daaromheen. Het gaat om mensen die zin hebben in een boeiende ontdekkingstocht naar God, zichzelf en de ander. . Driejarige...
NIEUWSBRIEF 15, 25 juni
Aan de gemeente:    Nabijheid Vorige week woensdag stond Gerben stil bij verlangen. We verlangen ernaar om meer samen te zijn, dichter bij elkaar te komen. Een hand te voelen, te geven. Handen zijn er , om iets mee te pakken, om iets...
IN MEMORIAM, PIETER FLENS, ONZE ORGANIST
Eén van de gemeenteleden van de Opgang heeft een bericht op de website van de Opgang geplaatst en daarmee wordt Pieter Flens herdacht. Ook wij willen ons bij deze woorden aansluiten en we mogen het bericht publiceren. De tekst is te vinden door...
NIEUWSBRIEF 14, 18 juni
Wat kunnen we in deze tijd toch verlangen….verlangen om elkaar weer te zien, om samen in de kerk te zijn zonder de anderhalve meter, om elkaar te omhelzen…..om vrij te zijn……de coronatijd wekt verlangen….. Onlangs las ik daarover het...
NIEUWSBRIEF 13, 11 juni
De leeuwerik In het liedboek staan verschillende liederen die gaan over vogels, bomen, bloemen. Bijvoorbeeld lied 979 De vogels van de bomen, van de vogels en de bloemen uit de Bergrede. In het oude liedboek is dat gezang 49. Een lied geschreven...
NIEUWSBRIEF 12, 4 juni
We vierden afgelopen zondag Pinksteren, het feest van de meertaligheid en meerkleurigheid! In deze tijd van het op zwart gaan van de sociale media en de grote protesten tegen racistisch geweld klinkt dat woord in het geheel niet...
NIEUWSBRIEF 11, 27 mei
Nieuwsbrief 11 aan de gemeente Wie had gedacht dat we met Pinksteren niet met elkaar een viering zouden meemaken, in de kerk? Met een mooi ingericht liturgisch centrum, een Pinksterbloemstuk (ik vraag me af of er dan daadwerkelijk...
NIEUWSBRIEF 10, 22 mei
Nieuwsbrief 10 aan de gemeente 40 dagen na Pasen is het Hemelvaart, 10 dagen daarna Pinksteren. Afgelopen donderdag was het Hemelvaart. In het woord quarantaine, dat we deze dagen vaker horen dan ooit, zit het getal 40. Denk maar aan...
NIEUWSBRIEF 9, 15 mei
Nou, daar waren ze vorige week op de persconferentie van Rutte, de verdere versoepelingen. Er mag van alles weer. Contactberoepen mogen weer actief zijn, bijvoorbeeld de kapper en daar ben ik wel blij mee, moet ik u zeggen. Ik ben gelijk...
NIEUWSBRIEF 8, 7 mei 2020
Het was deze week 4 en 5 mei….we mochten er weer bij stil staan dat het toch heerlijk is dat we in vrijheid mogen leven…. Mogen kerk zijn en ons verbonden mogen weten op afstand, zoals nu….. Natuurlijk zijn we even niet vrij om bij...
NIEUWSBRIEF 7, 30 april
Nieuwsbrief 7 aan de gemeente, En zo gaat de tijd door, dit is alweer de 7e nieuwsbrief. Het regent: water uit de hemel voor de aarde. Het is stil zo na Pasen, deze zondag al weer de 4e zondag van Pasen. Het heet zondag Jubilate,...
NIEUWSBRIEF 6, 23 april
Nieuwsbrief 6 aan de gemeente De vorige nieuwsbrief is midden in de Stille week geschreven. De stilte was meer dan ooit te voelen, te merken. Met weinig mensen op straat, geen ontmoetingen, afstand houden. Daarna is het toch Pasen geworden, deze...